Published using Google Docs
Politica de confidențialitate a www.infinite-green.com
Updated automatically every 5 minutes

Politica de confidențialitate a www.infinite-green.com

Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Acest document poate fi tipărit pentru referință utilizând comanda print în setările oricărui browser.

Proprietar și controlor de date

Infinity Green

E-mail de contact al proprietarului: albertogp_albertogp@yahoo.com

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care această aplicație le colectează, singure sau prin terțe părți, se numără: Tracker; Date de utilizare; identificatori de dispozitiv unici pentru publicitate (Google Advertiser ID sau IDFA, de exemplu); Nume; Adresa de e-mail.

Detalii complete despre fiecare tip de date personale colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această aplicație.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii, iar nerespectarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor sale de către această aplicație. În cazurile în care această aplicație specifică în mod specific că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal care sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către această aplicație sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de această aplicație servește scopului de a furniza Serviciul cerut de Utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în prezentul document. și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza datele proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.

Prelucrarea datelor se efectuează utilizând computere și / sau instrumente IT, urmând proceduri și moduri organizaționale strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestei aplicații (administrare, vânzări, marketing, juridică, administrare a sistemului) sau părți externe (cum ar fi terțe) furnizorii de servicii tehnice, furnizorii de servicii de poștă, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată Proprietarului în orice moment.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra date personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice baza legală specifică care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Loc

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului către o altă țară decât a lor. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante din acest document sau pot întreba cu Proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori i se solicită acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciul, să își respecte obligațiile legale, să răspundă cererilor de executare, să își protejeze drepturile și interesele (sau ale utilizatorilor sau ale terților), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă precum și următoarele: Acces la conturi terță parte, Publicitate, Comentarii de conținut, Remarketing și direcționare comportamentală, Gestionarea colectării datelor și a sondajelor online, Analitică, Interacțiune cu rețele și platforme sociale externe, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Gestionarea etichetelor, Gestionarea activități legate de productivitate și înregistrare și autentificare.

Pentru informații specifice despre datele cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunea „Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Permisiuni Facebook solicitate de această aplicație

Această aplicație poate solicita anumite permisiuni Facebook, permițându-i să efectueze acțiuni cu contul Facebook al utilizatorului și să recupereze informații, inclusiv date personale, din acesta. Acest serviciu permite acestei aplicații să se conecteze la contul utilizatorului de pe rețeaua socială Facebook, furnizat de Facebook Inc.

Pentru mai multe informații despre următoarele permisiuni, consultați documentația privind permisiunile Facebook și politica de confidențialitate Facebook .

Permisiunile solicitate sunt următoarele:

Informatii de baza

În mod implicit, aceasta include anumite date ale utilizatorului, cum ar fi id-ul, numele, imaginea, sexul și localizarea acestora. Anumite conexiuni ale utilizatorului, cum ar fi Prietenii, sunt de asemenea disponibile. Dacă Utilizatorul și-a făcut publice mai multe date, vor fi disponibile mai multe informații.

Emailul de contact

Accesați adresa de e-mail de contact a utilizatorului.

E-mail

Oferă acces la adresa de e-mail principală a utilizatorului.

Prezență online

Oferă acces la prezența online / offline a utilizatorului.

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor prelucrate de către proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

Detalii despre dreptul de a obiecta la prelucrare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercițiul unei autorități oficiale deținute de proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare oferind un motiv legat de situația lor particulară justifică obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, cu toate acestea, în cazul în care datele lor personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, pot obiecta la prelucrarea respectivă în orice moment, fără a oferi nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Modul de exercitare a acestor drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor utilizatorului poate fi adresată proprietarului prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste cereri pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Politica privind cookie-urile

Această aplicație folosește Trackers. Pentru a afla mai multe, Utilizatorul poate consulta Politica privind cookie-urile .

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune în justiție care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestei aplicații sau a serviciilor conexe.

Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie date personale la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această aplicație poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnalele și întreținerea sistemului

În scopuri de operare și întreținere, această aplicație și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiuni cu această aplicație (jurnalele de sistem) folosesc alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt conținute în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate proprietarului în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate solicitările „Nu urmăriți”

Această aplicație nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.

Pentru a stabili dacă vreunul dintre serviciile terță parte pe care le folosește respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificându-i Utilizatorilor pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei Aplicații și / sau - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal - trimitând o notificare Utilizatorilor prin intermediul oricărei informații de contact disponibile către proprietarul. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul va colecta consimțământul nou de la utilizator, acolo unde este necesar.

Definiții și referințe legale

Ultima actualizare: 08 iulie 2021

iubenda găzduiește acest conținut și colectează doar datele personale strict necesare pentru furnizarea acestuia.