Pielikums
Rīgas Juglas vidusskolas direktores
2017. gada 4. septembra rīkojumam Nr. 1 – 9/VSJ-
____-rs

Rīgas Juglas vidusskolas

individuālo un grupu nodarbību saraksts 10. – 12. klasēm

2017./2018. mācību gada 1. semestrī

Klase

Nodarbību nosaukums

Pedagogs

Nodarbību laiks

Diena, laiks

Nodarbību vieta

10.A

Radošums un tehnoloģijas vizuālajā komunikācijā

Ieva Kalniņa

Pirmdiena,

7., 8.stunda

34.

10.A

Teātris

Inga Šļakota

Trešdiena, 10.stunda

36.

10.A

Zinātniski pētnieciskais darbs

Laura Riekstiņa-

Zauska

Otrdiena, 10.stunda

22.

10.AB

Literatūra

Aija Melle

Otrdiena, 10., 11.stunda

5.

10.B

Zinātniski pētnieciskais darbs

Laura Riekstiņa- Zauska

Otrdiena, 0.stunda /

Otrdiena, 8.stunda

28.

10.B

Bioloģija

Aija Randoha

Piektdiena, 10.stunda

25.

10.B

Fizika

Mārīte Grīne

Ceturtdiena, 10.stunda

26.

11.AB

Literatūra

Aija Melle

Trešdiena 10., 11.stunda

5.

11.AB

Zinātniski pētnieciskais darbs

Laura Riekstiņa - Zauska

Trešdiena, 10.stunda

22.

11.B

Ķīmija

Silvija Kreile

Pirmdiena, 10.stunda

5.

11.B

Fizika

Mārīte Grīne

Ceturtdiena, 1.stunda

26.

11.B

Vēsture

Dzintra Liepiņa

Otrdiena, 10.stunda

17.

12.A

Latviešu valoda

Ieva Kalniņa

Ceturtdiena, 9.stunda

34.

12.AB

Angļu valoda

Solveiga Akmentiņa

Otrdiena, 10.stunda

39.

12.AB

Vācu valoda

Iveta Ozola

Piektdiena, 9.stunda

45.

12.B

Latviešu valoda

Inga Šļakota

Piektdiena, 9.stunda

36.

12.AB

Angļu valoda

Sandra Čiapas

Otrdiena, 10.stunda

44.

12.AB

Matemātika

Ināra Putāne

Trešdiena, 11.stunda

19.

12.AB

Vēsture

Aira Broka

Trešdiena, 9.stunda

18.

Direktore                                                                                      A. Melle

Zicāne 67533668