Załącznik nr 3 do regulaminu projektu  „JESTEM ANIOŁEM, A JAKĄ TY MASZ SUPER MOC?” realizowanego przy wsparciu: FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO)

Realizator projektu fundacja “Gdy Liczy się Czas”

Wytyczne wykonanie kartek-wsparcia dla dzieci na oddziałach onkologii

Kartki-wsparcia będą dystrybuowane na oddziałach onkologii dziecięcej.

1. Kartki wsparcia mogą być wykonane własnoręczne. Przy czym muszą być wykonane starannie i wyglądać estetycznie.

2. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci na oddziałach onkologii:

 nie można używać brokatów na kartkach.

3. Wszystkie elementy muszą być dokładnie i trwale przyklejone na kartce

4. W kartce lub liście powinny się znaleźć życzenia zdrowia

5.Pisząc kartki osoby piszą kilka słów o sobie, dzielą się swoim doświadczeniem życiowym, zainteresowaniami. W celu poszerzenia kontaktów społecznych dzieci długotrwale przebywających  na leczeniu, adresat   zostawia kontakt do siebie (jeżeli opiekun wyrazi zgodę, lub do szkoły). Taka forma będzie wyraźnym wsparciem społecznym dzieci i młodzieży, która przebywa na leczeniu onkologicznym,

6. Kartki powinny być wysłane na adres Fundacji nie później niż 30.11.2018 (Adres: Fundacja „Gdy Liczy się Czas” ul. Nowy Świat 30a/6 20-418 Lublin)

7.W kartkach nie piszemy słowa rak, śmierć.

8.Nie zwracamy się do dzieci , jak do aniołów, ponieważ to może się kojarzyć ze śmiercią.

9.Treść listu, czy kartki powinna być pozytywna i wspierająca małego/młodego pacjenta.

10.  Na kartce/liście warto napisać do kogo kartka/list jest skierowana do dziewczynki czy chłopczyka i określić mniej więcej wiek odbiorcy (na oddziałach przebywają dzieci od kilku miesięcy do 18 roku życia), ponieważ kartki będą losowane przez pacjentów.

11.Jedna osoba może napisać tylko jeden list lub wykonać tylko jedną kartkę.