Regulamin Programu Stypendialnego “Małe Programistki”

Edycja warszawska

1. W programie stypendialnym "Małe Programistki" udział mogą wziąć dziewczyny które będą miały ukończone 8-15 lat 30 października 2018.

2. Rodzice zobowiązani są dostarczyć zgodę na udział kandydatek w rekrutacji do programu.

3. Do programu NIE MOGĄ aplikować osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Fundacji Girls Code Fun.

4. Do programu NIE MOGĄ aplikować laureatki poprzednich edycji programu.

6. Rekrutacja do programu trwa od 25 marca do 1 sierpnia 2018 roku.

7. By wziąć udział w rekrutacji, kandydatki muszą wysłać zgłoszenie do 1 sierpnia 2018 r. do godz. 17:00, które musi zawierać:

8. Przedmiotem stypendium jest bezpłatny semestr nauki programowania na kursie organizowanym przez Fundację Girls Code Fun lub Code Fun Sp. z o.o. w semestrze jesiennym, od października do grudnia 2018 roku w Warszawie.

9. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wysłanych dokumentów, kierując się takimi kryteriami, jak kreatywność, stopień zaangażowania oraz wypełnienie wszystkich warunków zgłoszenia.

10. Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres mailowy: info@girlscodefun.pl 

11. Opiekunowie wszystkich kandydatek zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą mailową do 1 września 2018.

12. Przyznanych zostanie w sumie 7 stypendiów.

13. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok szkolny 2018/19. Organizatorzy przewidują kontynuację programu w kolejnych latach.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu stypendialnego "Małe Programistki".