Published using Google Docs
HACCP
Updated automatically every 5 minutes

HACCP


 1. Údaje o organizaci

 1. Název organizace: Lewandulka z.s.
 2. Sídlo spolku: Purkyňova 1346/28, 460 14, Liberec 14- Ruprechtice
 3. Adresa výkonu činnosti: Horova 973/6, Liberec, 46001
 4. E-mail: skolka@lewandulka.cz
 5. Web: www.lewandulka.cz
 6. IČO: 04339819
 7. DIČ: CZ04339819
 8. Zpracovala: Martina Březinová
 9. Platnost dokumentu: Dokument platí od 1. 9. 2020

 1. Obecná ustanovení
 1. Na základě školního řádu lesního klubu Lewandulka z.s., část 7 (stravování), vydává předseda spolku jako statutární orgán spolku tuto směrnici.
 1. Působnost a zásady směrnice
 1. Směrnice upravuje způsob nakládání s potravinami a vydávání stravy lesního klubu Lewandulka z.s. (dále jen lesní klub).
 2. Je závazná pro zaměstnance  lesního klubu Lewandulka z.s. zákonné zástupce dětí a děti.
 1. Podávání dopolední svačiny v lese
 1. Dopolední svačinu a pití si nosí děti ve vlastních potravinových nádobách a termoskách či lahvích ve vlastním batohu a za jejich hygienickou připravu a čistotu nádob zodpovídají zák. zástupci,
 2. na dolití je připravený čaj/voda v termoskách, termosky na dolévání poskytuje lesní klub a zodpovídá za jejich čistotu,
 3. zajištění hygieny pedagogů i dětí je v lese zajištěno pomocí pitné teplé tekoucí vody v lahvích, tekutého ekologického mýdla a hygienického osušení rukou vlastních dětských ručníků před jídlem a po jídle. Pro potřebu jsou k dispozici i vlhčené ubrousky,
 1. výměna ručníků v batohu - každý den, za čistotu a výměnu zodpovídají zák. zástupci,
 1. zbylou svačinu si děti uschovají do vlastní potravinové nádoby.
 1. Výdej dovážených obědů
 1. Příjem obědů v termoobalech od dodavatele,
 2. zjištění teploty dovezeného jídla - pokud teplota klesne pod 62 C musí se jídlo ohřát minimálně na teplotu 80 C, jídlo lze ohřát v prostorách lesního klubu,
 3. zapsání teploty jídla do informační tabulky a uchování tabulky po dobu 14 dnů,
 4. omytí jídelních stolů,
 5. umytí rukou je v zázemí zajištěno pitnou tekoucí teplou vodou a mýdlem před a po jídle, hygienické osušení rukou do vlastních ručníků dětí,
 1. výměna ručníků v koupelnách - 1x týdně, za čistotu a výměnu zodpovídají zák. zástupci,
 1. výdej jídla jedním z lektorů,
 2. talíře a příbory poskytuje lesní klub a zodpovídá za jejich čistotu,
 3. připravení čajů/vody do termosek a skleněných džbánů na dolití, školní termosky poskytuje lesní klub a zodpovídá za jejich čistotu,
 4. uložení špinavého nádobí do k tomu určené nádoby, přenesení do kuchyně a naložení do myčky,
 5. zbylé potraviny jsou po ukončení výdeje uzavřeny v uzavíratelné nádobě a odneseny do uzavřeného kompostéru,
 6. termoobaly vracíme dodavateli, za čistotu termoobalů zodpovídá dodavetel.
 1. Výdej svačiny v zázemí či na zahradě
 1. Převzetí přiravené svačiny v potravinových nádobách od dodavatele a vhodné uskladnění,
 2. připravení čajů/vody do termosek a skleněných džbánů na dolití, školní termosky poskytuje lesní klub a zodpovídá za jejich čistotu,
 1. čaj doléváme do termosek či lahví, které si děti nosí z domova, za čistotu termosek či lahví odpovídají zák.zástupci,
 1. omytí jídelních stolů před jídlem a po jídle,
 2. umytí rukou pitnou tekoucí vodou a mýdlem před a po jídle, hygienické osušení rukou do vlastních ručníků dětí.
 1. výměna ručníků v koupelnách - 1x týdně, za čistotu výměnu zodpovídají zák. zástupci
 1. talíře poskytuje lesní klub a zodpovídá za jejich čistotu
 2. servírování svačiny ze společné potravinové nádoby a nádoby se zeleninou /ovocem po
  předchozím poučení dětí - vybíráme očima, ne rukou!
 3. uložení špinavého nádobí do nádoby k tomu určené, odnesení do kuchyně a naložení myčky na nádobí
 4. zbytky jídel jsou dány do uzavíratelné nádoby k tomu určené a následně dány do uzavřeného
  kompostéru
 5. obaly vracíme dodavateli, za čistotu termoobalů zodpovídá dodavetel.
 1. Pečení v rámci programu
 1. příprava surovin
 2. umytí rukou pitnou teplou tekoucí vodou, hygienické osušení rukou
 3. opatření dětí i pedagogů pracovními zástěrami
 4. samotná realizace pečení, okamžité zpracování všech ingrediencí,
 5. upečení těsta
 6.  likvidace obalů od ingrediencí do k tomu určených nádob
 7. umytí rukou pitnou teplou tekoucí vodou po pečení, hygienické osušení rukou
 8. uložení špinavých zástěr do k tomu určené nádoby a následné vyprání zástěr a utěrek
 1. Manipulace s vajíčky
 1. vajíčka jsou po zakoupení uložena do uzavíratelné omyvatelné dózy a uložena v lednici
 2. skořápky od vajíček jsou po spotřebě vajíček ihned dána do nádoby na odpadky.
 3. zvýšená hygiena při manipulaci se syrovými vejci, omytí pracovní plochy a rukou pitnou teplou
  tekoucí vodou pracovníka, hygienické osušení rukou.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí předseda spolku

V Liberci dne :................................................

Podpis a razítko předsedy spolku:.............................................................................