Regulamin Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

             

1. Postanowienia ogólne
a) Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich wystawców/uczestników Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2018
b) Organizatorem Expo jest:
Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz
ul. Rejtana 8/2, 85-032 Bydgoszcz

2.Zgłoszenia
a) Zgłoszenie do uczestnictwa w Expo odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo
b) Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w Expo do 1 czerwca 2018r. W przypadku zarezerwowania wszystkich miejsc organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
c) Organizator będzie wysyłał potwierdzenie uczestnictwa w Expo drogą elektroniczną na podany adres e-mail zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia jest ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji stoiska.
d) Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z obowiązkowym uczestnictwem w Expo.
e) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do przesłania rezygnacji organizatorom na adres e-mail: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl Ostateczny termin rezygnacji to 15
maja 2017. Po tym terminie rezygnacji nie przyjmujemy. Raz uiszczona opłata za udział w Expo nie podlega zwrotowi.
f) Wyłączność asortymentową w zakresie prezentacji oraz sprzedaży pianek triathlonowych, pływackich i innych ma partner pływacki Enea Bydgoszcz Triathlon 2018. Obowiązuje całkowity zakaz prezentacji oraz sprzedaży pianek triathlonowych, pływackich innych marek pod rygorem usunięcia z Expo Bydgoszcz Triathlon 2018.
g) Organizator może odmówić uczestnictwa zgłaszającemu bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana najpóźniej do 1 czerwca 2018 na adres e-mail podany w formularzu.

3.Termin i miejsce
a) Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2018 odbywać się będzie w dniach 6, 7, 8 lipca 2018r.
b) Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2018 znajdować się będzie w hali lodowiska Torbyd w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz.
c) Godziny otwarcia Expo:
- 06.07.2017 (piątek) – godz. 14:00 – 21:00
- 07.07.2017 (sobota) – godz. 7:00-22:00
- 08.07.2017 (niedziela) – godz. 7:00-17:00

4.Opłata i szczegóły organizacyjne
a) Za cały okres otwarcia Expo opłata za metr kwadratowy udostępnionej powierzchni wystawiennicze wynosi 100 zł netto.
3m x 3m – 750 zł / netto
3m x 4m – 1000 zł / netto
3m x 6m - 1450 zł / netto
b) Wystawca dokonuje zamówienia poprzez wybór numeru stoiska.
c) Plan stoisk zamieszczony jest na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo
d) Na planie Expo na bieżąco zaznaczane będą rezerwacje miejsc i nazwy wystawców, a lista wystawców będzie jawna i umieszczona na stronie.
e) Organizator dopuszcza łączenie boksów znajdujących się w sąsiedztwie.
f) Wystawcy maja obowiązek rozstawić swoje stoiska w dniu: 06.07.2018 w godzinach 10.00-15:00, a także opuścić boksy w dniu 08.07.2018 do godziny 20.00. Organizator ma prawo odmówić możliwości
rozstawienia stoiska w przypadku znaczącego opóźnienia przybycia wystawcy.
g) Organizator Expo nie udostępnia wyposażenia stoisk takich jak stoły, krzesła itp.
h) Powierzchnia stoisk określona jest na planie Expo. Wszelkie wartości podane są w metrach.
i) W cenie stoiska Organizator zapewnia przyłącze elektryczne do kasy fiskalnej. Chęć zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną musi zostać zgłoszona Organizatorowi najpóźniej do 01.06.2017r.

5.Płatność za Expo
a) Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo
b) Faktura za opłatę wystawienniczą zostanie przesłana na żądanie, na adres wystawcy podany w formularzu w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora.
c) W przypadku nie uiszczenia opłaty za stoisko w terminie 7 dni od zgłoszenia, jego rezerwacja zostanie anulowana.
d) Opłata wystawiennicza nie podlega zwrotowi.
e) Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane

6. Postanowienia końcowe
a) Wystawca poprzez zgłoszenie przez formularz na stronie i dokonanie opłaty oświadcza że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
b) Ostateczna interpretacja regulaminu Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2018 należy do organizatora.

Kontakt:

kontakt@bydgoszcztriathlon.pl

Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz
ul. Rejtana 8/2, 85-032 Bydgoszcz