Tại CƠ SỞ 1 (Số 8, Đường Mậu Thân – TPCT)

Lớp khai giảng

Ngày khai giảng (15/10 – 20/10)

Anh văn Kids (4-6 tuổi)

Tối 2 – 4 – 6;     Tối 3 – 5 – 7

Sáng T7 – CN;  Chiều T7 – CN

Anh văn Thiếu nhi – Thiếu niên

Tối 2 – 4 – 6;    Tối 3 – 5 – 7

Sáng T7 – CN;  Chiều T7 – CN

Anh văn giao tiếp dành cho người đi làm

Tối 2 – 4 – 6;        Tối 3 – 5 – 7

Anh văn Giao tiếp Căn bản và Nâng cao

Sáng 2 – 3 – 4;  Tối 2 – 4 – 6

Luyện TOEIC

Tối 2 – 4 – 6;        Tối 3 – 5 – 7

Luyện IELTS

Tối 3 – 5 – 7

Lớp A2 – B1

 Tối 2 – 4 – 6;         Tối 3 – 5 – 7

Luyện thi Flyers & ôn thi vào lớp thí điểm lớp 6

Sáng 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Chiều 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Sáng T7 - CN

* Tặng áo Alphabet

* Học viên sẽ được tham gia lớp Ngữ âm miễn phí.

* Thường xuyên khai giảng các lớp ban ngày theo yêu cầu.

* Thi thử Cambridge Starters – Movers - Flyers, KET, PET, TOEIC, IELTS miễn phí. Đăng ký và thi trong ngày, nhận kết quả trong vòng 3 ngày.

* Xin Liên hệ: 0292.3782.890  – 0939.696.271

Tại CƠ SỞ 2 (Trường trung học cơ sở Chu Văn An)

Lớp khai giảng

Ngày khai giảng (15/10 - 20/10)

Anh văn thiếu nhi - thiếu niên

Học tối 2 – 4 – 6 hoặc tối 3 – 5 – 7  

Ngữ pháp căn bản

Học tối 2 – 4 – 6 hoặc tối 7- Chủ nhật

Giao tiếp căn bản

Học tối 7- Chủ nhật

* Xin liên hệ:  0916.819.271 (cô Tuyền) - 0907.678.271 (cô Lan)

Tại CƠ SỞ 3 (Trường Tiểu học An Thới 2)

Lớp khai giảng

Ngày khai giảng (10/10- 20/10)

Anh văn thiếu nhi -  thiếu niên

Ngữ pháp căn bản

Tối 2 – 4 – 6 hoặc tối 3 – 5 – 7

Anh văn thiếu nhi - thiếu niên

Ngữ pháp căn bản

Sáng T7 – CN

Luyện thi Movers, Flyers & Ôn thi vào lớp thí điểm lớp 6

Tối 2,4,6 ; Tối 3,5,7 hoặc Sáng T7,CN

* Đặc biệt : Có lớp IELTS tối 3,5,7 & Ôn thi lớp 9 lên 10

* Xin liên hệ:  0916.819.271 (cô Tuyền) – 0907.929.271 (cô Âu)

Tại CƠ SỞ 4 - Trường Tiểu học Trà Nóc 4

Lớp khai giảng

Ngày khai giảng (25/10 - 28/10)

Anh Văn Mẫu Giáo

Anh văn Thiếu nhi - Thiếu niên

Tối 2 – 4 – 6 hoặc tối 3 – 5

Anh Văn Mẫu Giáo

Sáng T7-CN

Anh văn giao tiếp

Tối 4 – 6

Luyện thi lớp 5 lên lớp 6

Chiều T7 – CN

* Xin liên hệ:  0916.819.271 (cô Tuyền) -  0918.720.071 (cô Cẩm)

Tại CƠ SỞ 5 - Trường Tiểu học Trà Nóc 2

Lớp khai giảng

Ngày khai giảng (26/09-06/10)

Anh Văn Mẫu Giáo

Anh văn Thiếu nhi - Thiếu niên

Tối 2 – 4 – 6 hoặc tối 3 – 5 – 7

Anh Văn Mẫu Giáo

Anh văn Thiếu nhi -  Thiếu niên

Sáng, chiều thứ 7, CN

Anh Văn Giao Tiếp

Tối 7, CN

* Xin liên hệ:  0916.819.271 (cô Tuyền) -  0907.666.271 (cô Hân)