Opłaty

Numery kont bankowych

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy na konta przedszkola z podziałem:

rachunek podstawowy – opłata stała: 64 1240 1978 1111 0010 1494 8801

rachunek żywieniowy – opłata za żywienie: 08 1240 3464 1111 0010 3721 7438

Wyżej podane konta ułatwiają nam to rozliczenia i księgowanie. Dziękujemy za zrozumienie i dokonywanie wpłat przelewem.

Wszelkie odliczenia za nieobecność dziecka w placówce należy potwierdzić u Pani referent – Lucyny Wolak.

Kwoty odpłatności

Kwoty odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację

5-godzinnej podstawy programowej w przedszkolach miejskich

za pobyt w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świdnicy w 2019 r.

 

19 dni roboczych czerwiec, listopad 2019 r.

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (7,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

19

1

133,00

152,00

2

7

38

2

133,00

171,00

3

8

57

3

133,00

190,00

4

9

76

4

133,00

209,00

5

10

95

5

133,00

228,00

6

11

114

6

133,00

247,00

 

20 dni roboczych luty, grudzień 2019 r.

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (7,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

20

1

140,00

160,00

2

7

40

2

140,00

180,00

3

8

60

3

140,00

200,00

4

9

80

4

140,00

220,00

5

10

100

5

140,00

240,00

6

11

120

6

140,00

260,00

 

21 dni roboczych marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień 2019 r.

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie 7,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

21

1

147,00

168,00

2

7

42

2

147,00

189,00

3

8

63

3

147,00

210,00

4

9

84

4

147,00

231,00

5

10

105

5

147,00

252,00

6

11

126

6

147,00

273,00

 

22 dni robocze styczeń 2019 r.

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (7,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

22

1

154,00

176,00

2

7

44

2

154,00

198,00

3

8

66

3

154,00

228,00

4

9

88

4

154,00

242,00

5

10

110

5

154,00

264,00

6

11

132

6

154,00

286,00

 

23 dni robocze lipiec, październik 2019 r.

Liczba godzin ponad podstawę

Liczba godzin w przedszkolu

Opłata stała

Stawka za jeden dzień pobytu

Opłata za żywienie (7,00 zł dziennie)

Razem do zapłaty

1

6

23

1

161,00

184,00

2

7

46

2

161,00

207,00

3

8

69

3

161,00

230,00

4

9

92

4

161,00

253,00

5

10

115

5

161,00

276,00

6

11

138

6

161,00

299,00

 

Opłaty i zwolnienia reguluje:

Uchwała nr XLII/452/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica