2019-03-21 Styrelsemöte

Många kör alldeles för fort på Vägarna genom Högvalta! Årsmötet gav därför styrelsen i uppdrag att se vad man kan göra åt saken och vi kommer att ansöka till Länsstyrelsen om sänkt hastighet.

När ni betalar medlemsavgift till föreningen är det viktigt att ni anger

Vi gör ett nytt försök med filmklubben i april. Där diskuterar vi gemensamt om hur vi ska hantera klubben framledes.