TUNNIPLAAN 2019/20 õ.- a.

29. oktoober  2019 –   20.detsember 2019

Esmaspäev

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Keh Kasv

Matemaatika

Matemaatika

Eesti Keel

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Keemia

Inglise keel

2.

Keh kasv

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Vene keel

3.

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Inimeseõp.

Inimeseõp

Arvuti

Arvuti

Eesti keel

Matemaatika

4.

Matemaatika

Keh Kasv

keh kasv

Loodus

Inglise keel

Inglise keel

Mänguring

Ühiskond

Eesti keel

5.

Õpiabi

Loodus

Loodus

Mänguring

Vene keel

Vene keel

Inglise keel

Matemaatika

Ühiskond

6.

Tööõpetus

Tööõpetus

Eesti keel

Eesti keel

Vene keel

Keemia

7.

järelvastamine

Arvuti

Eesti keel

 

Teisipäev

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Füüsika

Kunst

2.

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Ajalugu

Ajalugu

Loodusõp

Matemaatika

Keemia

3.

Matemaatika

Kunst

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Keemia

Füüsika

4.

Tööõpetus

Arvuti

Arvuti

Kunst

Kunst

Kunst

Vene keel

Eesti keel

Matemaatika

5.

Mänguring

Kunst

Arvuti

Arvuti

Vene keel

Inglise keel

Inimeseõp

Eesti keel

6.

MUDILASKOOR

MUK/ õpiabi

Keh Kasv

Keh kasv

Keh kasv

Keh kasv

7.

Keh.kasv

Keh.Kasv

Keh.kasv

Keh.Kasv

 

Kolmapäev

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Eesti keel

Keh kasv

Keh kasv

Matemaatika

Matemaatika

Eesti keel

Tööõpetus

Tööõpetus

Ajalugu

2.

Tööõp

Keh kasv

Keh kasv

Eesti keel

Eesti keel

Loodusõp

Tööõpetus

Tööõpetus

Ajalugu

3.

Arvuti

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Vene keel

Bioloogia

4.

Loodusõp

Matemaatika

Matemaatika

Tööõpetus

Tööõpetus

Tööõpetus

Ajalugu

Eesti keel

Matemaatika

5.

õpiabi/

Tööõpetus

tööõpetus

Tööõpetus

Tööõpetus

Tööõpetus

Ajalugu

Bioloogia

Vene keel

6.

MUK

MUK/õpiabi

MUK/õpiabi

Keh kasv

keh kasv

Vene keel

Bioloogia

Ajalugu

Tööõpetus

7.

õpiabi

Geograafia

Ajalugu

Tööõpetus

 

Neljapäev

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Muusika

Muusika

Matemaatika

Matemaatika

Geograafia

Inglise keel

2.

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Matemaatika

Inimeseõp

Inimeseõp

Muusika

Bioloogia

3.

Eesti keel

Loodus

Loodus

Inglise keel

Kodulugu

Muusika

Muusika

Kunst

Füüsika

4.

Muusika

Nutiring

Inglise keel

Loodus

Loodus

Loodus

Vene keel

Füüsika

Matemaatika

5.

Muusika

Muusika

Suhtlemine

Inglise keel

Inglise keel

Kunst

Vene keel

Matemaatika

6.

Suhtlemine

Keh kasv

Keh kasv

Ajalugu

Loodus

Inglise keel

Geograafia

7.

Keh kasv

Keh kasv

Nutiring

Geograafia

Matemaatika

Vene keel

 

Reede

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5. klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

1.

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Kodulugu

Inglise keel

Eesti keel

Muusika

2.

Matemaatika

Eesti keel

Eesti keel

Muusika

Muusika

Eesti keel

Eesti keel

Inglise keel

Geograafia

3.

Muusika

Inimeseõp

Inimeseõp

Eesti keel

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

Bioloogia

Inglise keel

4.

Kunst

Muusika

Muusika

Inglise keel

Loodus

Loodusõp

Vene keel

Matemaatika

Eesti keel

5.

Inglise keel

Inglise keel

Eesti keel