Tưởng niệm 10 năm ngày mất của Thầy Đặng Quan Điện

Các anh chị thân,

 Vào lúc 11 giờ sáng hôm nay, thứ sáu 24/11/2017, ngoài một số anh đã đến sớm hơn trước 11 giờ, có thêm 16 anh chị đến cúng trái cây và thắp nhang tưởng nhớ 10 năm ngày mất của Thầy Đặng Quan Điện,

 

Các anh chị đến lúc 11 giờ gồm:Thầy Châu Kim Lang; Phan Ngọc Châu, K 1 Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao; Phạm Công Sang, K4, QGNLM Blao; Đặng Thị Chín K5 QGNLMBlao; Bùi Thị Lợi, NLSBL; Võ Thị Vân, K3; Huỳnh Văn Hứng, khóa 4; Phạm Văn Lâm, khóa 4; Nguyễn Lễ, K4; Huỳnh Văn Hoàn, Khóa 5; Nguyễn Đức Cao, K8; Trần Ngọc Đảnh, K8; Nguyễn Văn Phước,K11; Lê Văn Khởi, NLS CT; Trần Kim Chi NLS BD; Phan Bửu Châu NLSBD HN;

 

Dù Cô Đặng Quan Điện không tổ chức tiệc như các năm trước, Cô vẫn mời các anh chị dùng môt buổi trưa nhẹ nhưng đầy tình cảm thân thương đối với các học trò của Thầy Đặng Quan Điện.

 

Các anh chị và Cô đã chụp chung một tấm hình trước khi về để tưởng niệm 10 năm ngày mất của Thầy Đặng Quan Điện.

 

Thân,

Nguyễn Đức Cao

Nhà Thầy Đặng Quan Điện

Bàn thờ Thầy Đặng Quan Điện

Chân dung Thầy Đặng Quan Điện

Cô Đặng Quan Điện thắp nhang tưởng nhớ Thầy Đặng Quan Điện

Các anh chị tưởng nhớ Thầy Đặng Quan Điện và thăm Cô Đặng Quan Điện

Các anh chị tưởng nhớ Thầy Đặng Quan Điện và thăm Cô Đặng Quan Điện

Các anh chị tưởng nhớ Thầy Đặng Quan Điện và thăm Cô Đặng Quan Điện

Các anh chị và Cô Đặng Quan Điện dùng cơm trưa nhẹ

Đứng: Nguyễn Văn Phước; Châu Kim Lang; Huỳnh Văn Hứng; Bùi Thị Lợi; Phạm Văn Lâm; Nguyễn Lễ;Trần Ngọc Đảnh; Võ Thị Vân; Đặng Thị Chín; Phạm Công Sang; Huỳnh Văn Hoàn; Nguyễn Đức Cao

Ngồi:  Cô Đặng Quan Điện