BASES DEL CONCURS DE "FOTOGRAFIA DE NATURA IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS"

QUI HI POT PARTICIPAR?

Alumnat de l'IES Guillem Colom Casasnovas.

FORMA DE PARTICIPACIÓ I TEMÀTICA

La temàtica de les fotografies versarà sobre l'entorn natural de les Illes distribuïda  en dos àmbits diferents: impactes ambientals negatius sobre el medi ambient i altre àmbit que destaqui aspectes singulars del medi natural (com paisatge, flora i fauna, etc).

Les fotografies han de ser d'autoria pròpia i inèdites, no subjectes a cap tipus de drets d'autor ni reproducció.

El participants cedeixen a l'IES Guillem Colom Casasnovas tots els drets d'ús i de reproducció dels originals enviats.

Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per persona.

Es valoraran tant els aspectes estètics com el contingut de les fotografies.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs si considera que la qualitat de les obres presentades és insuficient.

El jurat farà una selecció de les millors fotografies que seran exposades durant la diada ambiental, moment en què s’escolliran les tres fotografies guanyadores.

Les fotografies s’han de presentar en format digital -jpg o png- a l’adreça administrador@iessoller.com

Al nom de l’arxiu de les imatges digitals hi ha de constar el nom, llinatges, curs i grup del participant i el títol de la fotografia.

CATEGORIES

Totes les fotografies competiran entre si, indistintament de l'edat i el curs dels participants.

S’estableixen dues categories: una per als impactes negatius i una altra per a fotografies que posin de relleu aspectes singulars del medi natural (com paisatge, flora i fauna, etc).

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació d’originals serà des de les 8h de dilluns 5 de novembre de 2018 fins a les 14h de divendres 15 de febrer de 2019. AMPLIAT FINS EL 31 DE MAIG

LLIURAMENT DE PREMIS

Durant la festa de fi de curs.

JURAT

El jurat del concurs estarà format per professorat de diferents departaments.

Posteriorment es realitzarà una votació popular i es procedirà al recompte de vots.

PREMIS

Hi haurà premis per a les 3 millors fotografies de cada categoria atorgades per l’APIMA del nostre centre.

La participació en el concurs implica l'acceptació de les bases

La Comissió de Medi Ambient.