PROPOZICE
závod silničního poháru Unie Amatérských Cyklistů

Grand Prix Chýně : Poslední šlápnutí -  15. ročník

Typ závodu

Silniční závod

Pořadatel závodu

ANO,ANO z.s. + Vinohradské šlapky z.s.

Ředitel závodu

Pavel Zach

Telefon na ředitele závodu

602 481 465

E-mail na ředitele závodu

diablo@vinohradskeslapky.com

Termín konání závodu

Sobota 28.9.2018

On-line registrace

http://www.sportpomaha.org/registrace

Místo prezentace

Chýně - u Plata za přejezdem u žel. stanice Chýně - mapka ZDE - Parkování výhradně na druhé straně přejezdu - mapka ZDE

Čas zahájení prezentace

10:00  hodin  

Čas ukončení prezentace

11:00 nad 60 let muži a ženy/ 11:40 hodin  - 2. balík /  13:20 - 1.balík

Místo startu závodu

U plata za přejezdem u železniční stanice Chýně

Čas startu závodu

Viz rozpis

Místo cíle závodu

U plata Chýně

Trasa závodu

Okruh Chýně – U křížku – 5,5km

Celková délka pro kategorie A+B

Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H

Orientační rozpis

11.40-12:25 - Masters nad 60 let  muži a ženy - 4 kola - 22km

12.30 - 14:00 - 2. balík - Muži nad 40 let a ženy - 8kol - 44km

14:00 - 16:00 1. balík Muži do 40 let - 12 kol - 66km

Pozn.: Časový pořad i počet jízd může být dle počtu účastníků a průběhu jednotlivých jízd upraven.

Výše startovného pro členy UAC

200,-Kč při platbě předem do 23.9. - datum připsání na účet http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 250,- Kč

Výše startovného pro členy Masters dle pravidel Masters

Přihlášení předem do 18.00 do  pátku před závodem tj. do 27.9. na stránkách ELM - startovní listinu možno stáhnout v pátek ihned po 18.00.   Startovné - kat. F (70 + a ženy 50+) 200,- Kč, ostatní  250,- Kč se platí v hotovosti  v kanceláři před startem.

no

Výše startovného pro přichozi:

220,-Kč při platbě předem do 23.9. - datum připsání na účet (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) http://www.sportpomaha.org/registrace

Při registraci a platbě na místě 300,- Kč, Záloha na zapůjčení čísla 100,- Kč, vratná při vrácení čísla. (V případě použití čipu pro měření času se může vybírat záloha na čip do výše 500,-Kč, vratná při vrácení čipu)

Kategorie

A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)

Příchozí

Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Místo vyhlášení výsledků

Chýně

Čas vyhlášení výsledků

30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení

1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H,

Vyhlášení příchozích

Ano

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.sportpomaha.org/kalendar-akci

Odkaz na mapu závodu

http://t.sportpomaha.org/post/178310084667/grand-prix-chyne-mapa

Odkaz na profil závodu

http://t.sportpomaha.org/post/178310084667/grand-prix-chyne-mapa

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům nebo mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2019

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)

Pozor:
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Sponzoři:

logo

Unie Amatérských Cyklistů | www.uac.cz