Nā Ana Ke Aloha ʻĀina - Papa 8

Ke Kumuhana

Ka Mākau

Ka Helu

Ke Ana

ʻO Ko Luna

1.1

8.LL.1

E hoʻohana i ka ʻike e pili ana i ke kaulana mahina e hoʻomohala ai i kekahi papahana e hoʻohālikelike ai i nā hana kupuna a me ka mahina 

8.LL.2

E kāpili i kekahi kūkohu e hōʻike ai i ka pilina o ka mana o ka lā i ka honua a me ka mahina.

8.LL.3

E hoʻohālikelike a hoʻokūkū i ka pilina o nā ʻōuli a me nā hōʻailona o ka lani i nā hana a ka poʻe kupuna Hawaiʻi

ʻO Ko Ka Hālāwai

2.1

8.KH.1

E kālailai i ke ʻano o ka loli ʻana o ko ke ao ʻokoʻa e kahakiʻi a kākuhi ai hoʻi i ka hopena o ka wā a me ka wela. 

2.2

8.KH.2

E kilo a helu i nā hiʻohiʻona o nā kānāwai o ka nohona honua me ka wehewehe pū ʻana i ka pilina o ia mau kānāwai i ka lani a me ka honua.

8.KH.3

E hoʻohālikelike a hoʻokūkū i ka pilina ma waena o kō ā kai a me kō ā uka e ʻike ai i ka hopena o kekahi i kekahi.

ʻO Ko Lalo

3.1

8.HL.1

E hoʻohana i ka ʻike moʻolelo a i ʻole ka ʻike mele no kekahi wahi i mea e hoʻohālikelike ai i ke ʻano o nā hiʻohʻiona o ia wahi i ka wā o ke mele a me ia wahi i ke ao nei.

8.HL.2

E hoʻohana i ka ʻike e pili ana i nā papa o ka ʻāina a me ka moana i mea e hoʻokāʻoi ai i ka nohona o nā mea o ia wahi.

3.2

8.HL.3

E ʻai i kekahi, e kāpī i kekahi: E noiʻi a hōʻike i nā kumuwaiwai koʻikoʻi e ola ai ʻo kānaka me ka hoʻolālā pū ʻana i hana e mālama ai i ua mau kumuwaiwai lā.

8.HL.4

I Kahiki ka ua, ʻako ʻē ka hale: E hoʻolālā i kaʻina hana e hōʻike ai i nā hanana e liuliu a lako ai nā kaiāulu i ka wā o ka hiki ʻana mai o kekahi ʻano pōʻino honua.

8.HL.5

E kālailai i nā hopena hoʻopōpilikia o ka nohona kanaka ma ka honua a e hoʻomohala i papahana e hoʻēmi ai i nei hopena.

3.3

8.HL.6

E noiʻi i kekahi hanana kuʻuna Hawaiʻi me ka hoʻopili ʻana i ia hana e ʻike ai i ka mākaukau kupuna e pono ai ia hana ʻana.  

3.4

8.HL.7

E noiʻi a kālailai i ke kino o ia mea he mea ola e hoʻolālā ai i ke ala a me ka nohona e ola pono ai ia mea ola.

8.HL.8

E kāpili i kūkohu e hōʻoia ai i ka lōkahi o ka nohona kaiāulu, ʻo ia hoʻi ka ʻimi ʻana i ke ea o nā mea ola a pau o ke kaiāulu e neʻepapa ana i ke ō mau.

8.HL.9

E kālailai i ia mea he mea ola, me ka wehewehe, ka hōʻoia, a me ka loiloi ʻana i nā hiʻohiʻona o kona mau welo ʻohana.