Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsme firma  Milan Chábek , IČ 42443776 se sídlem Vilsnická 45/27, Děčín 7. provozující internetové obchody a kamenný obchod se sběratelskými modely, hračkami, drogistickým zbožím a doplňky do domácnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 415535384 nebo na email info@svet-aut.cz

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

- plníme dle článku 18 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

- umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- Poskytování služeb a plnění smlouvy - Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, email, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží poštou nebo kurýrem na vaši adresu).

- Vedení účetnictví - Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- Zasílání informačních emailů - Vaše osobní údaje (jméno a email), využíváme k zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám informační emaily jen na základě vašeho přání nebo souhlasu, a to do doby, než vyslovíte nesouhlas.

V obou případech můžete zasílání našich emailových zpráv odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používáním cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských informací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a zpracovatelů, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujích platforem a služeb:
- Google - Google analytics

- heureka.cz - služba Ověřeno zákazníky


Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejně nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím emailu info@
svet-aut.cz

Máte
právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky
právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonné, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením se ze zasílání informačních emailů).
Právo na výmaz (být zapomenut) Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na email.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případně pochybení napravit.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Emaily s články či produkty vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho přání a souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr našich emailů odkazem na odhlášení odběru novinek na konci každého informačního emailu.

MLČENLIVOST


Dovolujeme si vás upozornit, že naši spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.