FAKULTATĪVO NODARBĪBU SARAKSTS 2018./ 2019. mācību gadā

LAIKS

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

12.10.-12.50

Sporto visa klase 2.klase I.Gjača 

 

 

Datorika 1.kl., 35.kab., N.Kalvīte 1.grupai

 

 

13.20 - 14.00

 

Novada mācība 5.kl., 38.kab., I.Sebre

 

 

14.10 -14.50

-Sporto visa klase5.,4.klase I.Gjača

- Mazā biznesa kurss 7.klasei, 34.kab., I.Roziņa

 

Novada mācība 6.kl., 38.kab., I.Sebre

Datorika 3.kl., 35.kab., N.Kalvīte,

Sporto visa klase – koriģējošā vingrošana 2.klase, zālē A.Dambrova- Krūmiņa

 

Sporto visa klase 2.klase I.Gjača

15.00 – 15.40

 Mazā biznesa kurss 9.klasei, 34.kab., I.Roziņa

 Datorika 2.kl., 35.kab., N.Kalvīte 1.grupa

Datorika 3.kl., 35.kab., N.Kalvīte, 2.grupai

Sporto visa klase – koriģējošā vingrošana 5.,4.klase, zālē A.Dambrova- Krūmiņa

Mazā biznesa kurss 8.klasei, 34.kab., I.Roziņa

 

 Sporto visa klase 5.,4.klase I.Gjača

 

 

 

INDIVIDUĀLĀS / GRUPU NODARBĪBU SARAKSTS 2018./ 2019. mācību gadā

LAIKS

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

13.20 - 14.00

 

 

 

 

14.10 – 14.50

Pētniecisko darbu teorija 10.kl., 43.kab., I.Dārziņa

 Mazā biznesa kurss 10.klasei un 11.klasei 34.kab., I.Roziņa

 

 

 

15.00 – 15.40

Pētniecisko darbu teorija 11.kl., 43.kab., I.Dārziņa