ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

_______________  М.Г. Гопайнич

«____» ________________2017 р.

Графік формування навчальних груп
Івано-Франківського центру професійно - технічної освіти
державної служби зайнятості на жовтень 2017 року

Назва професій

Розряд, клас, категорія

Ліцензований обсяг

Строк навчання

Дата початку навчання

Дата завершення  навчання

Чисельність слухачів в групі (осіб)

Загальна             чисельність слухачів  (осіб)

Жовтень

Професійно-технічне навчання

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

х

х

Підвищення кваліфікації

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

х

х

Курси цільового призначення

Навчання та повторна перевірка знань з безпечних методів роботи та експлуатації обладнання котельних установок

х

х

0,2

02 жовтня
2017р.

06 жовтня 2017р.

30

390

02 жовтня
2017р.

06 жовтня 2017р.

30

02 жовтня
2017р.

06 жовтня 2017р.

30

02 жовтня
2017р.

06 жовтня 2017р.

30

02 жовтня
2017р.

06 жовтня 2017р.

30

02 жовтня
2017р.

06 жовтня 2017р.

30

03 жовтня
2017р.

09 жовтня 2017р.

30

03 жовтня
2017р.

09 жовтня 2017р.

30

03 жовтня
2017р.

09 жовтня 2017р.

30

03 жовтня
2017р.

09 жовтня 2017р.

30

03 жовтня
2017р.

09 жовтня 2017р.

30

03 жовтня
2017р.

09 жовтня 2017р.

30

03 жовтня
2017р.

09 жовтня 2017р.

30

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

390

390