SEMINÁŘ PRO ROZHODČÍ A HRÁČE

Datum: 24.-25.3.2018

S kým: S Veronikou Urbáškovou

Místo: bude upřesněno, Olomouc nebo blízké okolí

Počet účastníků: 

Pro koho je seminář určený?

Je třeba, aby si účastníci před seminářem pozorně prošli pravidla USDDN, která najdou v aktuální rozhodcovské příručce - USDDN Judging Handbook (pokud nemáte, zašlu vám na e-mail). Na semináři nebudeme pravidla procházet detailně, spíše se zaměříme na případné nejasnosti v aktuálním znění pravidel a na praktické využití pravidel při posuzování.

Program semináře: 

Sobota

Neděle - 900 - 1700

Cena: 

Pozn.: Pro účast na nedělní části je nezbytné zúčastnit se sobotního programu, protože v neděli budeme vycházet z věcí rozebíraných během sobotních témat. Pouze nedělní část je otevřená jen pro účastníky dvoudenního semináře pro rozhodčí, který proběhl v Olomouci v březnu, nebo v listopadu 2015, po domluvě na e-mailu veronika.urbaskova@seznam.cz.

Platba:

předem na účet 2800576998 / 2010, jako VS prosím uveďte datum semináře (2425032018), pokud platíte za někoho jiného, do poznámky prosím napište jméno účastníka. Uzávěrka přihlašování a plateb je 9.3.

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyE1Rkwn-DAyCfvC-5-DSp9-Iie0CEDMKqNoqgPYcanHqvow/viewform