Delmålsguide för kurser i SoSFS 2008:17        

Kurser         

Delmål SoSFS 2008:17

Akut nefrologi och dialys inom intensivvården

1, 2, 4, 6

Allmän intensivvård

1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19

Anaesthetic Emergencies 118

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16

ATLS

2, 3, 4, 7, 9, 10, 17

BAS-kursen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16

CRM-träning i säkert samarbete

14, 17

Den svåra luftvägen

3, 4

Dykläkarkursen        

1, 2, 3, 4, 10

EDAIC crashkurs

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

EDHEP

1, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 18

Endovasc. hybrid tr. & bleeding mgmt workshop

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12

Epidemiologi

19, 20

European trauma course

2, 3, 4, 7, 9, 10, 17

Fortsättningskurs i intensivvård

1, 2, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 17

Grundläggande anestesi

1, 2, 3, 4, 5

Grundläggande intensivvårdskurs

1, 2, 4, 6, 9

Gyn & Obstetrik

1, 3, 4, 5, 6, 8, 15

Hjälp, det blöder!

3, 4, 9, 12

Hur det verkligen fungerar

1, 2, 5, 6, 8

Hyperbarmedicin

1, 2, 3, 4

Inhalationsanestesi i teori och praktik

1, 2, 3, 4, 5

Initialt omhändertagande på IVA

4, 6, 9, 14, 16, 17

Intensivkurs i den kliniska medicinens etik

7

Katastrofmedicin

2, 3, 4, 7, 9, 10, 17

Kurs i ventilatorbehandling

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

LIST

13, 14, 15, 16, 17, 18

LUST

13, 14, 15, 16, 17, 18

Lära lärarna – instruktörskurs

14, 17

Neuroanestesi/intensivvård        

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Obstetrisk anestesi

1, 3, 4, 5, 6, 8, 15

PHTLS        

2, 3, 4, 7, 9, 10, 17

Prehospital akutsjukvård för anestesiläkare

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18

Regionalanestesi

1, 2, 3, 5, 8

Scientific writing        

20

Sepsis – State of the art

1, 2, 3, 4, 6, 9

Simulerad fiberbronchoskopi

1, 3, 4, 5, 9, 12

SFBABI

1, 2, 3, 5, 6, 8, 11

Smärta och smärtbehandling

1, 3, 5, 8, 12

Smärtkursen

4, 7, 8

SYA:s vårkurs (delmålen kan variera)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Thoraxanestesi och intensivvård

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Ultraljud för hemodynamisk bedömning

1, 2, 3, 4

Örebrodagarna i praktisk regionalanestesi

1, 2, 3, 5, 8