Ordningsregler på Skärgårdsgymnasiet

  1. På Skärgårdsgymnasiet visar vi respekt för varandra, uppför oss korrekt samt använder ett vårdat språk.

  1. Vi tar ett gemensamt ansvar för miljön på skolan och ser till att hålla rent och snyggt i skolans lokaler. Skräp och papper kastas i närmaste papperskorg.

  1. Som elev ansvarar Du för dina studier vilket innebär:

att Du skall vara i tid till lektion

att Du vid sen ankomst väntar på att bli insläppt (lapp på dörren)

att Du har med dig rätt material och utrustning till lektion, t.ex. dator, penna, böcker,

anteckningsmaterial och skyddskläder

att Du aktivt deltar i undervisningen

  1. Mobiltelefoner skall vara avstängd och undanstoppad under lektionen och provtillfällen eller enl överenskommelse med läraren. Fotografering/filmning/ljudupptagning är under inga omständigheter tillåtet i skolan utan tillstånd.

  1. Rök-, alkohol-, e-cigarett- och drogförbud råder enligt lag inom skolans område. Om denna lag inte efterföljs blir konsekvensen i enlighet med skolans drogpolicy (länk till denna).

  1. Vid misstanke att detta förvaras förbjudna föremål i ett skåp äger skolan rätt att öppna detta.

  1. Våld, hot, skadegörelse, klotter, hets mot folkgrupp och andra lagbrott polisanmäls och kan leda till avstängning från skolan.

  1. Elever som använder knivar eller andra vassa föremål på sina institutioner får inte ta med dessa till allmänna utrymmen på skolan (enligt knivlagen).

  1. Skolan ansvarar inte för värdesaker som förvaras inom skolans område.

  1. Besökare skall hänvisas till receptionen och skall alltid anmäla sig där. Besökare skall också bära en besöksbricka för att få vistas i skolans lokaler.

        Reviderad 2018-08-16