Published using Google Docs
HƯỚNG DẪN NỘP LUẬN ÁN/LUẬN VĂN
Updated automatically every 5 minutes

Nếu cần được giúp đỡ về việc nộp LA/LV, vui lòng liên hệ Mrs Hằng (Khoa Sau đại học): 097 765 9886;  Mrs Hương (Thư viện): 098 229 9869

HƯỚNG DẪN NỘP LUẬN ÁN/LUẬN VĂN CHO THƯ VIỆN

CHUẨN BỊ:

Luận án/luận văn nộp Thư viện phải là bản trùng khớp với bản cứng cuối cùng;

Toàn bộ luận án/luận văn được chuyển sang dạng Adobe Acrobat (.pdf), không đặt bất kỳ chế độ bảo mật nào;

Toàn bộ luận án/luận văn (bao gồm bìa, phụ bìa, lời cảm ơn, lời cam đoan, DM viết tắt, DM bảng, hình vẽ, sơ đồ, phần mở đầu, nội dung, DM Tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có)) được gộp vào một file duy nhất, không tách rời.

BƯỚC 1:

Truy cập website Thư viện tại địa chỉ: http://www.thuviendhkt.net/

Chọn Nộp LA/LV

BƯỚC 2: 

Điền đầy đủ thông tin vào form nộp luận án/luận văn (nếu yêu cầu đăng nhập, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email của học viên)

Chọn GỬI

Bước 3: Kiểm tra lại tài liệu đã nộp

Tất cả luận án/luận văn đã hoàn thành việc nộp sẽ được công khai trong mục “Những học viên nộp”. Học viên có thể kiểm tra bản nộp của mình trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nộp.

Sau khi kiểm tra luận án/luận văn được nộp, Khoa Sau đại học sẽ xác nhận việc “Đã hoàn thành” tới học viên tại cột “Xác nhận của Khoa Sau đại học”.  Khi có xác nhận của Khoa Sau đại học, TT. Thông tin Thư viện sẽ tiến hành lưu trữ tại Thư viện và đăng tải lên Thư viện số.