(English on the next page)

SVENSKA

Dagordning för Extra Årsmötet

2017-10-14

 1. Extra Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om extra årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av extra årsmötespresidium
 1. Propositioner:
 1. Motioner
 2. Val:
 1. Tilläggsval, styrelseledamot
 2. Tilläggsval, styrelseledamot
 3. Tilläggsval, suppleant
 4. Tilläggsval, vice-revisor
 1. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 2. Mötets avslutande.


ENGLISH

Extra Annual Members Meeting Agenda

2017-10-14

 1. Opening of the meeting
 2. Establishing the voting register
 3. Confirming the meeting has been convened according to the statutes
 4. Election of an AGM Committee:
 1. Chairperson of the meeting
 2. Secretary of the meeting
 3. Election of a protocol attestant
 4. Election of a teller
 1. Establishing the agenda
 2. Propositions:
 1. Hiring of a clerk
 2. Stipend for the board.
 1. Motions
 2. Election:
 1. Board
 1. Supplementary election, boardmember
 2. Supplementary election, boardmember
 3. Supplementary election, alternate
 4. Supplementary election, vice-auditor
 1. Other issues, questions, discussions (not matters that require a decision)
 2. Closing of the meeting