Thủ tục, hồ sơ, điều kiện và quy trình thành lập công ty cổ phần 2018, 2019 | Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp ACC

Địa chỉ : 151 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 090.992.8884

    Folder :https://drive.google.com/drive/folders/1g1zLZRrc__HEdubftSAjMPIijyVwwgX5   

                            Website :https://accgroup.vn/thanh-lap-cong-ty-co-phan/

   Google site :https://sites.google.com/site/thanhlapcongtyacc/thanh-lap-cong-ty/co-phan

                            Twitter : https://twitter.com/i/moments/1026281702430105600

https://www.google.com/amp/s/accgroup.vn/thu-tuc-quy-trinh-thanh-lap-cong-ty-co-phan/amp/#điều_kiện_hồ_sơ

Bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần bạn nên biết


Hiện nay doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ngày càng nhiều và được nhà nước khuyến khích bằng chính sách pháp luật thông thoáng hơn. Vậy bạn đã biết hồ sơ thành lập công ty cổ phần chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần được Luật Doanh nghiệp quy định và cụ thể hóa tại Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐCP , theo đó hồ sơ đăng kí gồm có:
-        Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần
-        Dự thảo điều lệ công ty
-        Danh sách cổ đông tham gia sáng lập công ty cổ phần, kèm theo các giấy tờ: bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân; bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.


-        Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
-        Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân trong công ty cổ phần nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng nhận.

Một số lưu ý khi làm hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Giấy đăng kí thành lập công ty cổ phần có sẵn tại Phụ lục trong Nghị định 43.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, bạn có thể tiến hành nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh nơi công ty đóng trụ sở chính.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có được bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần đúng chuẩn.
thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.
-        Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
-        Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân trong công ty cổ phần nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng nhận.

Một số lưu ý khi làm hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Giấy đăng kí thành lập công ty cổ phần có sẵn tại Phụ lục trong Nghị định 43.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, bạn có thể tiến hành nộp tại Phòng đăng kí kinh doanh nơi công ty đóng trụ sở chính.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có được bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần đúng chuẩn.
Bài viết liên quan :

thành lập công ty cổ phần- Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp ACC

thủ tục thành lập công ty cổ phần

hồ sơ thành lập công ty cổ phần

điều kiện thành lập công ty cổ phần

thành lập công ty cổ phần

thành lập công ty cổ phần cần những gì

giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

quy trình thành lập công ty cổ phần

thanh lap cong ty co phan

mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

dịch vụ thành lập công ty cổ phần

thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn

các bước thành lập công ty cổ phần

tư vấn thành lập công ty cổ phần

quyết định thành lập công ty cổ phần

mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần

nên thành lập công ty cổ phần hay tnhh

giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

thu tuc thanh lap cong ty co phan

chi phí thành lập công ty cổ phần

hợp đồng thành lập công ty cổ phần

hình thức thành lập công ty cổ phần

mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần

có nên thành lập công ty cổ phần

quy chế thành lập công ty cổ phần

tư vấn thành lập công ty cổ phần tphcm

đề cương thành lập công ty cổ phần

hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

đề án thành lập công ty cổ phần

tư vấn thành lập công ty cổ phần 2018,2019

cách thức thành lập công ty cổ phần

có nên thành lập công ty cổ phần

hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần

tìm hiểu về thành lập công ty cổ phần

tư vấn thành lập công ty cổ phần hà nội

thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

thủ tục mở công ty cổ phần

cách thành lập công ty cổ phần

thủ tục đăng ký công ty cổ phần

nên thành lập công ty tnhh hay cổ phần

hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

đăng ký thành lập công ty cổ phần

đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

hướng dẫn thành lập công ty cổ phần

điều lệ thành lập công ty cổ phần

kế hoạch thành lập công ty cổ phần

biểu mẫu thành lập công ty cổ phần

bài tập thành lập công ty cổ phần

biên bản họp thành lập công ty cổ phần

thành lập ban kiểm soát công ty cổ phần

bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần

mẫu biên bản thành lập công ty cổ phần

mẫu văn bản thành lập công ty cổ phần

mẫu thông báo thành lập công ty cổ phần

biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

bài tập kế toán thành lập công ty cổ phần

các bước tiến hành thành lập công ty cổ phần

mẫu biên bản họp thành lập công ty cổ phần

biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

bộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phần

mau dieu le cong ty co phan

quyet dinh thanh lap cong ty co phan

mau ho so thanh lap cong ty co phan

nen thanh lap cong ty co phan hay tnhh

giay phep dang ky kinh doanh cong ty co phan

thu tuc thanh lap cong ty co phan

chi phi thanh lap cong ty co phan

thu tuc dang ky thanh lap cong ty co phan

thu tuc mo cong ty co phan

cach thanh lap cong ty co phan

thu tuc dang ky cong ty co phan

nen thanh lap cong ty tnhh hay co phan

ho so dang ky thanh lap cong ty co phan

dang ky thanh lap cong ty co phan

dang ky kinh doanh cong ty co phan

thu tuc dang ky kinh doanh cong ty co phan

huong dan thanh lap cong ty co phan

dieu le thanh lap cong ty co phan

thanh lap cong ty co phan can nhung gi

giay de nghi dang ky doanh nghiep cong ty co phan

quy trinh thanh lap cong ty co phan

thanh lap cong ty co phan

mau quyet dinh thanh lap cong ty co phan

dich vu thanh lap cong ty co phan

thanh lap cong ty co phan can bao nhieu von

cac buoc thanh lap cong ty co phan

tu van thanh lap cong ty co phan

Link liên quan :

http://ow.ly/L8nh50ibLhT#thanh_lap_cong_ty_co_phan_dich_vu_phap_ly_doanh_nghiep_acc

http://ow.ly/mx2s50ibLsd#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/tD8850ibLsv#ho_so_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/VkmW50ibLs8#dieu_kien_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/xWld50ibLsj#thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/ZYIT50ibLsq#thanh_lap_cong_ty_co_phan_can_nhung_gi

http://ow.ly/cOGb50ibLsf#giay_de_nghi_dang_ky_doanh_nghiep_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/Eks250ibLsh#quy_trinh_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/WmsT50ibLss#thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/ybUe50ieK2G#mau_quyet_dinh_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/MxKu50ibLs3#dich_vu_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/KoDI50ibLsA#thanh_lap_cong_ty_co_phan_can_bao_nhieu_von

http://ow.ly/tYK350ibLso#cac_buoc_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/aWID50ibLs7#tu_van_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/lyFj50ibLsx#quyet_dinh_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/Bnf050ibLsm#mau_ho_so_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/U3Xz50ibLs2#nen_thanh_lap_cong_ty_co_phan_hay_tnhh

http://ow.ly/O5N050ibLsn#giay_phep_dang_ky_kinh_doanh_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/Ad7T50ibLst#thu_tuc_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/aEX850ibLs4#chi_phi_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/u3hn50ibLsg#hop_dong_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/MlX650ibLsi#hinh_thuc_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/JZZ750ibLs6#mau_ho_so_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/4rP550ibLsB#co_nen_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/qyoZ50ibLsy#quy_che_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/rD9w50ibLrW#tu_van_thanh_lap_cong_ty_co_phan_tphcm

http://ow.ly/2huy50ibLse#de_cuong_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/x7IU50ibLrX#hop_dong_gop_von_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/9JO450ibLsk#de_an_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/IWL850ibLsp#tu_van_thanh_lap_cong_ty_co_phan_2018_2019

http://ow.ly/aw0a50ibLsa#cach_thuc_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/RdWr50ibLs9#co_nen_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/8o3X50ibLsw#ho_so_xin_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/bwYk50ic74a#tim_hieu_ve_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/vndb50ibLvX#tu_van_thanh_lap_cong_ty_co_phan_ha_noi

http://ow.ly/oE7P50ibLwn#thu_tuc_dang_ky_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/EnVv50icarr#thu_tuc_mo_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/e73w50ibLwr#cach_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/4Ugw50ibLwq#thu_tuc_dang_ky_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/4CQY50ibLwp#nen_thanh_lap_cong_ty_tnhh_hay_co_phan

http://ow.ly/H66P50ic7wW#ho_so_dang_ky_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/1zYM50ic73X#dang_ky_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/fCPg50ic73W#dang_ky_kinh_doanh_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/30PI50ibLyj#thu_tuc_dang_ky_kinh_doanh_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/H5S550ibLyq#huong_dan_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/EvDI50ibLx8#dieu_le_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/qxIx50ibLx4#ke_hoach_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/uSlo50ibLx1#bieu_mau_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/TwIN50ibLx3#bai_tap_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/E5Tc50ibLx5#bien_ban_hop_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/Fcx350ibLxh#thanh_lap_ban_kiem_soat_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/ZXjP50ibLxf#bo_ho_so_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/bdtd50ibLxb#mau_bien_ban_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/LzVf50ibLx6#mau_van_ban_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/M38r50ibLxe#mau_thong_bao_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/NtcM50ibLxj#bien_ban_gop_von_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/ZRVO50ibLwZ#bai_tap_ke_toan_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/kQso50ibLx7#cac_buoc_tien_hanh_thanh_lap_cong_ty_co_phan

http://ow.ly/lELZ50ieKhf#mau-bien-ban-hop-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/v2hW50ieKhg#bieu-mau-quyet-dinh-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/bQkt50ieKhi#bo-ho-so-xin-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/iRh350ieKhm#mau-dieu-le-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/fYaC50ieKhn#quyet-dinh-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/Pr7m50ieKhr#mau-ho-so-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/T3kk50ieKhs#nen-thanh-lap-cong-ty-co-phan-hay-tnhh

http://ow.ly/dpdS50ieKht#giay-phep-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/3Zuy50ieKhv#thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/csz050ieKhw#chi-phi-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/EXAT50ieKhA#thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/yPtr50ieKhB#thu-tuc-mo-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/UB5x50ieKhT#cach-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/fiti50ieKhX#thu-tuc-dang-ky-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/gkgW50ieKhY#nen-thanh-lap-cong-ty-tnhh-hay-co-phan

http://ow.ly/Yywt50ieKi2#ho-so-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/ty1k50ieKi4#dang-ky-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/l7A450ieKi5#dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/s3uB50ieKi6#thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/bJsV50ieKi7#huong-dan-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/bfSa50ieKib#dieu-le-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/WwHU50ieKic#thanh-lap-cong-ty-co-phan-can-nhung-gi

http://ow.ly/B8yx50ieKig#giay-de-nghi-dang-ky-doanh-nghiep-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/CKbC50ieKih#quy-trinh-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/hsCK50ieKii#thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/xbNt50ieKij#mau-quyet-dinh-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/rqz350ieKik#dich-vu-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/4bdN50ieKiq#thanh-lap-cong-ty-co-phan-can-bao-nhieu-von

http://ow.ly/wAHN50ieKir#cac-buoc-thanh-lap-cong-ty-co-phan

http://ow.ly/n71L50ieKiv#tu-van-thanh-lap-cong-ty-co-phan