Týdenní plán 24. 4. - 28. 4.

Do školy si, prosím, noste knihu, kterou budete ve škole číst. Dále si noste trojúhelníkové pravítko (s ryskou) na rýsování.

ČJ

Vyjmenovaná slova - opakování - i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Nové učivo: PÁDOVÉ OTÁZKY,

životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského

Učebnice - str. 81 - 83

Prac. sešit 2 - str. 10 - 12

M

Krokování tří - nové učivo

Pavučiny

Indické násobení

Učebnice - str. 56 - 58

Prac. sešit 2 - str. 7 - 8

Prv

Lidské tělo - Nervová soustava - NEURON - k čemu slouží?

Týdenní plán 10. 4. - 14. 4.

Do školy si noste knihu a také rýsovací potřeby - trojúhelníkové pravítko, ostrouhané tužky

ČJ

Vyjmenovaná slova po V

Předpona, kořen slova

Chytáky - VS po V - výr, vír, výt, vít, apod.

Učebnice - str. 76 - 79

Prac. sešit 2 - str. 8 - 9

M

Histogram

Polovina, třetina, čtvrtina

Učebnice - str. 54 - 55

Prac. sešit - str. 6 - 7

Prv

Lidské tělo - trávicí soustava