atletizm-logo-300x300

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

                            2020 SEZONU

ATLETİZM GELİŞTİRME PROJESİYARIŞMA STATÜSÜ

1.KADEME YARIŞMALARI TARİHİ

22 ŞUBAT – 10 MART İLLERDE

GRUPYARIŞMALARITARİHİ VE YERİ

14 MART 2020 GRUP MERKEZLERİNDE

TEKNİK TOPLANTI TARİHİ / YERİ

13 MART 2020 Saat:17:00GSİM’lüğü tarafından belirlenen salonda

GRUP YARIŞMALARI İNTERNET SON KAYIT TARİHİ VE KAYIT LİNKİ

11 MART 2020 Saat:17:00 …………………………………………………………………. Link üzerinden yapılacaktır.

FİNAL YARIŞMA TARİHİ VE YERİ

11 Nisan 2020 - ESKİŞEHİR

KATEGORİSİ

2006-2007 / 2008-2009

        GENEL KONULAR:  

 1. Atletizm Geliştirme Projesi kros yarışmaları TAF Yarışma Talimatı, IAAF yarışma kurallarına ve bu statüdeki kurallara bağlı olarak düzenlenecektir.
 2. Atletizm Geliştirme Projesi kızlar ve erkeklerde iki kademe ve final kademesi olarak yapılacaktır. İlk kademesi mahallinde il takımı belirleme yarışmaları, ikinci kademe bölge grup yarışmaları ve final kademesi ile sonuçlanacaktır. Bölge grup merkezlerinde yapılan ikinci kademe yarışmaları sonrasında ilk 4 (dört), 6. Grup merkezinde ise ilk 2 (iki) sırada yer alan takımlar final yarışmasına katılacaklardır.
 3. Mahalli yarışmalar tüm sporculara açık olarak yapılacaktır. Grup yarışmaları mahallinde yapılan yarışmalar neticesinde oluşturulan il takımları arasında yapılacaktır. Ancak mahalli yarışmalarda takım oluşumu için yeterli katılım olmaması durumunda ikinci kademe grup yarışmalarına ferdi katılım sağlanabilir.İkinci kademe yarışmaları sonrasında ilk 3 (üç) içerisinde yer alan ferdi sporcular da final kademesine katılabilir.
 4. Her il,ilgili yaş kategorilerinde 1 (bir) takım ile temsil edilecektir.
 5. Proje kapsamında yer alan sporcular;
 1. Kulübünün (kulüp lisansının) bulunduğu il ve ikamet ettiği ili farklı olan sporcular ikametlerinin bulunduğu il adına yarışacaklardır.
 2. Atletizm Federasyonu Atletizm Yarışma Talimatının 7. maddesinde yer alan  “U16 kategorisinde ve proje yarışmaları kapsamında yapılacak  yarışmalarda, fiziksel görüntüsü yaş grubuna uygun olmayan sporculardan, hastane doğum raporu belgesi istenecektir. Yaşının kategorisine uygun olduğunu 3 iş günü içerisinde belgelendiremeyen sporcular takımı adına puan kazandırmayacak, yarışması geçersiz sayılacaktır. İl takımları oluşturulurken bu hükmün dikkate alınması, il takımlarının temsilci ve antrenörlerinin zor durumda kalmaması açısından önem taşımaktadır.
 3. Mahallinde belirlenen sporcuların dışında hiç kimse grupyarışmalarında yarışamayacaktır.
 4. Yarışmaların yapılacağı illerde ve bölgelerde emniyet ve sağlık tedbirlerinin alınmasına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
 5. Bir gün olarak yapılacak yarışmaların sonucunda kız ve erkek takım sıralamaları ayrı ayrı belirlenecektir.
 6. Yarışmalar için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.
 7. Grup yarışma kayıtları için takımların; Türkiye Atletizm Federasyonu web sayfasında statü ile birlikte yayımlanan kayıt linkini doldurarak en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar göndermeleri gerekmektedir. Teknik toplantı sırasında ve sonrasında yeni kayıt yapılmayacaktır. Bu nedenle tüm takımlar kayıtlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar internetten yapmaları gerekmektedir.
 8. Kaydı yapmak; teknik toplantıya katılmama sebebi değildir. Kayıtların teyidi teknik toplantıda yapılacağından takım temsilcilerinin mutlaka teknik toplantıya katılmaları gerekmektedir. Mazeretlerinden dolayı toplantıya katılamayan takımların temsilcilerinin tespiti teknik delege tarafından yapılacak, katılmayanlarla ilgili nihai kararı kendisi verecektir.
 9. Final yarışmaları için kayıt linki açılmayacak olup; Grup yarışmaları sonunda finalde yarışma hakkı kazanan il takımları ve ferdi sporcular katılacaklardır. Kayıtlar final yarışmaları teknik toplantısında kontrol edilecektir.
 10. Takım temsilcileri, İl Müdürlüklerince onaylanmış listeleri ve 2019-2020 sezonu vizeli kulüp/ferdi sporcu lisansları ve nüfuz cüzdanları ile birlikte en fazla bir kişi teknik toplantıya katılacaklardır.
 11. IAAF Kural: 144.1(b) Medikal Delege veya resmi sağlık görevlisi tarafından söylendiği/istendiği takdirde sporcu yarışmadan çekilecektir.

TEKNİK KONULAR:

 1. Yaş Kategori ve Yarışma Mesafeleri:

KATEGORİ

DOĞUM TARİHİ

TAKIM PUANLAMASI

MESAFELER

KIZLAR

2006 - 2007

3+1

2 Km

ERKEKLER

2006 - 2007

3+1

2 Km

KIZLAR

2008 - 2009

3+1

1,5 Km

ERKEKLER

2008 – 2009

3+1

1,5 Km

 1. Kızlarda ve erkeklerde her kategoride takımlar 4’er sporcudan oluşacak, ilk 3 sporcunun aldığı puanlara göre takım puanı hesaplanacaktır.(Takımlar puanlamaya dahil olan sporcu sayısı (3sporcu) ile yarışmaya katılabilir.) Eşitlik halinde 3. sporcusu önde gelen takım galip sayılacaktır.
 2. Takım puanları ferdi sporcular sıralamadan çıkartılmadan yapılacak ve takımlar en az puan alan takımdan en yüksek puan alan takım sıralamasına göre yapılacaktır.
 3. Yarışmalar önce köy, belde ve ilçelerde düzenlenecektir. İlçe merkezlerinde köy ve beldesporcularının katılacağı ilçe seçmelerinin yapılması mutlaka sağlanmalıdır.
 4. Yarışmalarda illerin sporcuları tek tip forma ile yarışmaya katılacaklardır.
 5. Yarışmalar sonunda üstün başarı gösteren sporcular Atletizm Federasyonu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce takibe alınarak Türk Milli Takımına alt yapı oluşturacaktır.
 6. Finalde her kategoride ferdi olarak ilk 5’e giren sporcular Atletizm Federasyonu tarafından takibe alınacaktır.
 7. Grup ve final yarışmalarında kullanılacak göğüs numaraları Atletizm Federasyonu tarafından temin edilecek olup; takımlar final yarışmalarında da aynı göğüs numaralarını kullanacaklar ve finale gelecek takımlar göğüs numaralarını yanlarında getireceklerdir
 8. Bölge yarışmaları on beş grupta yer alan illerin katılımı ile sekiz grup merkezinde ekte belirtilen illerde yapılacaktır.

MALİ KONULAR :

 1. İllerde ve ilçelerde yapılacak olan il takımı belirleme yarışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri kendi bütçe imkanları ile yapacaklardır.
 2. Grup yarışmaları proje kapsamında yapıldığı için takım olarak katılanlarda, kategorilerine göre 4 sporcu 1 antrenör ve 1 temsilcinin, ferdilerde ise İl Müdürlükleri tarafından verilen onay listesinde yer alan sporcu, temsilci ve antrenörlerin kanuni harcırahları bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından ödenecektir.
 3. Yarışmalara katılacak kafilelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alacakları tasdikli isim listelerini Grup merkezlerinde düzenlenecek olan ikinci kademe yarışmalarında Bölge Koordinatörüne, final yarışmasında ise Federasyon görevlisine vermeleri gerekmektedir. (silinti, kazıntı ve isim ilavesi yapılmış listeler kabul edilmeyecektir.)
 4. Final yarışmasına katılarak ilk 12 sırada yer alan takımların 1 (bir) temsilci, 1 (bir) antrenör ve 4 (dört) sporcusunun yolluk ve yevmiyeleri Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir.
 5. Final yarışmalarına ferdi olarak katılan ve ilk 10 (on) sırada yer alan sporcu ve antrenörlerin yolluk ve yevmiyeleri Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından ödenecektir.
 6. AGP Yarışmaları bir proje kapsamında düzenlendiği için, Final yarışmalarına katılan ve takım sıralamasında ilk on iki (12) dışında kalan takımlar ile ferdi sıralama sonrasında ilk on (10) sıra dışında kalan sporcu,antrenör ve temsilcinin yolluk ve yevmiyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından ödenecektir.
 7. Yarışmaya iştirak edecek kafilelere yapılacak otobüs ödemelerinde Federasyonumuzun yürürlükte olan son rayiç bedelleri dikkate alınacaktır.
 8. Final yarışmasında yarışma mahalline 800km ve daha uzak mesafeden gelenlere bir günlük fazla ödeme yapılır.

ÖDÜL:

 1. Mahalli yarışmalarda her yaş grubunda ilk üç dereceye giren kız ve erkek sporculara madalya, başarı belgesi veya katılım belgesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü bütçe imkanları dahilinde verilecektir.
 2. Grup merkezlerinde düzenlenen ikinci kademe yarışmalarında her yaş grubunda ilk üç dereceye giren kız ve erkek sporcuya madalya, ilk üç dereceye giren takımlara kupa sporcularına da madalyalarıAtletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir.
 3. Atletizmi Geliştirme Projesi final yarışmalarında her yaş grubunda ferdi sıralamada ilk üç sporcuya madalya, takım sıralamasında ilk üç sırada yer alan takımlara kupa, sporcularına ise madalyaları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir.
 4. Ayrıca yarışmalar sonunda kategorilerinde ilk 10 (on) sırayı elde eden sporculara spor malzemesi Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 1. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen yarışmaların tüm sorumluluğu, Yarışma Statüsünün yayımlandığı andan itibaren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Teknik Delegededir. Yarışma statüsü ile ilgili anlaşılmayan konular ve yarışmalar sırasında meydana gelen tüm teknik konulardaki anlaşmazlıklar Teknik Delege tarafından çözümlenecektir.
 2. Yarışma statüsü dışında kalan hususlarla ilgili TAF talimatları geçerlidir.
 3. TAF talimatlarında hükmü bulunmayan hallerde TAF Yönetim Kurulu kararı geçerlidir.

TEKNİK DELEGE:

Teknik Delege        : Esin Dalkıran GÜLLÜ

        Telefon no.        :  0531-3861466

E-posta adresi        :

ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ - 2020

15 İL MERKEZİ, BAĞLI İLLER VE BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ

BÖLGELER

BÖLGE MERKEZİ

 BAĞLI İLLER

İSİM

İRTİBAT

1.BÖLGE MERKEZİ

VAN

BİTLİS-ŞIRNAK-HAKKARİ-MUŞ-SİİRT-BİNGÖL

FADIL KARA

0 535 714 77 09

2.BÖLGE MERKEZİ

DİYARBAKIR

MARDİN-BATMAN

MUSTAFA CİHAN

0 532 446 16 97

3.BÖLGE MERKEZİ

GAZİANTEP

ADIYAMAN-KİLİS-HATAY-KAHRAMANMARAŞ-MALATYA-ŞANLIURFA

NURETTİN ÖZYÜREK

0 542 317 70 25

4.BÖLGE MERKEZİ

ERZURUM

AĞRI-IĞDIR-KARS-ARDAHAN

MEHMET KAYAN

0 532 702 36 15

5.BÖLGE MERKEZİ

TRABZON

RİZE-BAYBURT-GÜMÜŞHANE-GİRESUN-ARTVİN

ZEYNEP BATAR

0 532 638 14 22

6.BÖLGE MERKEZİ

SİVAS

AMASYA-TOKAT-ERZİNCAN-TUNCELİ-ELAZIĞ

ABDULLAH YILMAZ

0 532 254 94 73

7.BÖLGE MERKEZİ

SAMSUN

SİNOP-ÇANKIRI-ÇORUM-ORDU

ORHAN YÜZER

0 505 249 09 88

8.BÖLGE MERKEZİ

KAYSERİ

KIRŞEHİR-AKSARAY-NEVŞEHİR-NİĞDE-YOZGAT

KEMAL KOYUNCU

0 543 672 48 05

9.BÖLGE MERKEZİ

MERSİN

ADANA-OSMANİYE-KARAMAN

HALİL OĞUZ

0 532 252 77 67

10.BÖLGE MERKEZİ

ANTALYA

KONYA-ISPARTA-BURDUR-DENİZLİ-AFYONKARAHİSAR

HALUK GÜVEN

0 533 398 97 12

11.BÖLGE MERKEZİ

İZMİR

MUĞLA-AYDIN-UŞAK-MANİSA

TURGAY ÇABUKEL

0 555 640 74 62

12.BÖLGE MERKEZİ

ANKARA

ESKİŞEHİR-BİLECİK-BOLU-KÜTAHYA-KIRIKKALE

ALİ ÇELİK

0 533 565 01 26

13.BÖLGE MERKEZİ

BURSA

BALIKESİR-ÇANAKKALE-YALOVA-KOCAELİ

İSHAK KAYA

0 532 402 49 17

14.BÖLGE MERKEZİ

SAKARYA

KASTAMONU-BARTIN-DÜZCE-KARABÜK-ZONGULDAK

CENGİZ KAMACI

0 505 803 70 75

15.BÖLGE MERKEZİ

İSTANBUL

TEKİRDAĞ-EDİRNE-KIRKLARELİ

ESRA AKGÜN YILMAZ

0 533 741 98 42

BÖLGE YARIŞMA YERLERİ

BÖLGELER

1.  Kademe

2. Kademe

BAĞLI İLLER

1.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

MUŞ

VAN- BİTLİS-ŞIRNAK-HAKKARİ-MUŞ-SİİRT-BİNGÖL

2.BÖLGE MERKEZİ

DİYARBAKIR-MARDİN-BATMAN

4.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

ERZURUM

ERZURUM-AĞRI-IĞDIR-KARS-ARDAHAN

5.BÖLGE MERKEZİ

TRABZON-RİZE-BAYBURT-GÜMÜŞHANE-GİRESUN-ARTVİN

6.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

ELAZIĞ

AMASYA-SİVAS-TOKAT-ERZİNCAN-TUNCELİ-ELAZIĞ

7.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

ÇORUM

SAMSUN-SİNOP-ÇANKIRI-ÇORUM-ORDU

8.BÖLGE MERKEZİ

KAYSERİ-KIRŞEHİR-AKSARAY-NEVŞEHİR-NİĞDE-YOZGAT

3.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

ADANA

GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS-HATAY-K.MARAŞ-MALATYA-Ş.URFA

9.BÖLGE MERKEZİ

MERSİN-ADANA-OSMANİYE-KARAMAN

10.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

ANTALYA

ANTALYA- KONYA-ISPARTA-BURDUR-DENİZLİ-AFYONKARAHİSAR

11.BÖLGE MERKEZİ

İZMİR-MUĞLA-AYDIN-UŞAK-MANİSA

12.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

ANKARA

ANKARA-ESKİŞEHİR-BİLECİK-BOLU-KÜTAHYA-KIRIKKALE

14.BÖLGE MERKEZİ

SAKARYA-KASTAMONU-BARTIN-DÜZCE-KARABÜK-ZONGULDAK

13.BÖLGE MERKEZİ

İLLERDE

TEKİRDAĞ

BURSA-BALIKESİR-ÇANAKKALE-YALOVA-KOCAELİ

15.BÖLGE MERKEZİ

İSTANBUL-TEKİRDAĞ-EDİRNE-KIRKLARELİ