Μερικές φορές θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε τη θέση στην οποία εξελίσσεται μια καταιγίδα, για να μπορούμε με σχετική ακρίβεια να προβλέψουμε αν πλησιάζει σε εμάς ή αν απομακρύνεται.

Η διαδικασία υπολογισμού είναι πανεύκολη:

Κύριο γνώρισμα των καταιγίδων είναι τα αστραπόβροντα. Οι αστραπές είναι οι γνωστές μας λάμψεις φωτός, ενώ οι βροντές είναι τα λεγόμενα μπουμπουνητά. Από τη μια πλευρά, το φως ταξιδεύει με ταχύτητα 300.000.000 μέτρων την ώρα ή 83.333 μέτρων το δευτερόλεπτο, ταχύτητα που τίποτε άλλο στο γνωστό μας κόσμο δεν μπορεί να ξεπεράσει. Από την άλλη πλευρά, ο ήχος διαδίδεται με ταχύτητα μόλις 343 μέτρων το δευτερόλεπτο.

Με δεδομένο ότι αστραπή & βροντή ή αλλιώς φως & ήχος παράγονται την ίδια ακριβώς στιγμή, και με δεδομένο ότι αντιλαμβανόμαστε το φως σχεδόν ακαριαία τη στιγμή της δημιουργίας του, μένει να υπολογίσουμε το χρόνο που θα κάνει ο ήχος να φτάσει στο αφτί μας.

Εάν, για παράδειγμα, δούμε μια λάμψη και μετά από 3 δευτερόλεπτα ακούσουμε τη βροντή, τότε η καταιγίδα εξελίσσεται σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από εμάς (3 * 343 = 1.029 μέτρα). Άρα, ο γενικός κανόνας για να γνωρίζουμε πού βρίσκεται μια καταιγίδα, είναι να μετράμε πόσα δευτερόλεπτα μεσολαβούν μεταξύ της αστραπής και της βροντής και να διαιρούμε τον αριθμό αυτό με το 3, αφού γνωρίζουμε  ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα αντιστοιχούν σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου.

Εάν τη μια φορά μετρήσουμε, για παράδειγμα, 3 δευτερόλεπτα και την αμέσως επόμενη φορά μετρήσουμε 5 δευτερόλεπτα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η καταιγίδα απομακρύνεται από εμάς. Εάν όμως οι αντίστοιχοι χρόνοι μειώνονται, τότε μάλλον θα ήταν καλό να προετοιμαστούμε κατάλληλα!

                                                                  Πηγή: http://www.chgeorge.gr