УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

38 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

19 .07.2019р.                                                                                                                             №438

Про внесення змін до міського бюджету м.Бершадь на 2019 рік

 1. Внести до рішення 32 сесії 7 скликання  від 20.12.2018 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2019 рік» такі зміни:

 1. Збільшити доходи загального фонду в сумі 290000 грн. в тому числі по:
 1. Збільшити доходи спеціального фонду (бюджет розвитку) по ККД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим» в сумі 125659 грн.
 2. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2275 «Оплата інших комунальних послуг» сумі 1400 грн.
 3. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 173000 грн.
 4. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) по КПК ВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 441259 грн.
 5. Збільшити видатки спеціального фонду по КПК ВКМБ 0118312 «Утилізація відходів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 11500 грн.
 6. Зменшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) КПК ВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 200000 грн.
 7. Збільшити видатки загального фонду по КПК ВКМБ 0113240 «Інші заклади та заходи» КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню» на виконання міської програми «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення на 2016-2020 роки» для надання одноразової матеріальної допомоги в сумі 47500 грн. в тому числі:
 1. Фінансування видатків визначених підпунктами  1.6 та 1.8  цього рішення здійснити за рахунок залишку коштів загального та спеціального фондів міського бюджету станом на 01.01.2019р. Згідно із підпунктами 1.1-1.8 внести зміни до додатків 1- 5 рішення 32 сесії 7 скликання  міської ради від 20.12.2018 року «Про міський бюджет м.Бершадь на 2019 рік».

 1. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  В.Москаленко)

   

             

                  Міський голова                                  М.Кольченко