Kontrakt VerumC:\Users\daniel\Pictures\9424a890a9-kylskylt klar.jpg

Bokat från

Bokat till

Fylls i av ansvarig hyresvärd:

Bokningsansvarig:

⃝  Heloise Hedbom SNOK 0721815748

⃝ Annan SNOK:are

Deposition, 1000 kr, återbetald:

Deposition ej återbetald p.g.a:

Eventuell debitering:

Fylls i av ansvarig hyresgäst:

Namn

Sektion

Telefonnummer

E-mailadress

Antal gäster (max 40 inkl. arrangörer)

Alkoholfritt

Kort beskrivning av arrangemanget

Härmed intygas att kontraktet är sanningsenligt ifyllt. Undertecknad är

Hyresgästs underskrift:                                                          Hyresvärds underskrift:

Kod till Dörren

Koden till uthyrningskortet är 7665, För att öppna upp dörren så trycker man in ”2A håller fram kort 7665 A” för att sedan stänga så är det ”2B håll fram kort”.