Exàmens Recuperació

Setembre 17-18


Les proves de recuperació d’ESO tindran el següent horari:

Els alumnes s’hauran de presentar  amb la feina d’estiu preparada per lliurar al professor.

Dilluns 3 de setembre

Hora

Matèria

Nivell

1r cicle

2n cicle

09’00h-10’00h

Matemàtiques

ESO

302

303

10’00h-11’00h

Ciències Socials

ESO

302

303

11’00h-12’00h

Castellà

ESO

302

303

12’00h-13’00h

Tecnologia

ESO

302

303

13’00h-14’00h

Català

ESO

302

303

16’00h-17’00h

Educació Visual

ESO

302

303

17’00h-18’00h

Música

ESO

302

303

18’00h-19’00h

Religió/Història de les Religions

Cultura i Valors ètics / Ed. Ètico-cívica

ESO

302

303

Dimarts 4 de setembre

Hora

Matèria

Nivell

1r cicle

2n cicle

09’00h-10’00h

Ciències Naturals

1r i 2n ESO

302

303

10’00h-11’00h

Biologia i Geologia

3r i 4t ESO

302

303

11’00h-12’00h

Física i Química

3r i 4t ESO

302

303

12’00h-13’00h

Anglès

ESO

302

303

13’00h-14’00h

Llatí

4t ESO

302

303

16’00h-17’00h

Competència Digital/Informàtica

1r i 4t ESO

302

303

17’00h-18’00h

Optatives 2n i 3r d’ESO

ESO

302

303

18’00h-19’00h

Educació Física

ESO

302

303


Les proves de recuperació de 1r de BTX tindran el següent horari:

Dilluns 3 de setembre

Hora

Matèria

Nivell

Aula

09’00h-10’00h

Castellà

1r BTX

305

10’00h-11’00h

Química

Dibuix Tècnic

Economia

Grec

1r BTX

305

11’00h-12’00h

Anglès/Francès

1r BTX

305

12’00h-13’00h

Biologia

Tecnologia industrial

Literatura Castellana

Economia de l’empresa

1r BTX

305

13’00h-14’00h

Filosofia i Ciutadania

1r BTX

305

Dimarts  4 de setembre

Hora

Matèria

Nivell

Aula

09’00h-10’00h

Català

1r BTX

305

10’00h-11’00h

Matemàtiques

Llatí

Matemàtiques Aplicades a les CS

1r BTX

305

11’00h-12’00h

Física

Ciències de la Terra

Història del Món

Sociologia i Psicologia

1r BTX

305

12’00h-13’00h

Ciències del Món Contemporani

1r BTX

305

13’00h-14’00h

Educació Física

1r BTX

305

Les proves de recuperació de Cicles Formatius (alumnes erasmus) tindran el següent horari:

Dilluns 3 de setembre

Hora

Mòdul - UF

Nivell

Aula

09’00h-10’30h

tots

CF

305