Календарне планування уроків навчання грамоти

за комплектом:

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (2018)

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, РОЗРОБЛЕНА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Р.Б. ШИЯНА

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, РОЗРОБЛЕНА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О. Я. САВЧЕНКО

ПІДРУЧНИК ДЛЯ 1 КЛАСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «УКРАЇНСЬКА МОВА. БУКВАР» у 2-х частинах

(АВТОРИ ТАРНАВСЬКА С.С., НАУМЕНКО В.О.)

 «ЗОШИТ З ПИСЬМА ТА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. У 2-Х ЧАСТИНАХ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ 1 КЛАСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» (АВТОР ТАРНАВСЬКА С.С.)

1 КЛАС

1 – СЕМЕСТР

7 ГОД НА ТИЖДЕНЬ1

Читання (сторінки Букваря)

Письмо (сторінки зошита)

ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД2

1

Знайомство з Букварем. с. 3  

Ознайомлення з правилами сидіння за партою, користування шкільним приладдям.

2

с.1

Ознайомлення з письмовим приладдям,  правилами сидіння за партою під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма.

3

Школа, с. 4-5

Сприймання на слух віршованих творів.

Формування умінь розрізняти слова та речення. Складання речень за ілюстраціями, власними спостереженнями.  Складання розповіді за серією малюнків.

Опрацювання тексту «Перший дзвінок» І. Блажкевич.

4

с. 2-3

Формування уміння орієнтуватися на площині сторінки зошита. (Ознайомлення з поняттями «зверху», «знизу», «справа», «зліва». Розміщення малюнків посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посередині. Рух кисті уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ.

Наведення ліній ( пряма, крива, ламана) у заданому напрямі. Розфарбовування*.

5

Вітання. Знайомство, с.6-7.

Культура мовлення та спілкування. Роль ввічливих слів у спілкуванні. Міміка та інтонування: їх значення у спілкуванні.  

Слово. Речення. Практичне ознайомлення зі словом та реченням на основі ілюстрацій. Речення розповідні, питальні й окличні (без уживання термінів).

6

с.4

Бесіда за навчальними слайдами.

Складаємо речення (розповідні, окличні, питальні).

Знаки пунктуації (крапка, знак оклику, знак питання, кома).

7

Клас, с.8

Формування уявлень про діалог без уживання терміну.  

Виокремлення з мовлення речень та слів. Складання речень за ілюстраціями.

8

c. 5-6

Відтворення колових і прямих рухів пальців. Наведення, домальовування3.

Чітке промовляння назв зображених предметів.

Штрихування малюнків3.

9

Склад. Наголос, с. 9.

Ознайомлення зі складовою будовою слова. Одно-, дво-, трискладові слова. Поняття «наголосу». Наголошений та ненаголошений склад.

Складання речень за ілюстраціями та слайдами.

Умовні позначення звукової будови слів.

Опрацювання тексту «Голубий дзвоник» В Заєць.

10

с. 7

Схеми слів зі складів.

Ознайомлення з основним рядком сітки зошита, окремо верхньою та нижньою рядковими лініями. Формування уявлення про поле сторінки.

Письмо ламаних і півовальних ліній у рядку.

11

Зоопарк, с. 10

Формування умінь ставити запитання і відповідати на них. Логічні вправи за питаннями: хто це? Що це?

Розподіл предметів за семантичними групами «живі – неживі істоти», «хто? – що?».

Опрацювання тексту «Оленятко» А. Загрудний, с. 11

12

с. 8

Закріплення уміння писати в рядку. Письмо ламаних ліній, кіл у рядку.

Наведення, домальовування3.

13

Осінь, с. 12-13

Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів.

Логічні вправи за питаннями: який? Яка?  Яке? Які?

Порівняння предметів. Складання речень за предметними малюнками, ілюстраціями.

Опрацювання тексту «Щоб не запізнитись» Г. Бойко.

14

с. 9

Письмо півовальних ліній у рядку. Зображення предметів у рядку.  Зафарбовування малюнків*.

15

Було, тепер, буде. с. 14-15

Розширення уявлень про слово та речення

Ознайомлення зі словами, що означають дії предметів.

Логічні вправи за питаннями: що робить? Що роблять?  

Розучування творів малих літературних жанрів: скоромовка.

Опрацювання тексту «Мавпенятко», Р. Скачко.

16

с. 10

Бесіда за навчальними слайдами. Відновлення  послідовності подій. Складання речень за ілюстраціями.

Підготовчі вправи до написання літер.

17

Мова. Мовлення,  с.16

Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення.

Опрацювання тексту «Українська мова» Г. Чубач.

Сім’я. Родина. Батьківщина. с. 17.

Опрацювання тексту «Є у сонця небо синє…» Г. Чубач

18

с. 11

Складання діалогів за слайдами навчальної презентації.

19

Складаємо розповідь, с. 18 -19

Казки. Мультфільми. Уявлення про межу між реальним світом і світом мас-медіа. Слухання  та розповідь казки.

Закріплення поняття «наголос».

Складання речень за ілюстраціями та слайдами мультиплікаційних фільмів.

20

Бесіда за навчальними слайдами.

Складання речень за ілюстраціями та слайдами.

Письмо коротких і довгих вертикальних ліній,

21

Звуки. Букви. с.20

Голосні та приголосні  звуки. Формування навичок звукового аналізу слів. Побудова зв’язного висловлювання за серією малюнків, слайдами навчальної ілюстрації.

Опрацювання тексту «Світ веселих літер» О. Довгань

22

с.12-13

Міжрядкова (допоміжна) лінія сітки зошита. Складання речень за малюнком.

Похила лінія сітки зошита

Письмо коротких і довгих похилих ліній, ліній із заокругленням(петлями) в основному рядку та за межами рядка.

Наведення штрихованих контурів, зафарбовування малюнків*.

Написання розділових знаків у кінці речення (знак оклику, знак питання).

БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

23

Аа. с. 22-23

Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука [а] в складах і словах. Складання речень за малюнками.

Звуковий аналіз одно-, дво-, трискладових слів.

24

с.14

Побудова звукових моделей слів. Буква як знак звука. Письмо малої літери  а. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучення аа.

25

Аа. с. 24-25

Закріплення звукового значення вивченої літери.

Вправи на доповнення незавершених речень.

Літера а в ролі окремого слова.

Робота з дитячою книжкою. «Аліса в країні чудес» Льюїс Керрол. Опрацювання ілюстрації до твору.

Опрацювання тексту4 «Ось і школа…» П. Воронько

26

с.15

Аналіз складових елементів та написання великої літри А. Підготовчі графічні вправи. Речення з однієї літери: А. А! А?

27

Мм. с. 26-27

Звук [м], позначення його літерою Мм. Звуковий аналіз слів. Читання складів, що утворенні злиттям голосного- приголосного та приголосного-голосного.

Складання речень за ілюстраціями.

28

с.16

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої літери м, буквосполучень.

Написання прямих і обернених складів із буквою м.

29

Мм. с. 28-29

Закріплення звукового значення вивчених літер. Читання і доповнення речень. Складання короткої розповіді за малюнками. Фразеологізми без уживання термінів (Майстер на всі руки).

30

с.17

Аналіз складових елементів та написання великої літри М. Підготовчі графічні вправи. Написання слів із літерами М,м.

31

Оо. с. 30-31

Звук [о]. Позначення його літерою Оо. Звуковий аналіз слів.  Літера о в ролі окремого слова.

Складання речень за ілюстративним матеріалом.

32

с.18

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої літери о. Поєднання її з вивченими літерами. Написання буквосполучень.

33

Оо. с. 32-33

Звуковий аналіз слів. Велика буква на початку речення та у іменах. Тверді та м'які приголосні звуки. 

Складання короткої розповіді за малюнком.

Опрацювання тексту4  «Огігочки» Л. Вознюк

34

с.19

Аналіз складових елементів та написання великої літри О. Поєднання її з іншими літерами.

35

Тт. с. 34-35

Звуки [т], [т'], позначення їх літерою Тт. Читання складів, слів, речень. Закріплення звукового значення вивчених літер. Словниково-логічні вправи.

36

с.20

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої літери т. Аналіз її складових елементів.. Письмо складів і слів з літерою т.

37

Тт. с. 36-37

Виділення звука [м] в словах. Складання речень за малюнками. Закріплення звукових значень літери Тт. 

Розподіл предметів за семантичними групами «рослини, що квітують», «овочі».

Опрацювання тексту4 «Розмова» І. Андрусяк

38

с.21-23

Аналіз складових елементів та написання великої літри Т. Закріплення уміння писати вивчені літери.

Написання великої літери в іменах та на початку речення.

39

Ии. С.38-39

Звук [и]. Позначення його літерою и. Звуковий аналіз слів. 

Уявлення про омоніми без уживання терміну (миша).

Складання речень за сюжетними малюнками. Робота з дитячою книжкою. «Фарбований лис» І. Франко

40

с.24

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої літери и. Варіанти поєднання букв. Написання буквосполучень.

Утворення та написання слів з поданих літер.

41

Ии. С.40-41

Закріплення звукових значень літери Ии, умінь читати склади й слова з нею. Читання й доповнення речень.

Формування вмінь будувати речення розповідні, питальні й окличні (без уживання термінів). Розучування творів малих літературних жанрів: колискова. Опрацювання тексту4  «Колискова» (з народного)

42

с.25

Аналіз складових елементів та написання великої літри И. Закріплення уміння писати вивчені літери.

43

Нн. с. 42-43

Звуки [н], [н'], позначення їх літерою Нн. Звуковий аналіз найпростіших слів. Читання складів і слів, складання речень за слайдами навчальної презентації. Поняття однини та множини предметів (без уживання термінів).

Словниково-логічні вправи. Ребуси.

44

с.26

Побудова звукових моделей слів.

Аналіз складових елементів малої літери н.

Письмо малої літери н, буквосполучень, складів, слів із нею.

45

Нн. с. 44-45

Закріплення звукових значень літери Нн, умінь читати склади й слова з нею. Читання й доповнення речень.

Велика буква на початку речення, у іменах та кличках тварин (продовження формування понять).

Опрацювання тексту4  «Незабудки» Л. Біленька 

46

с.27

Аналіз складових елементів та написання великої літри Н. Закріплення уміння писати вивчені літери.

Написання великої літери в іменах.

47

Уу. с. 46-49

Звук [у], позначення його буквою у. Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз слів. Читання й доповнення речень.

48

с.28

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої букви у. Написання буквосполучень, слів.

Розділові знаки у реченні (кома, тире).

49

Уу. с. 46-49

Закріплення звукових значень вивчених літер. Вправи на доповнення незавершених речень. Інтонаційне читання речень, тексту.

Опрацювання тексту4   «Між голосних» М. Артимович

50

с.29

Аналіз складових елементів та написання великої літри У. Закріплення уміння писати вивчені літери.

Аналітико-синтетичні вправи щодо написання букв.

51

Лл. с. 50-51

Звуки [л], [л'], позначення їх літерою Лл. Звуковий аналіз найпростіших слів. Читання складів, слів і речень.

Уявлення про омоніми без уживання терміна (продовження формування понять).

52

с.30

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої літери л, поєднання її з вивченими буквами. Написання слів.

Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

53

Лл. с. 52-53

Закріплення звукових значень вивчених літер. Вправи на доповнення незавершених речень. Інтонаційне читання речень, тексту. Словниково-логічні вправи.

Опрацювання тексту4 «Вітання» І. Січовик.

54

с.31

Аналіз складових елементів та написання великої літри Л. Написання складів і слів із літерою Л.

Порівняння її елементів з елементами великої літери А.

55

Іі. с. 54-55

Звук [і], позначення його літерою Іі. Звуковий аналіз слів. Читання складів і слів, складання речень за слайдами навчальної презентації.

Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Івасик Телесик»

56

с.32

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої літери і. Написання буквосполучень, слів.  Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

57

Іі. с. 56-57

Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

Літера і в ролі окремого слова.

Опрацювання тексту4  «Міниться, іскриться іній…» Л. Вознюк

58

с.33

Аналіз складових елементів та написання великої літри І. Закріплення вміння писати вивчені літери.

59

ПЕРЕВІР СЕБЕ (моніторинг)  с. 58-59

Закріплення звукового значення вивчених літер. Читання і доповнення речень. Складання розповіді за ілюстраціями

Узагальнення знань учнів.

60

с.34-35

Аналітико-синтетичні вправи щодо написання складів, слів. Виділення вивчених букв у словах.

Диктант вивчених літер.

61

Вв. С. 60-61

Звук [в], позначення його літерою Вв. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень. Особові займенники, їх вживання в реченнях (без уживання термінів).

Словниково-логічні вправи.

Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Лисичка сестричка та Вовк панібрат»

62

с.36

Побудова звукових моделей слів.

Аналіз складових елементів малої літери в. Написання літери в у закритих і відкритих складах та словах.

63

Вв. С. 62-63

Закріплення звукового значення літери Вв. Читання слів, речень, текстів. Складання речень за ілюстраціями.

Ознайомлення зі словами, якими називають кількість предметів (числівники) без уживання терміну.

Опрацювання тексту4  «У волошки-квіточки…» Л. Вознюк

64

с.37

Аналіз складових елементів та написання великої літри В. Підготовчі графічні вправи. Написання слів та речень з вивченими літерами.

Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

65

Ее. с. 64-65

Звук [е], позначення його літерою Ее. Звуковий аналіз найпростіших слів. Читання складів і слів, складання речень за слайдами навчальної презентації.

Розподіл предметів за семантичною групою «техніка».

66

с.38

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої літери е. Підготовчі графічні вправи. Написання складів та слів з малою літерою е.

67

Ее. с. 66-67

Закріплення звукового значення букви «е».

Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

Опрацювання тексту4  «Ему з Австралії…» І. Андрусяк

68

с.39

Аналіз складових елементів та написання великої літри Е. Підготовчі графічні вправи. Написання слів та речень з вивченими літерами.

69

Сс. с. 68-69

Звуки [с], [с], позначення їх літерою Сс. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Ребуси.

Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Солом’яний бичок»

70

с.40

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої літери с. Підготовчі графічні вправи. Написання слів з малою літерою с.

71

Сс. с. 70-71

Опрацювання звукових значень букви Сс.

Логічний наголос як засіб виділення ключових слів без уживання терміну.

Опрацювання тексту4  «Сонях в полі зупинився…» В. Дзюба.

Словниково-логічні вправи. Робота з анаграмами, гра  «Слово зі слова»

72

с.41

Аналіз складових елементів та написання великої літри С. Порівняння її з великою літерою О. Повторення правил з'єднання вивчених букв.

Відновлення рукописних слів: «устав пропущену літеру». Утворення та написання слів, утворених з літер поданого слова, гра «Слово зі слова».

73

Кк. с. 72-73

Звук [к], позначення його літерою Кк. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень.

Опрацювання тексту. Побудова зв’язного висловлювання за ілюстрацією до тексту.

74

с.42

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої літери к. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, складів та слів із малою буквою к.  Відновлення рукописних слів: «устав пропущену літеру».

75

Кк. с. 74-75

Закріплення вміння читати тексти з літерою Кк.

Словниково-логічні вправи. Робота з анаграмами, гра  «Слово зі слова».

Слова, протилежні за значенням (антоніми) без уживання терміну.

76

с.43

Аналіз складових елементів та написання великої літри К. Закріплення уміння писати вивчені літери. Написання буквосполучень, складів та слів з вивченими буквами. Утворення та написання слів, утворених з літер поданого слова, гра «Слово зі слова».

77

Пп. с. 76-77

Звук [п], позначення його буквою «пе». Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень.

Робота з дитячою книжкою. Казка «Попелюшка» Шарль Перо.

Опрацювання тексту народної казки «Котик і Півник»

78

с.44

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої літери п, порівняння її з малою літерою т. Написання буквосполучень, складів та слів із малою буквою к.

79

Пп. с. 78-79

Закріплення звукового значення літери Пп. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи. Ребуси.

Розучування творів малих літературних жанрів: скоромовка.

80

с.45

Аналіз складових елементів та написання великої літри П. Опрацювання елементів великої літери П. Написання складів та слів з літерою Пп.

Утворення та написання слів з поданих літер.

81

Рр. с. 80-81

Звуки [р], [р'], позначення їх літерою Рр. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень.

Робота з дитячою книжкою. Казка «Русалонька» Ганс Кристіан Андерсен.

Словниково-логічні вправи.

82

с.46

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої літери р, порівняння її з малою літерою п. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень із буквою р.

83

Рр. с. 82-83

Закріплення звукових значень літери Рр.

Логопедичні вправи на вимовляння та зіставлення звуків [р] - [л]

Уявлення про паліндроми  без уживання терміну.

Робота з дитячою книжкою. «Карлсон і малюк» Астрід Ліндгрен. Зв’язок між заголовком і змістом тексту.

Опрацювання тексту «Туристи».

84

с.47

Аналіз складових елементів та написання великої літри Р. Написання складів, слів.

Відновлення рукописних слів: «устав пропущену літеру». Зіставлення звуків ] — [л].

Написання слів, утворених з однокореневих без уживання терміну.

85

ПЕРЕВІР СЕБЕ (моніторинг) с. 84-85

Закріплення звукового значення вивчених літер. Читання і доповнення речень. Робота з анаграмами. Складання розповіді за ілюстраціями. Опрацювання тексту «У театрі». Узагальнення знань учнів.

86

с.48-48

Аналітико-синтетичні вправи щодо написання складів, слів. Виділення вивчених букв у словах.

Диктант вивчених літер.

87

Йй. с. 86-87 

Звук [й], позначення його буквою Йй. Звуковий аналіз слів. Читання слів, доповнення речень. Опрацювання тексту.  Фразеологізми без уживання термінів (Слів на вітер не кидай).

88

с.50

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої літери й. Закріплення уміння писати вивчені літери.

Списування слів, поданих друкованим шрифтом.

89

Йй. с. 88-89 

Закріплення звукового значення літери Йй. Буквосполучення йо. Читання складів, слів, речень.

Опрацювання ілюстрацій «Мій край».

90

с.51

Аналіз складових елементів та написання великої літри Й окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання слів, протилежних за значенням до поданих.

91

Дд. с.90-91

Звуки [д], [д'], позначення їх літерою Дд. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень.

Робота з дитячою книжкою. Казка «Дюймовочка» Ганс Кристіан Андерсен.

Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

Складання речень за сюжетними малюнками

92

с.52

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої літери д. Підготовчі графічні вправи. Написання слів, утворених з однокореневих без уживання терміну.

93

Дд. с.92-93

Закріплення звукових значень літери Дд.

Слова, якими називають кількість предметів (числівники) без уживання терміну (продовження).

Словниково-логічні вправи. Ребус-анаграма.

Опрацювання тексту «Дідусеві онуки».

94

с.53

Аналіз складових елементів та написання великої літри Д. Підготовчі графічні вправи. Написання слів і речень із вивченими літерами.

Списування літер, поданих друкованим шрифтом.

95

Д-Т. с. 94-95

Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Звуки дзвінкі та глухі. Парні глухі дзвінкі приголосні. Зіставлення звуків [д] — [т].

Опрацювання тексту4 «Наша мова калинова» П. Тичина

96

с.54-55

Відновлення рукописних слів: «устав пропущену літеру». Зіставлення звуків [д] — [т].

Аналітико-синтетичні вправи. Утворення та написання слів, утворених з поданих літер.

97

Зз. с. 96-97

Звуки [з], [з], позначення їх літерою Зз. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень.

Опрацювання тексту «Казковий замок».

Уявлення про залежність значення слова від зміни наголосу в ньому

98

с.56

Побудова звукових моделей слів.

Написання малої  літери з.  Підготовчі графічні вправи. Написання слів з вивченими літерами.

99

Зз. с. 98-99

Закріплення звукових значень літери Зз. Складання розповіді за ілюстраціями. Опрацювання тексту «Зимова казка».

100

с.57

Аналіз складових елементів та написання великої літри З. Підготовчі графічні вправи. Написання слів та речень з вивченими літерами.

101

З-С , с. 100-101

Парні глухі дзвінкі приголосні. Зіставлення звуків    [з] — [с].

Фразеологізми (без уживання термінів). Водити за носа. Задирати носа. Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Словниково-логічні вправи. Робота з анаграмами.

Опрацювання тексту4  «Наша мова калинова» П. Тичина

102

с.57

Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

Відновлення рукописних слів: «устав пропущену літеру». Зіставлення звуків [з] — [с].

103

ь.  с. 102-103

Позначення м’якості приголосних звуків на письмі.

Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів.

Опрацювання тексту4 «Знак м’якшення» В. Дзюба.

104

с.58

Побудова звукових моделей слів.

Буква ь, позначення нею на письмі м’якості приголосних. Письмо слів із літерою ь. Написання слів, утворених з однокореневих без уживання терміну.

105

ь. с. 104-105

Закріплення букви «знак м'якшення». Буквосполучення ьо. Звуковий аналіз слів.

Опрацювання текстів «Карусель», «Льон».

Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

106

с.59

Побудова звукових моделей слів.

Письмо буквосполучення ьо.  Письмо слів із буквосполученням ьо. Написання слів, утворених з однокореневих без уживання терміну.

107

Бб. с. 106-107

Звук [б], позначення його літерою Бб. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Зміна значення слова від зміни наголосу Опрацювання тексту «Берізка».

108

с.60

Побудова звукових моделей слів.

Письмо малої літери б. . Порівняння складових елементів мали літер б та в. Написання слів з вивченими літерами. Списування літер, поданих друкованим шрифтом.

109

Бб. с. 108-109

Закріплення звукового значення букви Бб. Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Словниково-логічні вправи, гра «Слово зі слова». Читання і доповнення речень.

110

с.61

Аналіз складових елементів та написання великої літри Б. Написання слів та речень з вивченими літерами.

111

Б – П , с. 110-111

Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів.

Парні глухі дзвінкі приголосні. Зіставлення звуків     [б] — [п].

112

с.62-64

Побудова звукових моделей слів.

Відновлення рукописних слів: «устав пропущену літеру». Зіставлення звуків [б] — [п].

Аналітико-синтетичні вправи щодо утворення та написання складів, слів.

1 Для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма, рекомендується розподілити години так: один тиждень 3 години читання, 4 – письма, наступний тиждень – навпаки.

2 Розподіл часу на добукварний, букварний та післябукварний періоди відбувається на розсуд учителя, проте суттєво скорочувати добукварний період не рекомендується.

3 Відповідно до вимог оновленої програми з української мови для учнів 1 класу недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо.

4 Методична порада: учні, які не володіють навичкою читання, відшуковують у словах вивчену літеру; визначають її положення у слові(на початку, в середині, в кінці); визначають кількість виділених літер тощо.