ZAPISNIK KOMISIJE ZA UPISE U PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Komisija je pregledala pristiglu dokumentaciju za upis djece u vrtić. Ukupno je  pristiglo 33 prijave, od toga 18 za djecu rane dobi i 15 za djecu predškolske dobi ili promjenu programa za upis u vrtić.

Nakon pregledavanja dokumentacije, zbrojeni su bodovi (sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten (2018)), te je napravljena lista:

9 slobodnih mjesta za upis djece rane dobi (sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju):
      ŠIFRA                                                                                                                        BODOVI

1. 043-05/19-01/14                                                                                                                     12

2. 034-05/19-01/07                                                                                                                     12

3. 034-05/19-01/09                                                                                                                     10*[1]

4.034-05/19-01/13                                                                                                                      10

5.034-05/19-01/10                                                                                                                      10

6. 034-05/19-01/02                                                                                                                     10

7. 034-05/19-01/03                                                                                                                     10

8.034-05/19-01/08                                                                                                                      10

_________________________________________________________________

Nakon bodovanja ova djeca se nalaze ispod crte, te  sukladno tome nalaze se na listi čekanja:[2]

        ŠIFRA                                                                                                                                 BODOVI

9.  034-05/19-01/16                                                                                                                    10

10. 034-05/1-019/22                                                                                                                   10

11.  034-05/19-01/05                                                                                                                    0

12.  034-05/19-01/15                                                                                                                      0

13. 034-05/81-01/18  (nije uzet u razmatranje jer nema navršenu godinu dana)           10

14. 034-05/18-01/23  (nije uzeta u razmatranje jer nema navršenu godinu dana)         10  

15. 034-05/19-01/20 ( nema prebivalište)                                                                                10

16. 034-05/19-01/11 (nema prebivalište)                                                                                    0

17. 034-05/19-01/27 (nema prebivalište)                                                                                    0

18. 034-05/19-01/19 (nema prebivalište)                                                                                    0

 

22 slobodnih mjesta za upis djece predškolske dobi (sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi):

   ŠIFRA                                                                   BODOVI

1. 034-05/19-01/06                                                   10

2. 034-05/19-01/33                                                    3

3. 034-05/19-01/04                                                    0

4.034-05/19-01/12                                                     0

5. 034-05/19-01/24                                                    0

6. 034-05/19-01/01                                                    0

Članovi komisije za upis ;

   Odgojiteljica

  __________________

Logopedica

____________________

Pedagogica

___________________

Predsjednik/ica komisije za upis ;

 ravnateljica

_____________________        

U Primoštenu , 11.lipnja 2019

   

 S obzirom da su 25.svibnja 2018.godine stupili na snagu novi propisi o zaštiti osobnih podataka (GRPD ) te sukladno članku 10 Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka , podaci su pod šifrom , roditelji sve informacije o rezultatima upisa mogu dobiti na broj telefona 022/570 083 ili  osobnim dolaskom u vrtić svaki radni dan od 8:00 – 12:00 sati.


[1] Prema pedagoškom standardu Republike Hrvatske 034-05/19-01/09 zauzima 2 mjesta na temelju priložene dokumentacije i obavljenog razgovora sa stručnom službom

[2] S obzirom na veliki broj djece koja su ostvarila jednak broj bodova, upisana su djeca prema kronološkoj dobi i specifičnostima koje je utvrdila stručna služba