Týdenní plán 23. 5. - 27. 5.

Do matematiky si, prosím, noste trojúhelníkové pravítko s ryskou, kružítko a ostrouhané tužky na rýsování (ideálně tvrdost č. 3).

ČJ

Čtení s porozuměním

Slovní druhy - Přídavná jména

Učebnice - str. 104 - 107

Prac. sešit 2 - str. 27 - 29

M

Rýsování - kružnice

Krokování s otočkou

Učebnice - str. 62 - 63

Prac. sešit - str. 89 - 90

Prv

Dopravní výchova - dopravní značky