FAKULTATĪVO NODARBĪBU SARAKSTS 2020./ 2021. mācību gadā

LAIKS

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

12.10.-12.50

Datorika 1.kl., 35.kab., A.Dane

Datorika 2.kl. 35.kab., A.Dane 

 

 Datorika32.kl., 35.kab., A.Dane

 

13.20 - 14.00

 

 Sporto visa klase 4.kl. I.Gjača

Mazā biznesa kurss 5.klasei, 34.kab., M.Grīnberga

 Sporto visa klase 4.kl. I.Gjača

14.10 -14.50

Mazā biznesa kurss 7.klasei, 34.kab., M.Grīnberga

Krievu valoda 5.klasei, S.Štokne

Mazā biznesa kurss 6.klasei, 34.kab., M.Grīnberga

15.00 – 15.40

Mazā biznesa kurss 9.klasei, 34.kab., M.Grīnberga

Mazā biznesa kurss 8.klasei, 34.kab., M.Grīnberga

 

INDIVIDUĀLĀS / GRUPU NODARBĪBU SARAKSTS 2020./ 2021. mācību gadā

LAIKS

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

13.20 - 14.00

 

 

 

 

14.10 – 14.50

Biznesa kurss12.klasei 34.kab., M.Grīnberga

 

 

 

15.00 – 15.40

Pētniecisko darbu teorija 11.kl., 43.kab., I.Dārziņa

 

Biznesa kurss 11.klasei 34.kab., M.Grīnberga