iCareBase.com

iCareBase's recorded history dates

dòng ngang

Event Lạng Sơn 21/09/2019


Event Đà Nẵng 21/09/2019


Event Vĩnh Phúc 15/09/2019


Event 08-09-2019

Dành cho giới chuyên môn (Bác Sĩ)

Event trưa:


Event 24-08-2019

Đà Nẵng:

TP.HCM:


Event Tây Ninh | 11-08-2019


Event iCareBase Holiday 26-28/07/2019


Event Gia Lai 21/07/2019


Event Đà Nẵng 13/07/2019


Event TP.HCM 10/07/2019


Event Thái Nguyên 04/07/2019


Event TP.HCM 25/06/2019


Event Hà Nội 22/06/2019


Event Hà Nội 21/06/2019


Event TP.HCM 19/06/2019: Đêm nhạc Vì Yêu


Event iCareBase Holiday: 13-15/06/2019


EVENT HÀ NỘI: 07/06/2019


Event TP.HCM 27/05/2019


Event Đà Nẵng 22/05/2019:


Event 12/05/2019: Ra mắt dự án iCareBase tại Hải Dương


Event 10/05/2019: Ra mắt partner tại Đà Nẵng và giới thiệu chương trình phòng chống ung thư từ gốc


Event 09/05/2019: 09/05/2019: Ra mắt các partner/ Đại sứ tại HCM


Event 05/05/2019: Ra mắt đại sứ Phía Bắc


Events 04/2019


Event 16/03/2019: