Табела планираних писмених и контролних задатака

Упутство: ако је планирана писмена вежба за трећу недељу новембра унети: 11/3

Планирати писмене вежбе до краја првог полугодишта

III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

III-6

III-Б

Српски језик и књижевност

10/3 12/1

10/3 12/1

10/3

11/1

12/1

10/3 12/1

Енглески језик

4/10, 1/12

10/2

11/3 12/2

10/2

11/3,12/2

10/3

12/2

Други страни  језик/ немачки језик

Š 10/2,

Š 11/1,

Š 12/2

Š 10/2,

Š 11/1,

Š 12/2

10/3,11/312/2;

Š 10/2,

Š 11/1,

Š 12/2

10/3,11/312/2;

Š 10/2,

Š 11/1,

Š 12/2

10/3,11/312/2;

Š 10/2,

Š 11/1,

Š 12/2

Историја

10/2

10/2

10/2

1/12

10/2

10/2

Биологија

10/3

Математика

11/1

12/2

10/5

12/2

10/5

12/2

9/4 10/3 10/4 11/3 12/1 12/3

9/4 10/3 10/4 11/3 12/1 12/3

9/4 10/3 10/4 11/3 12/1 12/3

Географија

10/3   11/3

11/1

12/2

11/1

12/2

11/1

12/2

11/1

12/2

10/2   11/2    

Физика

10/4;12/1

Хемија

10/2,10/511/4,12/2

10/2,10/511/4,12/2

Ликовна култура

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

Музичка култура

Латински језик

Психологија

Рачунарство и друштво

10/4

Филозофија

10/3

11/4

10/3

11/4

10/3

11/4

10/3

11/4

10/3

11/4

10/3

11/4

Рачунарство и информатика

10/3

11/3

12/2

10/3

11/3

12/2

10/3

11/3

12/2

10/3

11/3

12/2

10/3

11/3

12/2

Устав и право грађана

Примена рачунара

10/4,11/312/2

Програмски језици

Модели и базе података

Напредно програмирање

10/26,

11/16,

12/7

Дискретна математика

10/3,11/212/2