PASĀKUMU PLĀNS

2018.gada maijs

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Starpnovadu skolu jaukto koru koncerts “Sadziedam Dundagā!” plkst.1700 Dundagas pilī.

Pūķu svētki „Sveiciens Latvijai!” plkst.1200 Talsu lidlaukā.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kristīgās mācības un ētikas 3.klašu skolēnu salidojums, ekskursija pa Talsu baznīcām. Pulcēšanās plkst. 900 pie Talsu Kristīgās vidusskolas.

Sacensības vieglatlētikas 4-cīņā  (2003. - 2005.g. dzim.) plkst. 1000 Talsu sporta hallē.

 • Sociālo pedagogu seminārs plkst. 900 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizācijas apvienības “TAS.ES” līderu pieredzes apmaiņas seminārs Kuldīgā.

Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā, 5.grupa) 3.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • Pedagoģiski medicīniskā komisija plkst. 1000 Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.
 • Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs Rojā. Izbraukšana plkst.830 no Talsu sporta nama laukuma.

 • Izglītības iestāžu vadītāju seminārs par personu datu

drošību plkst. 1000 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā. ATCELTS!

 • Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums plkst. 1230 Talsu sporta namā.

 • 9.un 12.klašu skolēniem pēdējā mācību diena.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 6-gadīgo bērnu sporta diena plkst. 1000 Talsu sporta hallē.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

 • Eksāmens informātikā vidusskolā plkst.1000.
 • Pedagoģiski medicīniskā komisija plkst. 1000 Talsu novada BJC.

Eksāmens latviešu valodā 12.klases skolēniem plkst. 1000 

Eksāmens latviešu valodā (rakstu un mutvārdu daļa) 9.klases skolēniem plkst. 1000 .

Eksāmens latviešu valodā (mutvārdu daļa) 9.klases skolēniem.

 • Eksāmens matemātikā 12.klases skolēniem plkst. 1000.
 • Angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

par Eiropas struktūrfondu projektu pieredzi 2017./2018.mācību gadā plkst. 1400 Talsu 2.vidusskolā.

28.

29.

30.

31.

 • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (apvienotais) 12.klases skolēniem plkst. 1000 Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu kursu “Izglītības iestāžu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādē” 2.nodarbība no plkst. 1000 līdz plkst.1700 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē.
 • Starpnovadu skolu 1.-4.klašu koru saiets “Tauriņi bitēs” plkst.1100 dabas parkā “Laumas”.

 • Eksāmens svešvalodā (rakstu un mutvārdu daļa) 9.klases skolēniem plkst. 1000 .
 • Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums plkst. 1230 Talsu sporta namā.

 • Eksāmens svešvalodā (mutvārdu daļa) 9.klases skolēniem.
 • Eksāmens bioloģijā (apvienotais) 12.klases skolēniem plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Interešu izglītības pulciņu radošā diena “Laižam vasarā!”, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Vides izziņu spēļu prezentācija plkst.1400 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

1-.8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem pēdējā mācību diena.