Košťanský zpravodaj - logo.png

Přehled sportovních a kulturních akcí 2018

Změna v programu vyhrazena.

Měsíc

Termín

Název akce a místo konání

leden

19. ledna
od 20:00

Reprezentační ples města Košťany
pořadatel: město Košťany
Klub hasičů

únor

7. února

od 16:00

1. března

Redakční rada KZ 1/2018


KZ 1 / 2018

9. února
od 20:00

Reprezentační ples školy
pořadatel: Základní škola Košťany

Klub hasičů


od 17:00

Školní maškarní ples pro děti
pořadatel: Základní škola Košťany
tělocvična základní školy

březen

11.března

Dětský karneval
pořadatel: SDH Košťany
Klub hasičů

31. března
od 20:00

Velikonoční hasičská zábava

pořadatel: SDH Košťany
Klub hasičů

duben

4. dubna
od 16:00

22.dubna

Redakční rada KZ 2/2018
(Speciál - 85 let SDH)

KZ 2 / 2018

4.4., 5.4.
od 16:00

Zápis do Základní školy v Košťanech

30. dubna
od 15:00

Pálení čarodějnic
pořadatel: město Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

květen

2. května

od 16:00

24. května

Redakční rada KZ 2/2018


KZ 2 / 2018

3. května

Zápis do Mateřské školy v Košťanech

24. května
od 16:00

Stardance 2017 (11. ročník)
akademie pro rodiče
pořadatel: Základní škola Košťany
tělocvična ZŠ Košťany

10. května
od 10:00

Vítání občánků (jarní termín)

Přelom květen / červen

28. května - 1.června

Týden dětských radostí
(letos Košťany?)

červen

1. června
od 15:00

Dětský den

pořadatel: město Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

15.června - 17.června

 770. výročí první písemné zmínky o obci Valaliky
a
10. výročí uzavření smlouvy o spolupráci mezi Košťany n. T., Valaliky
 (SR) a městem Košťany 

22. června -
24 .června

85. let od založení Českého sboru dobrovolných hasičů 
upřesnit program v základu

23.června
od 14:00

30. výročí FC Louka Košťany

zápas FC Louka vs. výběr Teplicka
pořadatel: FC Louka Košťany
Sokolovna Košťany

30. června

Woodstock Košťany
pořadatel: S. Červenec, město Košťany
Sokolovna Košťany

29. června

Slavnostní předávání vysvědčení absolventům základní školy
Městský úřad Košťany

srpen

10. srpna
od 10:00

10. ročník Sportovní hry Seniorů

Pořadatel: město Košťany a Klub seniorů Košťany
fotbalové hřiště TJ Sokol

22. srpna


6. září

Redakční rada KZ 3/2018KZ 3 / 2018

bude stanoveno

25. Fluokov Cup
(turnaj v malé kopané)

září

3. září 2018

Slavnostní zahájení školního roku 2018 / 2019

7. a 8. září

Rockový nářez
pořadatel: S. Červenec, město Košťany
Sokolovna Košťany


14. - 16. září

Košťanská pouť
pořadatel: město Košťany
Komenského náměstí

bude stanoveno

28. Košťanský pouťový pohár
(turnaj v malé kopané)

říjen

bude stanoveno

Halloweenská stezka odvahy
pořadatel: SDH Košťany
oblast kolem městského hřbitova

Listopad

21. listopadu
od 16:00

13. prosince

Redakční rada KZ 4/2018KZ 4 / 2018

prosinec

7. 12. 2018

17:00

Mikulášská ve škole

pořadatel: Základní škola Košťany
tělocvična Základní školy Košťany

bude stanoveno

Mikulášská nadílka SDH Košťany

pořadatel: SDH Košťany
Klub hasičů

15. prosince

Vánoční trhy
pořadatel: město Košťany
Komenského náměstí

bude stanoveno

Vánoční turnaj v sálové kopané

Vítání občánků (podzimní termín)