Kilpailuohjeet

XXXII Silja-Rastit, Paimiossa lauantaina 14.4.2018

Nämä kilpailuohjeet ovat alustavat. Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä paikan päällä kilpailukeskuksessa.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien ohjeita.

Kilpailukartta

Tulostekartta 1:10 000 vuodelta 2018, käyräväli 5 m, koko A4-A3. Lasten radat H/D14 ja nuoremmat tulostekartta mittakaavassa 1:10000 A5- ja A4- koossa. H/D60 ja vanhemmat tulostekartta mittakaavassa 1:7500 A3- ja A4-koossa. Mallikartta on nähtävillä lähtöpaikoilla. Huom!

Tutustu tänä vuonna käyttöön tulleisiin ISOM 2017 kuvausohjeisiin erillisestä ohjeesta.

Maasto

Kilpailumaasto on varsinaissuomalainen kalliomaasto, joka on ollut osin käytössä viimeksi Louna-Jukolassa 2015.

Kielletyt alueet

Kielletyn alueen merkillä merkityt alueet ja piha-alueet ovat kiellettyjä alueita. Kielletyille alueille meneminen johtaa kilpailijan hylkäämiseen. Kilpailumaastoon ei saa mennä muulloin kuin oman kilpailusuorituksen aikana.

Huom! Etenkin lasten (alle 15-vuotiaat) radat kiertävät vanhalla hiekkakuoppa-alueella, jossa on runsaasti lampia. Lampien heikolle jäälle on ehdottomasti kielletty mennä. Kilpailukarttaan vesialueiden päälle on lisätty kielletyn alueen rasteri.

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit

Mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä.

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta. Maastoon ei päästetä kilpailijaa, jonka Emit-kortti ei toimi. Kilpailija, joka lähtee maastoon muulla kuin lähtölistaan merkityllä Emit-kortilla, hylätään, jollei muutoksesta ole ilmoitettu infoon ennen lähtöä.

Samaa Emit-korttia saa käyttää kilpailussa vain kerran. Tarkista Emit-korttisi toimivuus mallirastilla.

Toimivia Emit-kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta hintaan 5 €. Emit-kortteja on vuokrattavana rajallinen määrä. Emit-numeron muutos infossa maksaa 3 €.

Tarkista Emit-numerosi lähtöluettelosta ja tarvittaessa käy vaihtamassa Emit-numerosi infossa ennen lähtöpaikalle lähtöä.

Vuokratut Emit-kortit on palautettava infoon kisan jälkeen. Palauttamatta jätetystä Emit-kortista peritään 60 €.

Huom! Näytöllinen Emit-kortti voi näyttää eri koodia kuin mitä rastipukissa on.

Ensiapupaikat

Ensiapupiste löytyy kilpailukeskuksesta. Maastossa ei ole ensiapupisteitä, mutta tarvittaessa voi ottaa yhteyttä lähtöpaikoille.

Lähtöluettelot

Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostauluilla ja lähtöpaikoilla sekä Internet-sivuilla www.paimionrasti.fi. Tarkista, että Emit-korttisi numero on sama kuin lähtöluettelossa; jos ei ole, ilmoita muutokset kilpailutoimistoon. SSL:n säännön 11.518 mukaan suoritus hylätään, jos kilpailija on käyttänyt muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia.

Lähdöt

Ensimmäinen lähtö klo 11.00. Lähtöjen 1, 2 ja 3 viitoitukset alkavat opaspaalulta. Viitoitukselta ei saa poiketa. Osa viitoituksesta kulkee metsässä. Opastus eri lähtöihin tapahtuu opaskyltein ja opasnauhoin. Lähdöistä ei ole varusteiden kuljetusta kilpailukeskukseen.

Lähtö 1: matkaa 0,8 km; viitoituksen väri tulee tarkistaa opaspaalulta

Sarjat: D16, D18, D20, D21A, D21AL, D35, D40, D45, H16, H18, H20, H21A, H21AL, H35, H40, H45, H50, H55

Lähtö 2: matkaa 0,9 km; viitoituksen väri tulee tarkistaa opaspaalulta

Sarjat: D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, H60, H65, H70, H75, H80, H85

Lähtö 3: matkaa 0,6 km; viitoituksen väri tulee tarkistaa opaspaalulta

Sarjat: H10, H10RR, H12, H12TR, H13, H14, H15, D10, D10RR, D12, D12TR, D13, D14, D15

Huom! Lähdön 3 suunta kilpailukeskuksesta on eri kuin lähtöjen 1 ja 2.

Kuntosuunnistuksen lähtö: matkaa 0,4 km

Kilpailussa ei käytetä rintanumeroita. Emit-tarkistusliuskat ovat lähdössä.

Rastinmääritteet on painettu karttaan. Lisäksi rastinmääritteitä on saatavilla lähdöissä. Rastinmääritteitä varten ei ole kiinnitystarvikkeita tai suojuksia.

Lähtöjen 1 ja 2 toiminta

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa.

Kolme minuuttia ennen lähtöä tehdään Emit-kortin nollaus. Emit-kortin nollaus on kilpailijan vastuulla.

Kilpailukartta on nähtävillä kaksi minuuttia ennen lähtöä.

Minuuttia ennen lähtöhetkeä kilpailija siirtyy oman karttansa viereen.

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle

Lähdön 3 toiminta

Lähdöstä 3 lähtevät sarjat H/D15 ja nuoremmat sarjat. Lähtöön on matkaa 600 m osin tietä pitkin. Osa viitoituksesta on raivattu metsään eikä sinne pääse esim. lastenvaunuilla. Viitoitus alkaa opaspaalulta.

5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä ohjausasemalle, jossa H/D10RR-, H/D10- ja H/D12TR-sarjojen kartat ovat näkyvillä ratoineen, ja muiden sarjojen karttoihin on piirretty K-piste (ei koko rataa). Ohjausasemalla on opastaja, joka neuvoo tarvittaessa ja ohjaa tutustumaan mallikarttoihin.

4 minuuttia ennen lähtöaikaa nollataan Emit-kortti.

3 minuuttia ennen lähtöaikaa tarkistetaan lähtöaika ja Emit-kortti.

2 minuuttia ennen lähtöaikaa H/D10RR- ja H/D10-sarjalaisille annetaan kilpailukartta ja heitä opastetaan. H/D12TR-sarjalaiset saavat oman kilpailukarttansa. Muilla sarjoilla on nähtävillä mallikartta, johon on merkitty K-piste.

1 minuutti ennen lähtöaikaa H/D12-14-sarjalaiset saavat itse ottaa kilpailukarttansa sarjatunnuksella merkitystä ämpäristä ja katsoa sitä. RR- ja TR-sarjojen kilpailijat voivat edelleen tutustua rataansa.

H/D15-sarjalaiset kartan saa ottaa lähtöhetkellä.

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio kartalla.

Rastireitti- ja tukireittisarjojen erillisohjeet

Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoitukselta saa poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia, ja rastilipuissa on joka sivulla tunnukset (RR1, RR2 jne.). Myös leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä.

Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään viitoituksesta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastinmääritteistä numerokoodien vastaavuus.

Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Rastilla on useita leimasimia, joissa yhdessä on RR-tunnus ja muissa numerotunnus. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa kaikille yhteinen viitoitus, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vielä maalileimaus. Kustakin virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen leimaus johtaa hylkäykseen.

Maali

Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on maalileimaus. Sen jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. Epäselvät suoritukset selvitetään heti itkumuurilla. Maali suljetaan klo 15.30.

Keskeyttäminen

Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa tai välitettävä tieto keskeytyksestä maaliin.

Palkinnot

Palkinnot jaetaan sarjoittain tulosten selvittyä. Palkintojenjaon aikataulusta ja palkittavien määristä ilmoitetaan tulostaululla. H/D14 ja tätä nuorempien sarjojen jaetaan järjestäjien toimesta kuulutuksen mukaisesti. H/D15 ja tätä vanhempien sarjojen palkinnot noudetaan itse palkintopöydältä tulostaulun ohjeiden mukaisesti. Noutamatta jääneitä palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.

Pukeutuminen ja varusteet

Pukeutuminen ja pesu ovat kilpailukeskuksessa kenttäolosuhteissa. Kilpailussa piikkareiden käyttö on kielletty.

Käymälät ja jätteenkäsittely

Käymälät ovat kilpailukeskuksen läheisyydessä, opastus opaspaalulta. Lähdöissä ei ole erillisiä WC:itä.

Jätteidenkeräyspisteitä on kilpailukeskuksessa. Jätteiden lajittelu tapahtuu omatoimisesti.

Muksula

Kilpailukeskuksessa on muksula lapsille.

Ravintola

Kilpailukeskuksessa on ravintola, jossa tarjolla kahvia, sämpylöitä ym. vastaavia. Ei ruokatarjoilua.

Kuntosuunnistus

Mahdollisuus kuntosuunnistukseen klo 11.00–13.00. Radat helppo 3 km ja vaativammat 4,5 km ja 7 km. Ilmoittautuminen kuntosuunnistukseen kuntosuunnistuksen lähdössä; karttamaksu 10 €/rata, alle 16-vuotiaat 5 €/rata.

Kuntosuunnistuksen lähtöön on matkaa 0,4 km. Maali sijaitsee kilpailukeskusalueen läheisyydessä. Kuntosuunnistuksen maali on erillään itse kilpailun maalista. Kuntosuunnistajat eivät saa juosta “normaaliin” maaliin.

Mahdollisuus myös vuokrata Emit-kortti hintaan 5 €/päivä. Emit-kortteja on vuokrattavana rajallinen määrä. Kuntosuunnistuksen lähtö on avoinna klo 11.00–13.00.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja: Matti Tahvonen, 0443029728

Varajohtaja: Jukka Oksa, 050 356 1661‬

Turvallisuuspäällikkö: Ossi Vesalainen , 044 567 6705

Tiedottaja: Liisa Ahonen, 050 521 8325‬

Info: Helena Reponen, 040 5157 550

Tulospalvelu: Niko-Petteri Salo, 040 570 5672

Ratamestariryhmän johtaja: Sami Valkama, 040 074 7898

Kilpailun valvoja: Jaakko Käyhkö (RaPi), 050 532 5540‬

Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Jyrki Kajavalta

Tuomarineuvosto, jäsenet: Mika Tervala, Janne Weckman

Paimion Rasti ry toivottaa kilpailuonnea ja erinomaista kevätpäivää!