Published using Google Docs
instrucións traballo fiestras
Updated automatically every 5 minutes

INSTRUCIÓNS TRABALLO FIESTRAS

INSTRUCCIONES TRABAJO VENTANAS


Esta tarefa está deseñada para facela nunha ferramenta web, se non dispós de conexión ou che xorde calquera dificultade, podes facer unha descrición do que ves pola túa fiestra no teu caderno e enviala por correo electŕonico a xeomos@gmail.com

Neste caso, adxuntar a imaxe non sería obrigatorio


Esta tarea está diseñada para ser realizada con una herramienta web. Si tienes cualquier problema de conexión o cualquier otro tipo de dificultad, puedes hacer una descripción de lo que ves por tu ventana en el cuaderno, y enviarla a xeomos@gmail.com.

En este caso, adjuntar la imagen no sería obligatorio.

1.- Toma unha foto co móbil desde algunha das fiestras da túa casa. Importante: non debes saír ti nin ningunha persoa.

1.- Toma una foto con el móbil desde alguna de las ventanas de tu casa: Importante: no debes salir ni tú ni ninguna persona.

2.- Accede ao muro de traballo colaborativo neste link.

2.- Accede al muro colaborativo en este link

3.- Sigue a seguinte secuencia de imaxes para engadir a túa fotografía  nunha anotación. Nesa anotación debe figurar o teu nome e unha pequena descrición dos elementos antrópicos e naturais presente na imaxe.

2.- Sigue la secuencia de imágenes para añadir tu foto en una nota. Debe figurar tu nombre y una pequeña descripción de los elementos antrópicos (humanos) y naturales presentes en la imagen

1.- Facer clic no panel: sae a nota para escribir nela

1.- Haz clic en el panel y aparecerá la nota para escribir sobre ella

2.- En ‘título’ anotas o teu nome e en ‘Escribe algo’ unha breve descrición na que anotes elementos antrópicos (humanos) e naturais; sinalando que tipo predomina.

2.- En ‘título’ anotas tu nombre y en ‘Escribe algo’ una breve descripción en la que anotes los elementos antrópicos y naturales, señalando cuál de ellos predomina.

3.- Subimos a imaxe mediante a frecha, se está no disco duro do ordenador (pick file),  ou a cámara para facelo directamente..

A nota xa estaría lista, pero para que apareza no muro debe ser aprobada polo profesor.

Mentres, podes eliminar a nota premendo na papeleira da parte superior ou editala premendo sobre ela.

Coida a ortografía!!

3.- Subimos la imagen mediante la flecha, si está en el disco duro del ordenador (pick file) o con la cámara para hacerlo directamente 

La nota ya estaría lista, pero para que se publique debe ser aprobada por el profesor

Puedes eliminarla pulsando en la papelera de la parte superior o editarla pulsando sobre la nota.

Cuida la ortografía!!

4.- Tes ata o 30 de abril para facer o traballo

4.-Tienes de plazo hasta el 30 de abril.