Реєстрація в системі Ubiz.ua та/або її використання означає Вашу згоду з цим публічним Договором публічної оферти, а також, з передачею та обробкою Ваших персональних даних

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

            ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА UBIZ.UA

(редакція чинна від 16.01.2018 року)

 1. Загальні положення.

 1. Цей публічний Договір (надалі – «Договір») укладається між ТОВ «Електронні торги України» (надалі – «Майданчик») з однієї сторони та фізичною або юридичною особою,  яка виявила намір придбати майно (активи) на електронних торгах (надалі – «Користувач»), та/або прийняти участь у публічних (Prozorro) чи приватних закупівлях (Rialto)  з іншої сторони (в подальшому разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») у формі публічного договору.
 2. Акцептом цього публічного Договору, відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України, є  реєстрація Користувача на веб-сайті ubiz.ua. З цього моменту Користувач вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цього Договору, такий Користувач не вправі приймати участь в електронних торгах. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
 3. Реєстрація на веб-сайті ubiz.ua означає прийняття умов цього публічного Договору, Політики конфіденційності та наступних Регламентів надання послуг з проведення аукціонів:

 1. В будь-якому випадку, участь Користувач в електронних торгах, приватних чи публічних закупівлях означає, що він ознайомлений з умовами цього Договору, розуміє і приймає його умови.
 2. Майданчик не є учасником договорів з купівлі-продажу будь-якого товару (майна), а лише є комунікативним електронним торговим майданчиком для покупців і продавців, на якому розміщуються відповідні оголошення та проводяться електронні торги, приватні чи публічні закупівлі.
 3. У випадку, якщо ви не приймаєте умови цього Договору, негайно покиньте веб-сайт ubiz.ua та ні в якому разі не здійснюйте реєстрацію.  

        

 1. Користувач
 1. Користувачами послуг можуть бути резиденти та нерезиденти:
 1. Для реєстрації Користувач зобов’язаний заповнити реєстраційну форму. Поля обов’язкові до заповнення позначені “*”.
 2. В якості логіна Користувача використовується адреса поштової скриньки, на яку після завершення реєстрації з поштової адреси в домені @ubiz.ua надійде лист підтвердження реєстрації.
 3. Користувач зобов’язаний при реєстрації надавати Майданчику достовірні дані. В іншому випадку Майданчик не дає жодних гарантій щодо правильності здійснення оплати та не несе жодної відповідальності щодо дійсності вчинених правочинів. Майданчик здійснює збір, обробку, поширення та захист персональних даних згідно цього Договору та Політики конфіденційності.
 4. Після завершення реєстрації Користувачу відкривається доступ до «особистого кабінету».
 5. Майданчик не відповідає за наслідки передачі Користувачем логіну та паролю третім особам.
 6. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу в «особистий кабінет», якщо у нього є причини підозрювати, що його електронна адреса та пароль, які використовуються для входу в «особистий кабінет», були розкриті або можуть бути використані третіми особами.
 7. Для використання деяких послуг Майданчиком може вимагатись надання додаткових даних про Користувача, без яких надання таких послуг не гарантується.
 8. Користувачу заборонено в будь-який спосіб поширювати в оголошенні чи коментарях відомості рекламного характеру чи посилання на інші торгівельні ресурси в мережі інтернет.
 9. Майданчик має право скасувати реєстрацію Користувача за систематичне чи грубе порушення умов цього публічного Договору та Регламентів.

 1. Оплата послуг

 1. Використання електронного майданчика Ubiz.ua є безкоштовним, окрім випадків передбачених Регламентами та цим Договором.
 2. Вартість участі в аукціонах, публічних та приватних (комерційних) закупівлях зазначена у відповідному розділі «Тарифи».
 3. Майданчик має право надавати користувачам додаткові оплачувані послуги. Вартість додаткових оплачуваних послуг, може бути змінена, без будь-якого додаткового повідомлення користувачів, шляхом публічного розміщення інформації в розділі «Новини».

4. Умови обробки персональних даних Користувачів

4.1.   У разі реєстрації Користувача, останній надає Майданчику згоду на зберігання, використання, обробку та поширення персональних даних Користувача, згідно чинного законодавства України та відповідно до умов Політики конфіденційності.

4.2.    Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та поширення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 1. Користувач надає свою згоду на:
 1. Укладанням цієї Угоди Користувач підтверджує, що Компанія повідомила йому про його права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

 1. Інші умови

 1. Жодні елементи змісту послуг, а також будь-який контент, розміщений на сайті, не може бути використаний жодним чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.
 2. Майданчик залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії документів, що засвідчують особу), не надання яких може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Майданчик має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісу з попереднім повідомленням Користувача або без такого.
 3. Майданчик не несе відповідальності за неполадки в роботі сайту сервісу, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.
 4. Цей публічний Договір може бути змінений Майданчиком без будь-якого додаткового повідомлення Користувача, нова редакція публічного Договору вступає в силу з моменту його розміщення в мережі Інтернет за адресою ubiz.ua в розділі «Новини» та «Публічний договір».
 5. Цей публічний Договір є договором приєднання, використання Користувачем сервісів свідчить про приєднання Користувача до цього Договору повністю та підтверджує його згоду з наведеними вище умовами.

 1. Заключні положення
 1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
 2. Визнання будь-якого положення або пункту цього Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.
 3. Після акцепту умов публічної оферти цього Договору та Правил (Регламентів) надання відповідних Послуг всі попередні Договори про надання послуг, укладені з Користувачем раніше, втрачають силу.

 1. Порядок врегулювання спорів
 1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Майданчиком, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил (Регламентів) надання відповідних послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
 2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Користувач залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Майданчиком в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
 3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Майданчика.
 4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання цього Договору та Правил (Регліментів) надання відповідних послуг, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

 1. Обмеження відповідальності Виконавця.
 1. Приймаючи умови цього Договору та Правила (Регламенти) надання відповідних послуг, Користувач не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні послуги, а Майданчик, в свою чергу, не повертає Користувачу сплачені останнім кошти.
 2. Відповідальність Майданчика перед Користувачем у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних послуг, оплачених Користувачем.

 1.  Реквізити Майданчика

ТОВ «Електронні торги України»

01011 м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.7, оф. 3

Номер рахунку Приватбанк: UA613052990000026002046805806

ЄДРПОУ: 38738824

МФО: 305299

тел. +38 044 333 61 01

Генеральний директор  Бойко Дмитро Юрійович