Alegere Opțiuni Proiect 2 și Activitate Pregătire Proiect 2 - an univ. 2018-2019

Toți studenții vor opta pentru variantele de Proiect 2 de mai jos.

Variantele V2, V3 și V4 nu permit înscrierea decît cu satisfacerea unor condiții suplimentare, și în limita unui număr de locuri.

În funcție de rezultatul înscrierii, studenții vor fi repartizați la cîte un cadru didactic cu care vor efectua 0.5 ore/săpt în semestrul 1, an. III la disciplina Activitate Pregătire Proiect 2 și în continuare 1 oră/săpt în semestrul 2 la disciplina Proiect 2 propriu-zisă. Tema de proiect se alocă în semestrul 1. Finalizarea cu succes a etapelor cerute în sem. 1 se notează cu calificativul Admis. Finalizarea completă a proiectului  în semestrul 2 se notează între 1 și 10.

Studenții aleg varianta și nu cadrul didactic repartizat.

Exprimarea ordinii preferate a opțiunilor se va face printr-un formular de înscriere ce va fi completat pînă la sfîrșitul săptămînii 4.

Varianta: P2-V1

Descriere: Proiect cu microcontroller AVR, realizat pe o placă de dezvoltare ETTI

Condiții de înscriere: nu sînt; aceasta este varianta implicită, pentru cine nu alege altă variantă, sau alege și nu este repartizat la varianta aleasă.

Nr. de locuri: aprox. 550

Prezentarea variantei:

Se va lucra pe echipe de cîte 2 studenți.

Titularii proiectului sînt multipli și depind de specializarea la care e studentul.

Fiecare echipă primește de la facultate o placă de circuit imprimat (PCB), ne-lipită, și un set de piese comune: uC AVR ATMega 164 (Atmel/Microchip), sursă de alimentare, comunicație USB, oscilator cu cuarț, periferice de bază.

Placa de circuit are o zonă pre-rutată pe care se vor lipi piesele comune, precum și un cîmp de paduri libere, pe care se vor lipi componentele opționale/adiționale în funcție de tema aleasă.

Încărcarea softului în uC se face direct prin USB folosind un bootloader (nu este necesar un programator dedicat).

Placa și piesele sînt furnizate gratuit și rămîn în proprietatea studenților pe timpul semestrului și după terminarea proiectului. Piesele speciale (care diferă în funcție de temă) vor fi procurate de către studenți - în unele cazuri, și acestea se pot furniza de către facultate. Costul pieselor adiționale este foarte redus.

Exemple de teme:

 

După lipirea părții comune, studenții vor proiecta și asambla prin lipire partea hardware specifică (interfața cu senzorii, etc) și vor implementa partea de software în limbajul C.

Acces în laborator: Pe parcursul semestrului 2, studenții au la dispoziție 2 săli echipate cu stații de lipit, osciloscoape, surse și alte aparate necesare (A226, B210). Accesul în săli se poate face la orice oră (24/7) pe baza unui cod individual de acces.

   

Mai multe detalii aici: http://ham.elcom.pub.ro/proiect2

Varianta: P2-V2

Descriere: Proiect realizat cu ajutorul unui kit de dezvoltare Intel „Galileo” ce va comanda un montaj conţinând atât o parte analogică cât şi una digitală specifice fiecărei teme.

Condiții de înscriere: Studenţii care participă la cursul de „Microcontrolere” al cărui titulari sunt prof. Corneliu Burileanu, conf. Horia Cucu, S.L Rodica Constantinescu.

Nr. de locuri: aprox. 125

Participarea studenţilor: Vor fi formate echipe de câte doi studenţi pentru fiecare temă.

Realizarea practică a proiectului presupune un montaj funcţional pe o placă de tip bread-board, conectat cu un kit „Galileo” şi programarea kitului pentru realizarea funcţiilor dorite.

Se va prezenta o documentaţie ce va cuprinde:

-  schema electrică;

-  cablajul;

-  pseudo-codul pentru programe ca să se explice logica abordării;

-  codul în limbajul compatibil Intel „Galileo”;

-  bibliografia.

Condiţii de lucru: Fiecare echipă va primi un kit Intel „Galileo” pe care îl va returna la finalul proiectului. Restul componentelor necesare dezvoltării proiectului vor fi achiziţionate de studenţi, temele fiind concepute astfel încât costul lor să fie redus. Evident aceste componente rămân în posesia studenţilor.

Evaluarea proiectului va avea în vedere: realizarea practică, funcţională, a ansamblului placă „Galileo” şi montaj propriu; documentaţia aferentă cu justificarea soluţiilor hard şi soft propuse de studenţi; prezentarea proiectului.

 

Caracteristici generale: Temele sunt variate, acoperind noţiuni învăţate la disciplinele Arhitectura Microprocesoarelor, Microcontrolere, Circuite Integrate Digitale, Circuite Integrate Analogice, Circuite Electronice Fundamentale, Programare.

Îndrumătorul de proiect, împreună cu titularul cursului, vor asigura asistenţă privind implementarea hard şi soft a proiectului, modul de realizare a documentaţiei aferente şi a unei prezentări sugestive şi convingătoare a proiectului realizat.

Exemple P2-V1:

1. Dispozitiv de măsurare a temperaturii/umidităţii şi afişare a datelor pe un LCD

Proiectul presupune realizarea unui sistem ce are în componenţă un LCD şi un senzor de temperatură/umiditate.  În momentul alimentării, pe LCD se va afişa mesajul: "Apasă Start". În urma apăsării unui buton de start, se va intra în meniul aplicaţiei, ce va avea următoarele opţiuni:

1. Temperatura 2. Umiditate 3. Nume Autori. În primele două cazuri se vor prelua date de la senzor, urmând ca fiecare nouă citire să poată fi iniţiată folosind un buton dedicat. În cazul 3 se afişează numele autorilor.

Componente necesare: 4 comutatoare, ecran LCD, rezistoare, condensatoare, senzor de temperatură, senzor de umiditate. O posibilă implementare a acestui proiect este următoarea:

Capture.PNG

2. Dispozitiv de detecţie a vocii folosind LED-uri multicolore

Se va realiza un modul care, împreună cu un algoritm implementat pe placa Galileo să analizeze semnalul captat de un microfon în timp real, iar când sunetul este detectat va aprinde pe rând, în funcţie de intensitate, câte unul din LED-urile multicolore. Toate LED-urile vor fi aprinse când se vorbeşte foarte aproape de microfon. Microfonul poate capta şi alte sunete (de ex. muzică) şi va marca aceste sunete ca “non-voce”.

Componente necesare: 9 LED-uri (4 verzi, 3 portocalii şi 2 roşii), microfon, rezistoare, ecran LCD, tranzistoare, condensatoare.

Realizarea proiectului presupune următoarele aspecte:

- asamblarea practică a unui detector de voce ce aprinde LED-uri multicolore, în funcţie de intensitatea sonoră a semnalului captat;

- crearea unui dispozitiv de stocare a numărului de amplitudini maxime atinse de o sursă sonoră pe un afişaj LCD.

 O posibilă implementare a acestui proiect este următoarea:

 

Capture1.PNG

Varianta: P2-V3

Descriere: Proiect software realizat într-una din următoarele tehnologii: Android, Backbone.JS, Perl, Python, Node.JS, MongoDB, Apache Cassandra, Redis, AJAX, Apache HBase, CSS 3, .NET, PHP, HTML 5, Apache CouchDB, Ruby, APEX, JSP(Java Server Pages), Java SWING, Java Servlets, Java Applets, Java Sockets, Java RMI, Oracle JDeveloper, React.JS, JavaScript, Angular.JS, Bootstrap, Ember.JS, Swift, Clojure, JavaFX, Hibernate ORM, JPA, aplicatii in Java, Python, C, C++, Visual Studio, Qt.

Condiții de înscriere: Studenți la specializarea CTI (an IIIA)

Nr. de locuri: aprox. 50

Prezentarea variantei:

Se pot înscrie mai mulți studenți la o tehnologie – condiția este ca toate proiectele realizate să fie diferite (aplicație/teorie).

        Proiectul trebuie să conțină:

        - prezentarea tehnologiilor de implementare a aplicaţiei;

        - implementarea practică a noțiunilor studiate: proiectul implementat trebuie să fie de complexitate medie (detaliile se vor stabili în urma discuţiilor cu îndrumătorul de proiect);

        - descrierea aplicației;

- bibliografie.

Atenţie:

Titlurile temelor se stabilesc cu fiecare student în parte în cadrul orelor de proiect: dacă spre exemplu se alege tehnologia "Hibernate", titlul temei poate suna astfel: "Dezvoltarea unei aplicaţii web de gestionare a unei clinici medicale dezvoltate cu ajutorul tehnologiei Hibernate." Astfel, toate temele studenţilor sunt personalizate în funcţie de ce tehnologie doresc să studieze.

Prezentarea practică şi teoretică a proiectului se va face în laboratorul B125a.

Varianta: P2-V4

Descriere: Proiect cu microcontrolere AVR si microcontrolere DSP realizat pe placi de dezvoltare ETTI si Analog Devices.

Condiții de selecție: studentii din seria Arhitectura Microprocesoarelor II D (2017-2018) – prof. Sorin Zoican (SZ) (echivalentă cu seria de Microcontrolere SZ 2018-2019). Selectia se va face de către profesor, in ordinea descrescatoare a mediilor la examenul de AMP seria D (2017-2018).

Nr. de locuri: 72

Prezentarea variantei:

Sa se realizeze un sistem cu arhitectura din figura 1 cu urmatoarele specificatii:

Figura 1. Arhitectura sistemului

Sistemul este compus din doua microcontrolere (AVR si DSP) care comunica intre ele printr-un port paralel (Programable Flags PF) de 4 biti.  Microcontrolerul AVR preia de la o tastatura o comanda si o transmite catre microcontrolerul DSP care realizeza o functie de prelucrare de semnal (DSP) asociata comenzii primite. Ambele subsisteme isi afiseaza starea proprie (pe LED3-LED0, respectiv pe un afisor cu 7 segmente – Afisor).  Subsistemul DSP poate sa isi seteze parametrii functiei DSP de la 8 butoane SW7-SW0. Subsistemul DSP are in componenta placa de evaluare EZ-Kit LITE ADSP2181 si o interfata de intrare iesire (IO DSP).

Se vor implementa:

La nivel hardware:

Implementarea hardware se va realiza pe placi de dezvoltare cu microcontroler Atmel si de extensie IO-DSP puse la dispozitie de facultatea ETTI. Placa de extensie IO-DSP se va conecta cu o placa de evaluare EZ-Kit-Lite ADSP2181existenta.

AVR_ext_1.jpg

Figura 2. Realizare practica a unui sistem cu ATMega 16 bazata pe placa de evaluare ETTI

Dsp_ext.jpg

Placa de extensie IO-DSP (bazata pe placa ETTI)

  Ezkit_ext.jpg

Conectarea placii de extensie IO cu placa de evaluare EZKit Lite ADSP2181

La nivel software:

1.           Descrierea formala a programelor pentru subsistemele AVR si DSP pentru:

-                  Initializarile necesare functionarii

-                  Comunicatia dintre cele doua subsisteme

-              Controlul general al sistemului (preluarea comenzii de la tastatura in subsistemul AVR si  interpretarea comenzii in subsistemul DSP)

-                  O functie DSP (dintre cele specificate in Figura 1)

 

2.           Scrierea codului pentru cele 2 subsisteme (in limbaj C pentru subsistemul AVR si in limbaj de asamblare ADSP2181 pentru subsistemul DSP)

3.           Testarea programelor in medii de dezvoltare specifice fiecarui tip de microcontroler

 

Se vor utiliza  cunostintele de la disciplina Microcontrolere din seria MC-SZ (realizarea proceselor secventiale, a circuitelor combinationale si a circuitelor secventiale prin logica programata).

Dezvoltarea software se va face folosind CodeVision AVR si Astudio - pentru microcontrolerul AVR si Visual DSP++ 3.5 pentru microcontrolerul DSP.

Se vor parcurge etapele de descriere formala a codului (graf hibrid de tranzitii, organigrama) si simularea codului.

In final, se va verifica functionalitatea sistemului fizic realizat.

 

Se va lucra in echipe de 4 studenti ( 2 pentru AVR si 2 pentru DSP) cu impartirea sarcinilor de proiectare specifice AVR si DSP.

 Detalii suplimentare V4 la adresa: http://discipline.elcom.pub.ro/Proiect2