ממצאים מעניינים של השאלון


שבת

נרטיב - למה יש שבת :  
        אלוהים ברא את העולם בשישה ימים - רב מתנגדים

נורמה - איסורי שבת (בישול,נסיעה , אש) :
         הרוב נגד ללמד
        מעניין - ש
אסור לעבוד בשבת - הרב מתנגדים
        אבל יש מיעוט שחושב שכן

נורמה של מנהג - חלות 

הרוב לא מתנגד אבל מצד שני חושב שזה לא חשוב

Forms response chart. Question title: 1. למה אסור לעבוד בשבת?. Number of responses: .Forms response chart. Question title: 2. חלות . Number of responses: .Forms response chart. Question title: 3. איסור עבודה בשבת . Number of responses: .Forms response chart. Question title: 4. הדלקת נרות שבת . Number of responses: .


סוכות


נרטיב - למה חוגגים סוכות  :  
        אין התנגדות משמעותית לסיבה הדתית שאלוהים פרש ענני כבוד על ישראל

נורמה - נטילת לולב :
         הרוב בעד ללמד למרות שלכאורה זו מצווה דתית

ההתנגדות היחיד היא לגבי נטילה בבית כנסת
        

נורמה - הסוכה צריכה להיות לא תהיה מתחת לגג או עץ

הרב בעד ללמד , למרות שבהרבה משפחות בונים את הסוכה במרפסת שמעליה יש גג של מרפסת אחרת  

Forms response chart. Question title: 1. למה אנחנו חוגגים את חג הסוכות . Number of responses: .Forms response chart. Question title: 2. מה צריכים לעשות בסוכות . Number of responses: .Forms response chart. Question title:  3. ארבעת המינים . Number of responses: .Forms response chart. Question title: 4. איך צריך לבנות את הסוכה *. Number of responses: .


חנוכה

Forms response chart. Question title: 1. בחנוכה אנו חוגגים. Number of responses: .Forms response chart. Question title: 2. מי היו המתיוונים?. Number of responses: .Forms response chart. Question title: 3. שמש החנוכיה. Number of responses: .Forms response chart. Question title: 4. הדלקת החנוכה . Number of responses: .


פורים

Forms response chart. Question title: 1. מה התוכן העיקרי של מגילת אסתר. Number of responses: .Forms response chart. Question title: 2. כיצד שכנע המן את אחשורוש להשמיד את כל היהודים. Number of responses: .Forms response chart. Question title:  3. מה צריך לעשות בפורים . Number of responses: .


פסח

Forms response chart. Question title: 1.  מה קרה בפסח . Number of responses: .Forms response chart. Question title: 2. מה הרעיון המרכזי של פסח . Number of responses: .Forms response chart. Question title: 3. למה אסור לאכול חמץ בפסח?. Number of responses: .Forms response chart. Question title: 4. מה  חשוב לעשות בחג הפסח?. Number of responses: .

שבועות        

 Forms response chart. Question title: 1. שמות החג . Number of responses: .

       

ד. חג הקציר

ג. חג מתן תורה – כי בו' בסיון אלוהים נתן את התורה למשה בהר סיני

חג ביכורים – כי מביאים לבית המקדש את התוצרת החקלאית הראשונה שמבשילה בתקופה זאת.

א. חג שבועות – כי חוגגים אותו אחרי שמסיימים לספור שבעה שבועות מפסח

Forms response chart. Question title: 2. מה צריך לעשות בחג השבועות . Number of responses: .

Forms response chart. Question title: .3. מה משמעות החג. Number of responses: .

ד. קבלת התורה מהשמים

ג. החשיבות של התורה עבורנו

ב. חג רעיוני – בפסח אנו חוגגים את החירות מהשעבוד הנורא במצריים, ואילו בשבועות אנו מציינים את מטרת החירות – קבלת התורה.

א. חג חקלאי – חג  המשך לחג הפסח . סופרים  את ספרת העומד  מפסח שהוא חג האביב  ועד לחג הביכורים  (שבעה שבועות).