Lilita Kreicberga

direktore

26540200

64723697 (Ausekļa 5)

Pieņemšana:  

Otrdienās 10.00 - 13.00 Raiņa ielas 28a ēkā

Trešdienās 10.00 - 13.00 Ausekļa ielas 5 ēkā

Citā laikā iepriekš sazinoties

Inga Pētersone

sekretāre-lietvede (Raiņa 28a)

64707271

28352437

gimnazija@valka.lv

Ilona Rulle

administratore (Ausekļa 5)

64707508

26522769

Sintija Podniece

direktores vietniece (Ausekļa 5)

64707509

Anda Kušķe

direktores vietniece (Ausekļa 5)

Inese Kāposte

direktores vietn. ārpusklases darbā (Raiņa 28a)

Inese Varesa

direktores vietn. izglītības jomā (Raiņa 28a)

Ieva Kauliņa

direktores vietn. saimnieciskajos jautājumos

26339855

64707513 (Ausekļa 5)

Gunita Gindra

direktores vietn. metodiskā darbā

26217828

Irina Hauga

ārsta palīgs (Raiņa 28a)

64707548

Darja Šmite

ārsta palīgs (Ausekļa 5)

64707512

26733566

Sporta halle 64707548

Dienesta viesnīca 64723344