Published using Google Docs
Висновки АК 131
Updated automatically every 5 minutes

   Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 131)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова для Коледжу зв'язку та інформатизації Одеської національної академії

5.05090306 Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення

https://goo.gl/QDmYXP

5.05090302 Технічне обслуговування і ремонт апаратури звязку та оргтехнік

https://goo.gl/YjMDxj

Комунальний вищий навчальний заклад “Мелітопольський медичний коледж” Запорізької обласної ради

5.12010102 Сестринська справа

https://goo.gl/RQLBes

Маріупольський електромеханічний технікум

5.02010501 Діловодство

Державний вищий навчальний заклад “Нововолинський електромеханічний коледж”

5.03050201 Інформаційна діяльність

https://goo.gl/rmD7RC

Коледж морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій

5.07010401 Судноводіння на морських шляхах

https://goo.gl/yoA4Wi

5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок

https://goo.gl/E7LDPr

Львівський національний аграрний університет для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету

5.08010102 Землевпорядкування

https://goo.gl/gXhu1L

5.03050802 Оціночна діяльність

https://goo.gl/3fqcwS

Львівський національний аграрний університет

для Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету

5.06010115 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Миколаївський національний аграрний університет для Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету

5.03050901 Бухгалтерський облік

https://goo.gl/gA94xz

Донецький державний університет управління

для Вугледарського коледжу

Донецького державного університету управління

5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства

Бухгалтерський облік

Приватний вищий навчальний заклад “Київський інститут бізнесу та технологій” товариство з обмеженою відповідальністю для Економіко технологічного коледжу Приватного вищого навчального закладу “Київський інститут бізнесу та технологій” товариства з обмеженою відповідальністю

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/HVLp6H

Закарпатський машинобудівний технікум

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Кропивницький коледж механізації сільського господарства

5.03040101 Правознавство

https://goo.gl/61fLtB

Слов'янський енергобудівний технікум

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

https://goo.gl/afyNC5

5.05070101 Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

https://goo.gl/t83nU8

5.05070107 Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

https://goo.gl/HkZ6g1

Центральноукраїнський національний технічний університет для Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету

5.03050901 Бухгалтерський облік

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем та мереж

5.03050401 Економіка підприємства

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя для Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

https://goo.gl/rb6iAx

5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

https://goo.gl/DPntiV

Дочірнє підприємство «Київський хореографічний коледж»

5.02020201 Хореографія

https://goo.gl/Fov4hs

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

6.030401 Правознавство

Державний вищий навчальний заклад

«Харківський коледж текстилю та дизайну»

5.02020701 Дизайн

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

для Броварського коледжу

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

5.02020701 Дизайн

для Мелітопольського коледжу

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

5.04010602 Прикладна екологія

https://goo.gl/mbDRMk

5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів

https://goo.gl/4EQ1LA

Київський національний університет технологій та дизайну

6.050503 Машинобудування

https://goo.gl/vFAciB

6.050701 Електротехніка та електротехнології

https://goo.gl/hThG8B

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

для Краматорського коледжу Донецького національного університету

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

5.14010102 Ресторанне обслуговування

https://goo.gl/DKHkLc

Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій»

Товариство з обмеженою відповідальністю

для Економіко-технологічного коледжу

Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій»

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.03050802 Оціночна діяльність

https://goo.gl/86TLsQ

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/eGvvSu

Приватне акціонерне товариство

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

для Коледжу при Яготинському інституті Приватного акціонерного товариства

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

5.03050801 Фінанси і кредит

5.13010101 Соціальна робота

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

5.03050701 Маркетингова діяльність

https://goo.gl/x7kTtX

Приватна установа «Вищий навчальний заклад

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»

для Гуманітарного коледжу

Приватної установи «Вищий навчальний заклад

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»

5.01010101 Дошкільна освіта

5.01010201 Початкова освіта

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» для Хмельницького коледжу

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

5.03040101 Правознавство

для Миколаївського коледжу

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

5.03050702 Комерційна діяльність

https://goo.gl/jggBUv

5.03050901 Бухгалтерський облік

https://goo.gl/tzBRmE

для Тернопільського коледжу

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

5.03030301 Видавнича справа та редагування

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України «Фастівський автомобільно-дорожній технікум»

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6.040206 Астрономія

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

6.010104 Професійна освіта (Деревообробка)

https://goo.gl/7sfZ5E

Донецький державний університет управління

6.140103 Туризм

https://goo.gl/28ArbY

Академія праці, соціальних відносин і туризму

6.140103 Туризм

https://goo.gl/rRMzVr

Національний університет «Одеська юридична академія»

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю

https://goo.gl/zwzSHf

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

6.140101 Готельно-ресторанна справа

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

6.010105 Корекційна освіта (Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія)

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

6.030101 Соціологія

6.020101 Культурологія

6.030508 Фінанси і кредит

6.040302 Інформатика

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

6.020303 Філологія*

https://goo.gl/XkdwJs

Білоцерківський національний аграрний університет

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

https://goo.gl/vi4ZZb

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

6.010106 Соціальна педагогіка

https://goo.gl/tdcEzm

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

6.050702 Електромеханіка

https://goo.gl/PmVF6L

6.060101 Будівництво

https://goo.gl/UPTYXB

6.030601 Менеджмент

https://goo.gl/MZoEAB

6.050101 Комп’ютерні науки

https://goo.gl/GBWVfC

Сумський державний університет

6.050802 Електронні пристрої та системи

https://goo.gl/UDY53L

Приватний вищий навчальний заклад “Університет економіки і підприємництва”

6.0305028 Фінанси і кредит

https://goo.gl/cwL5Lm

Національний університет “Львівська політехніка”

6.030505 Управління персоналом та економіки праці

https://goo.gl/C6ucBp

6.050603 Атомна енергетика

https://goo.gl/mzHFfR

6.050402 Ливарне виробництво

https://goo.gl/7BxW1P

Національний авіаційний університет

6.030508 Фінанси і кредит

https://goo.gl/5NDHBC

6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

https://goo.gl/Tv4L7V

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

6.030504 Економіка підприємства

https://goo.gl/Morg4k

6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

https://goo.gl/h1VWZY

Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”

6.030205 Країнознавство

https://goo.gl/PyrRb7

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

https://goo.gl/whJcCr

6.030509 Облік і аудит

https://goo.gl/ZB8WSA

Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”для Маріупольського інституту

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

https://goo.gl/8J5rGN

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

для Черкаської філії Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

6.030508 Фінанси і кредит

https://goo.gl/B7PSa8

6.030509 Облік і аудит

https://goo.gl/pzpWnK

6.030601 Менеджмент

https://goo.gl/aUrEMQ

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

для Рівненської філії Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

https://goo.gl/vwb5W8

Приватний вищий навчальний заклад

«Київський інститут бізнесу та технологій»

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.030508 Фінанси і кредит

https://goo.gl/yfqU2t

Приватний вищий навчальний заклад

«Київський інститут бізнесу та технологій»

Товариство з обмеженою відповідальністю для Житомирської філії

6.030508 Фінанси і кредит

https://goo.gl/SDmQoF

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

6.140101 Готельно-ресторанна справа

https://goo.gl/k6A5MK

Приватний вищий навчальний заклад

«Університет сучасних знань»

6.020303 Філологія

https://goo.gl/xeGZuo

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

6.030601 Менеджмент

https://goo.gl/bLYF7G

«Класичний приватний університет»

6.030202 Міжнародне право

https://goo.gl/sJpPdK

6.140101 Готельно-ресторанна справа

https://goo.gl/F3bYhF

6.140103 Туризм

https://goo.gl/keAoek

Енергодарський інститут державного та муніципального управління

імені Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету»

6.030401 Правознавство

https://goo.gl/FnSm1c

Вищий навчальний заклад

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

для Хмельницького інституту соціальних технологій

6.130102 Соціальна робота

https://goo.gl/AHUzRY

для Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

6.030507 Маркетинг

https://goo.gl/rp1Vv1

Приватний вищий навчальний заклад

«Карпатський університет імені Августина Волошина»

6.020304 Богослов’я

https://goo.gl/Xbiqxk

Приватний вищий навчальний заклад-інститут

«Українсько-американський університет Конкордія»

6.030601 Менеджмент

https://goo.gl/JHkaYd

Вищий навчальний заклад

Інститут реклами (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

6.020207 Дизайн

https://goo.gl/ao2AWW

Приватний вищий навчальний заклад

«Університет економіки і підприємництва»

6.030508 Фінанси і кредит

https://goo.gl/L4kGEg

Посилання на висновки експертних комісій з первинної акредитації

освітніх програм

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

для Коледжу економіки та бізнесу

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Маркетинг

075 Маркетинг

https://goo.gl/FRgRjY

Державний навчальний заклад

«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

022 Дизайн

https://goo.gl/Ud3v7M

Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська

Зварювальне виробництво

131 Прикладна механіка

https://goo.gl/gvXPE8

Національна академія статистики, обліку та аудиту

для Коледжу бізнесу та аналітики

Національної академії статистики, обліку та аудиту

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/3kh5z8

Тернопільський національний економічний університет

для Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Тернопільського національного економічного університету

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/9cQuN6

для Чортківського коледжу економіки та підприємництва

Тернопільського національного економічного університету

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

для Костянтинівського індустріального технікуму

 Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/ZBVvFM

Донецький державний університет управління

для Вугледарського коледжу

Донецького державного університету управління

Маркетинг

075 Маркетинг

Перший (бакалаврський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

125 Кібербезпека

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

для Херсонської філії

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Економіка підприємства

051 Економіка

Бізнес і приватне підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

131 Прикладна механіка

Холодильні машини і установки

Енергетичне машинобудування

Двигуни внутрішнього згоряння

Херсонський національний технічний університет

Економіка підприємства

051 Економіка

https://goo.gl/HxX7EB

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

https://goo.gl/MR43th

Вищий навчальний заклад

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

для Білоцерківської філії

Вищого навчального закладу

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

Метрологія, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку

016 Спеціальна освіта

https://goo.gl/xPmKag

Запорізький національний технічний університет

Корекційна освіта

016 Спеціальна освіта

https://goo.gl/mFvmJp

Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

Образотворче  та декоративно-прикладне мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

https://goo.gl/vBKmfC

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Харчові технології

181 Харчові технології

https://goo.gl/9NSeL1

Агрономія

201 Агрономія

https://goo.gl/DAERXB

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

https://goo.gl/stf1XJ

Агроінженерія

208 Агроінженерія

https://goo.gl/M3i6ry

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Початкова освіта та Психологія (практична психологія)

013 Початкова освіта

https://goo.gl/9NSeL1

Початкова освіта та Дошкільна освіта

https://goo.gl/p6VaMj

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

https://goo.gl/kNv36E

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Дошкільна та інклюзивна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/GnZJou

Дошкільна освіта та психологія

Дошкільна освіта та іноземна мова

Початкова освіта та іноземна мова

013 Початкова освіта

Початкова освіта та практична психологія

Початкова освіта та дошкільна освіта

Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Образотворче мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Документно-інформаційний супровід кадрової роботи

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Видавнича справа та редагування

061 Журналістика

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальний захист населення

Бердянський державний педагогічний університет

Початкова освіта

013 Початкова освіта

https://goo.gl/2o4pqA

Київський національний університет будівництва і архітектури

для Відокремленого структурного підрозділу

«Інститут інноваційної освіти

Київського національного університету будівництва і архітектури»

Економіка

051 Економіка

Державний вищий навчальний заклад

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

Сестринська справа

223 Медсестринство

Одеська національна академія харчових технологій

Товарознавство і торговельне підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/U5TZZL

Екологія

101 Екологія

https://goo.gl/LcP66m

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

https://goo.gl/4GoW4n

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

https://goo.gl/LhCRZb

Машинобудування

133 Галузеве машинобудування

https://goo.gl/zkd8kJ

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

https://goo.gl/tw2r1y

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/sfs2PP

Хореографія

024 Хореографія

https://goo.gl/n9467h

Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

https://goo.gl/jgHJoM

Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/hJRMMU

Фізична реабілітація

227 Фізична реабілітація

https://goo.gl/oz1Li5

Соціальна робота

231 Соціальна робота

https://goo.gl/6Vhiek

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

https://goo.gl/Uo3xMo

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

https://goo.gl/74j9kk

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Економіка в будівництві та житлово-комунальному господарстві

051 Економіка

https://goo.gl/wXRjeu

Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві

073 Менеджмент

https://goo.gl/mDsJLQ

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

https://goo.gl/tXdnPW

Промислове та цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

https://goo.gl/L4d5QX

Автомобілі та автомобільне господарство

274 Автомобілі та автомобільне господарство

https://goo.gl/btg2Mn

Другий (магістерський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Український державний університет залізничного транспорту

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання

133 Галузеве машинобудування

https://goo.gl/bCpbPa

Електричний транспорт

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

https://goo.gl/3TMwft

Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

https://goo.gl/7aEmdg

Локомотиви та локомотивне господарство

273 Залізничний транспорт

https://goo.gl/WjD7ds

Залізничні споруди та колійне господарство

https://goo.gl/nrfh9o

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Системи радіоелектронної розвідки

255 Озброєння та військова техніка

Автоматизована обробка розвідувальної інформації

Системи та комплекси радіозв’язку спеціальної розвідки

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Хімія, медична і фармацевтична хімія

102 Хімія