Týdenní plán 10. 5. - 15. 5.

Noste si do školy, prosím, kružítko, pravítko a ostrouhané tužky

ČJ

Slovesa - určování hlavních kategorií - číslo, čas, rod

Skladební dvojice - nové učivo

Základní skladební dvojice - nové učivo

Učebnice - str. 99 - 102

Prac. sešit - str. 24 - 26 (uvidíme, co stihneme)

M

Kvádr - plán a pohledy

Násobení a dělení

Geometrie se dřívky

Učebnice - str. 66 - 67

Prac. sešit - str. 94 - 97 (uvidíme, co stihneme)

Prv

Karel IV - ověřování znalostí - natáčení krátkého filmu o Karlu IV.

Týdenní plán 26. 4. - 30. 4.

Noste si, prosím, do školy trojúhelníkové pravítko s ryskou a kružítko a knihu na čtení

ČJ

Časování sloves

Slovesné tvary jednoduché a složené - nové učivo

Podstatná jména obecná a vlastní

Učebnice - str. 93, 96, 97

Prac. sešit - str. 21 - 22

M

Krokování s otočkou

Krychle a kvádr

Kružnice

Doporučené učivo:

Učebnice - str 65 - 66

Prac. sešit - str. 89 - 91

Prv

Karel IV