Published using Google Docs
MY TOP 30 FAVORITES COMICS (Last updated: January 19, 2023) © 2023. MrParumiV18. Michał Paruch. All rights reserved.
Updated automatically every 5 minutes

MY TOP 30 FAVORITES

COMICS (MANGA, MANHWA, LIGHT NOVELS ETC.)

Last updated: January 19, 2023

 Most important informations!

• I add here only Comics (Manga, Manhwa, Light Novel etc.), which I started to read and I have read it already a minimum of one volume of the given title!

• Of course I don’t add here the Anime TV Series, and the Anime Movies, even if they are connected in some way with Comics, because I have separate rankings from that. On the other hand, I add here too Comics in the One-shots version if of course they are good enough and no full edition of these titles was created!

• In order for an Comics to have the chance to get into my subjective the below ranking, it must have a overall rating and enjoyment rating of 7.8 or above. It’s known that over time the entry threshold will increase, but for now it’s just that!

• When it happens that two titles (or more) have the same overall rating and enjoyment rating, then the final position in the ranking is determined by the remaining four ratings for each aspect, that is: Story, Characters, Quality Polish Edition and Art, and in how many cases my enjoyment rating had an impact on the final assessment of any of the above four aspects. The more cases, and there may be a maximum of four, the worse!

• Very rarely, but there may also be a problem that despite using the rule above, two titles (or more) eventually they will still have the same rating, then these productions land in the same place ex aequo, and the number of places in the ranking doesn’t change, it means that a situation may occur in which my list "My TOP 30 Favorites Comics" will contain more than 30 titles!

• All Comics from the below ranking have been sorted from the worst to the best according to my subjective overall rating, enjoyment rating and in the final cases the average of the other four rating of each aspect!

• Please also remember that the below ranking is subjective, so it’s obvious that you can disagree with something, and also that the below ranking takes into account only the 30 best, in my opinion, titles from the kind of Comics, from the full pool of those I’ve ever read. However, if someone is interesting which titles didn’t appear in my below list, I invite you to visit my full manga list!

• According to my private rating rules, I have given myself the right to give a unique rating, which I call the infinity rating . I can only give this rating to one title of a given type, and in this case it's a Comics. The infinity rating for a specific comics means that's for me / subjectively it's the best title I have ever read. Giving this rating also means that the title isn't normally included in the below ranking of "My TOP 30 Favorites Comics", but is treated as a separate work that is also off the scale, which is better than / above first place. It's also not a compulsory rating, so it will only appear when I feel that a title deserves it!

• To view information about a particular Comics from the below ranking, just click on the selected title!

• If you find any errors in the text or the titles, please let me know. Preferably via email: mrparumiv18@gmail.com or a priv message on MyAnimeList!

• All information were borrowed from the site myanimelist.net. I cordially invite you to visit this website and to support rightful creators of the below materials!

🇵🇱 Najważniejsze informacje!

• Dodaję tutaj tylko Komiksy (Mangi, Manhwy, Nowelki itp.), które zacząłem czytać i przeczytałem już co najmniej jeden tom danego tytułu!

• Oczywiście nie dodaję tutaj Seriali Telewizyjnych Anime i Filmów Anime, nawet jeśli są one w jakiś sposób powiązane z Komiksami, ponieważ mam oddzielne rankingi od tego. Z drugiej strony dodaję tutaj również Komiksy w wersji One-shots, jeśli oczywiście są wystarczająco dobre i nie powstaje pełna wersja tych tytułów!

• Aby Komiks miał szansę dostać się do mojego subiektywnego poniższego rankingu, musi mieć ocenę ogólną i ocenę przyjemności na poziomie 7.8 lub wyższą. Wiadomo, że z czasem próg wejścia wzrośnie, ale na razie jest to po prostu tyle!

• Kiedy zdarzy się, że dwa tytuły (lub więcej) mają taką samą ogólną ocenę i ocenę przyjemności, ostateczna pozycja w rankingu jest określana przez pozostałe cztery oceny dla każdego aspektu, to znaczy: Historia, Postacie, Jakość Polskiej Edycji i Rysunek, oraz w ilu przypadkach moja ocena przyjemności miała wpływ na ostateczną ocenę któregokolwiek z powyższych czterech aspektów. Im więcej przypadków, a może ich być maksymalnie cztery, tym gorzej!

• Bardzo rzadko, ale może również występować problem polegający na tym, że pomimo zastosowania powyższej reguły dwa tytuły (lub więcej) ostatecznie nadal będą miały tą samą ocenę, a wtedy te produkcje trafią ex aequo na to samo miejsce, a liczba miejsc w rankingu się nie zmieni, oznacza to, że może zdarzyć się sytuacja w której moja lista „Moje TOP 30 Ulubionych Komiksów” będzie zawierać ponad 30 tytułów!

• Wszystkie Komiksy z poniższego rankingu zostały posortowane od najgorszego do najlepszego zgodnie z moją subiektywną oceną ogólną, oceną przyjemności, a w ewentualnych przypadkach średnią z pozostałych czterech ocen każdego aspektu!

• Proszę pamiętać również o tym, że poniższy ranking jest subiektywny, więc oczywiste jest, że możesz się z czymś nie zgodzić, a także, że poniższy ranking uwzględnia tylko 30 najlepszych, moim zdaniem, tytułów z rodzaju Komiks, z pełnej puli tych, które kiedykolwiek przeczytałem. Jeśli jednak ktoś jest ciekawy, których tytułów nie ma na mojej poniższej liście, to zapraszam do odwiedzenia mojej pełnej listy mang!

• Zgodnie z moimi prywatnymi zasadami oceniania, dałem sobie prawo do przyznania unikalnej oceny, którą nazwałem oceną nieskończoności . Ocenę tą mogę wystawić tylko jednemu tytułowi z danego rodzaju i w tym przypadku jest to Komiks. Ocena nieskończoności przy konkretnym komiksie oznacza, że jest to dla mnie / subiektywnie najlepszy tytuł jaki kiedykolwiek przeczytałem. Przyznanie tej oceny powoduje również, że tytuł nie jest normalnie uwzględniany w poniższym rankingu „Moje TOP 30 Ulubionych Komiksów”, tylko jest traktowany jako odrębne dzieło, które jest jednocześnie poza skalą, czyli lepsze od / powyżej miejsca pierwszego. Nie jest to też ocena obowiązkowa, więc pojawi się ona dopiero wtedy, gdy uznam, że jakiś tytuł na nią zasłużył!

• Aby wyświetlić informacje o konkretnym Komiksie z poniższego rankingu, wystarczy kliknąć wybrany tytuł!

• Jeśli znajdziesz jakieś błędy w tekście lub tytułach, to daj mi znać. Najlepiej przez e-mail: mrparumiv18@gmail.com lub prywatną wiadomość na MyAnimeList!

• Wszystkie informacje zostały zapożyczone ze strony myanimelist.net. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia tej strony i wspierania prawowitych twórców poniższych materiałów!

30. Goblin Slayer

Reading...

Overall 7.8/10

29. Kokoro Connect

Chapters 32

Overall 7.8/10

CLysMFj.jpg

28. NHK ni Youkoso!

Chapters 40

Overall 7.8/10

IOi7ZF3.jpg

27. Pluto

Chapters 65

Overall 8.0/10

26. Spice & Wolf

Chapters 108

Overall 8.0/10

UU8xmRd.jpg

25. All You Need Is Kill

Chapters 17

Overall 8.0/10

fwz6D0e.jpg

24. Tower of God

Manhwa

Reading...

Overall 8.0/10

23. Shokugeki no Souma

Chapters 325

Overall 8.0/10

9axE2IL.jpg

22. Death Note

Chapters 108

Overall 8.2/10

21. Boku no Hero Academia

On-Hold...

Overall 8.2/10

q14xShg.jpg

20. Velvet Kiss

Chapters 32

Overall 8.2/10

19. Sidonia no Kishi

Chapters 78

Overall 8.2/10

18. Solo Leveling

Manhwa

Chapters 180

Overall 8.2/10

17. Endou Hiroki Tanpenshuu

Chapters 8

Overall 8.4/10

iBJUwzl.jpg

16. Horimiya

Chapters 125

Overall 8.4/10

M2YqbAx.jpg

15. Byousoku 5 Centimeter

Chapters 11

Overall 8.4/10

MS10TWU.jpg

14. Kimi no Suizou wo Tabetai

Chapters 10

Overall 8.4/10

13. Neon Genesis Evangelion

Chapters 97

Overall 8.6/10

F7y30aB.jpg

12. Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

Light Novel

On-Hold...

Overall 8.6/10

RRYpXZW.jpg

11. Akame ga Kill!

Chapters 80

Overall 8.6/10

10. Nanatsu no Taizai

On-Hold...

Overall 8.6/10

09. Berserk

Reading...

Overall 8.8/10

CKgR4ba.jpg

08. Monster

Chapters 162

Overall 8.8/10

FpKk9jB.jpg

07. Koe no Katachi

Chapters 64

Overall 8.8/10

eIREf9g.jpg

06. Onanie Master Kurosawa

Chapters 31

Overall 8.8/10

05. Made in Abyss

Reading...

Overall 9.0/10

04. Tokyo Ghoul & Tokyo Ghoul:re

Chapters 325

Overall 9.2/10

rJ2ViNX.jpg

03. Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

Light Novel

Reading...

Overall 9.2/10

02. ReLIFE

Chapters 238

Overall 9.4/10

01. Pandora Hearts

Chapters 107

Overall 9.6/10

TBPebCm.jpg

 Shingeki no Kyojin

Chapters 141

Overall /10

e8jmqal.jpg