Published using Google Docs
Mer viktig info om provtagning AS 1.51
Updated automatically every 5 minutes

Version 1.51, 20-03-31

Skriv inte ut detta dokument!

Uppdaterad version av detta dokument på: bit.ly/merviktiginfo

Nytt/ändrat  i denna utgåva = gul överstrykning

SARS-CoV-2 COVID-19 PCR-diagnostik

VIKTIGA ÄNDRINGAR VID PROVTAGNING

21-02-02

ska användas i första hand. Länk till beställningsinfo

20-11-04

Vid all provtagning av övre luftvägar inkluderande prov för Nph/Svalg- SARS-CoV-2.

Länk till provtagningsanvisning

SARS-CoV-2

Planerad drift

Covid-diagnostik utförs alla dagar tills vidare.

Svarstider

Analys av prover beställda på patienter, brukare inom SÄBO/omsorg eller Vårdpersonal har vanligen svarstider inom 24 timmar efter provets ankomst till labb.

Analys av prover beställda på Allmänheten eller från öppenvård har beräknad svarstid 1-3 dygn.

Telefonkontakt

Vardagar

Alla ärenden 8-16:30,  förfrågningar om svar ankn. 13916.

Virologjour  9 - 17, svar och rådgivning, nås via växeln.

Lör-Sön

Coronafrågor 8 - 14, frågor om svar ankn. 11099.

Transport

Kartlägg er enhets transportrutin så att provets ankomst till labbet inte försenas.

Länk till aktuell turlista Akademiska. 

Akutsvar  - Snabb-PCR

 - svarstid 1 -3 timmar

Med denna märkning kan personal på viruslab direkt se att just detta prov ska prioriteras.

Adress för provinlämning:

KMB, Dag- Hammarskjölds väg 38 4tr (“Hubben”),  i slutet av kulverten söderut.

ing 612tr, Blodcentralens akutlab.

Provet för snabb-PCR ska vara laboratoriet tillhanda enligt nedanstående tabell.

Datum

Snabb-PCR Mikrobiologen

Snabb-PCR

KITM

Vardagar

07:30 - 16:30

Övrig tid

Lör + Sön

07:30 - 15:00

Övrig tid

och andra eventuella oklarheter (ankn.13916, 12825, ).

Beställning av provtagningsmateriel

Angivna nummer och benämningar är Varuförsörningens, http://sok.varor.lul.se/soek-artiklar/

Provtagningsmaterial

I första hand rekommenderas nedanstående vid provtagning nasofarynx och svalg för COVID-19


BARN provtas med fördel med en mer flexibel provtagningspinne, t.ex VF 54061


Hur beställer man?

Materielansvariga i vårdförvaltningarna ska kontaktas för att få provtagningsmateriel

Nära Vård och Hälsa – Sofia Holmquist, Markus Ylitalo

Lasarettet Enköping – Helena Strindberg Lindell, 076-720 08 55

Akademiska sjukhuset – Materielteam Joakim Hedin, Maria Nilsson, Maria Strid

Rekommenderade alternativ (nedanstående lista är under uppdatering)

ALTERNATIVA PROVTAGNINGSMATERIAL vid provtagning för SARS-CoV-2 (COVID-19)    samt alla andra provtagningar för alla Sekret, Nph-, Svalg-, Blåsmaterial för PCR på virus.

För dig som behöver se vilka provtagningsmateriel som är användbara och som du eventuellt redan har tillgängligt. 

Alternativa provtagningsmaterial skall enbart användas då material prioriterade som nr 1 inte finns att tillgå. Artiklarna är prioriterade med en siffra, nr 1 skall BESTÄLLAS FÖRE NR 2 etc..

Svalgpinne behövs i de flesta fall inte, nasofarynxpinnen kan användas för att först ta nasofarynxprov och därefter svalgprov.

UNDVIK att provet kasseras av lab:Skicka aldrig med provtagningspinne i röret. Använd INTE “kolade”/ svarta provtagningsset.

Prioritet

Tillverkarens eller Varuförsörningens  produkt-ID.

SET FÖR PROVTAGNING

Prioritera nedanstående vid beställningar

Övrig information

1

REF 2118-1504-99

  • CITOSWAB, set med transportmedium och Nph-pinne.

Beställ om ni inte använder detta set!

Kvarvarande tidigare använda set markeras som reservmaterial.

2

VF 52738

Abbott multi-

Collect, REF 9K12-02

Komplett set för hela provtagningen med en nasofarynxpinne! Kitet innehåller en pinne som bör användas först till nasofarynx därefter i svalg. Det medföljande röret har en förtryckt vit etikett med orange kork och kan användas för transport. FEL SET = Blått set “Alinity multi-Collect…”

 Vid frågor och beställningar tel. 018-611 69 61 eller maria.nilsson@akademiska.se

2*

VF 48305

Provtagn set flytande 2 ml f virus

(MWE, MED-MW951PF)

Kombineras med 54061, Nph-pinne som bör användas först till nasofarynx därefter i svalg.

2*

VF 54058

Provtagn set nasofarynx flytande, platt botten pinne m flockad topp (Copan E-swab BLÅ, CP482CE)

Komplett set för hela provtagningen med en nasofarynxpinne!  Patienten provtas med samma pinne i nasofarynx och svalg.

2*

Provtagn set nasofarynx 1mL flytande, Universal transport medium, pinne m flockad topp (Copan, UTM, RÖD, 360C)

Efterfrågas endast om multi-Collect inte finns.

Komplett set för hela provtagningen med en nasofarynxpinne!  Patienten provtas med samma pinne i nasofarynx och svalg.

2*

Som ovan men 3mL flytande

COPAN UTM, RÖD, 3mL+ Nph-pinne,305C

Efterfrågas endast om multi-Collect inte finns.

Komplett set för hela provtagningen med en nasofarynxpinne!  Patienten provtas med samma pinne i nasofarynx och svalg.

2*

VF 48245

CP480CE

Provtagn set flytande f bakt, platt botten pinne m flockad topp (Copan e-swab ROSA) CP480CE

Nph-pinne saknas. Kombineras med 54061. Pinnen kan dock användas till både nasofarynx och svalg MEN det beror på patientens anatomi (grov pinne, kan vara smärtsamt för patienten).

NASOFARYNXPINNE

Övrig information

2

IClean

iClean, Nph-pinne

Användbar då du saknar Nph-pinne. Bör användas först till nasofarynx därefter i svalg. Kan användas med till exempel transportrör från KMB 2 eller 48245, 48305.

2*

355C

ORANGE, Regular flocked swab, i skyddshylsa

Efterfrågas endast om multi-Collect set inte finns. Skicka inte till lab i skyddshylsan! Ska användas med till exempel transportrör från KMB 2 eller 48245, 48305.

2

VF 54061

Provtagn pinne pl flockad liten nasofarynx dry swab purflock

Se ovan

SVALGPINNE

Övrig information

3

VF 54060

Provtagn pinne pl flockad allmän dryswab purflock

Endast om du inte hittar användbar Nph-pinne. Pinnen kan användas för prov från både nasofarynx och svalg MEN det beror på patientens anatomi (grov pinne, kan vara smärtsamt för patienten).

4

VF 56662

ÖRONPINNE TRÄ M BOMULL 15CM

Använd för svalgprov och saliv om inte en Nph-pinne finns tillgänglig. Klipp av skaftet 1-2 cm ovanför bomullen.

TRANSPORTRÖR, PROVRÖR

Övrig information

2*

VF 48305

Provtagn set flytande 2 ml f virus

Kombineras med iClean eller 54061

2*

VF 80862

Rör pl konisk 16x100 mm

Dvs sterilt urinrör 15 ml med provbuffert steril natriumklorid ca 2 ml. Fyll konen lite drygt. Kan även kombineras med Nph-pinne från annat set.

2* Efterfrågas endast om multi-Collect inte finns.

Ansvarig för dokumentet: Kåre Bondeson, 018-6115592

Åter till provtagningsanvisningen för SARS-CoV-2

bit.ly/merviktiginfo