PRISLISTA 2020C:\Users\veron\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ernstochkarglogga.png

Kemivägen 10 info@ernstkarg.se

Event

Informationsbord

7500 kr      

Informationsbord förmiddag

5000 kr

Lunchföredrag (1 h)

Mat ej inkluderat i priset 

Lunchföredrag (30 min)

Mat ej inkluderat i priset 

10000 kr

7000 kr

Casekvällar

Enligt överenskommelse

Kvällsevent

Enligt överenskommelse

Övrigt

Annonsering

Enligt överenskommelse

Facebookannons

Två sektioner

 

Instagramannons I

Per sektion

Instagramannons II

Två sektioner

3500 kr  

1500 kr

2000 kr

Mailutskick I  

Per klass (300 kr i tillägg per klass)

1500 kr      

Mailutskick II

Per årskurs (600 kr i tillägg per årskurs)

2000 kr

Mailutskick III

För en hel sektion

3000 kr  

Instagramannons I

De två sektionerna som kan nås med detta är: KfKb-sektionen (Bioteknik, Kemiteknik med fysik och Mastersprogrammen Biotechnology och Innovative and Sustainable Chemical Engineering) eller Kemiteknologsektionen (Kemiteknik, Kemiingenjör (Högskoleingenjör) och Mastersprogrammet Materials Chemistry). Med detta mailutskick nås samtliga studenter garanterat inom en sektion. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första inlägg samt ett påminnelse-inlägg närmare eventet.

Instagramannons II

De två sektionerna som kan nås med detta är: KfKb-sektionen (Bioteknik, Kemiteknik med fysik och Mastersprogrammen Biotechnology och Innovative and Sustainable Chemical Engineering) och Kemiteknologsektionen (Kemiteknik, Kemiingenjör (Högskoleingenjör) och Mastersprogrammet Materials Chemistry). Med detta mailutskick nås samtliga studenter garanterat inom en sektion. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första inlägg samt ett påminnelse-inlägg närmare eventet.

Mailutskick I (klass)

Till en eller flera av följande klasser; Bioteknik år 1–3, Kemiteknik med fysik år 1–3, Bra för utskick ni vill rikta till specifika studenter, där ni garanterat når ut till alla dessa. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse-mail närmare eventet.

Mailutskick II

Till en årskurs inom KfKb-sektionen. Skickar man till årkurs ett, två och/eller tre inom KfKb-sektionen nås Bioteknik och Kemiteknik med Fysik, skickar man till årskurs fyra och/eller fem nås mastersprogrammen Biotechnology och Sustainable Chemical Engineering. Bra för utskick ni vill rikta till specifika studenter, där ni garanterat når ut till alla dessa. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse-mail närmare eventet.

Mailutskick III (Sektion)

Till samtliga studerande på KfKb-sektionen (Bioteknik, Kemiteknik med fysik och Mastersprogrammen Biotechnology och Innovative and Sustainable Chemical Engineering) Med detta mailutskick nås samtliga studenter garanterat inom sektionen. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse-mail närmare eventet.

Det finns inte möjlighet att göra mailutskick till Kemiteknologsektionen.

(Kemiteknik, Kemiingenjör (Högskoleingenjör) och Mastersprogrammet Materials Chemistry).

Affischering I

20 st stora, A3 eller större, per event. 

2300 kr

Affischering II

20 st mindre, högst A4, per event. 

1800 kr

Information på sektionshemsidor

Per event. (1500 kr för en hemsida) 

2500 kr      

Annons i sektionstidningar

2000 kr

Per event. (1200 kr för en sektionstidning) 


Podcast                                                        

Podcastavsnitt                                                 Enligt överenskommelse         

En nyhet för i år är att Ernst & KARG har startat en podcast där intressanta företag och personer intervjuas för att studenterna på Chalmers kemi- och bioteknik-utbildningar ska få reda på mer om arbetslivet och vad som väntar efter en examen. Ert företag får därmed möjlighet att nå ut till många studenter. Inkl. annons på  instagram och facebooksida. Pris enligt överenskommelse.

Event

Informationsbord                                                7500 kr    

Inkl. mailutskick, affischering samt annons på sektionshemsidor och facebooksida. 6 m2, kl. 07:30-16:00. Vi föreslår att man här bjuder på t.ex. kaffe, frukostpåse eller annat ätbart för att enklare få kontakt med studenter. Även olika reklamprylar är populära. Detta event passar om ni önskar presentera ert företag för en bred publik, men ger er även möjlighet för djupare samtal med intressanta studenter.

Informationsbord förmiddag        5000 kr  

Samma som ovanstående, men endast kl. 07.30-11.00.

Lunchföredrag exkl. lunch        10 000 kr (1h) / 7000 kr (30 min)  

Inkl. mailutskick, affischering samt annons på sektionshemsidor, facebooksida och instagramsida. Det finns olika alternativ för mat t.ex. Baguette, caterad mat från kåren etc. Vi hjälper till att ordna med den mat ni vill erbjuda, kostnaden för maten tillkommer. Detta event passar om ni önskar presentera ert företag för en bred publik och därmed skapa intresse för framtida kontakt.

Kvällsevent exkl. mat        Enligt överenskommelse

Inkl. mailutskick, affischering samt annons på sektionshemsida och facebooksida. Ger möjligheten att träffa studenter, som aktivt valt att deltaga i ert event, under mer avslappnade former. Ett förslag är en kortare presentation med mingel efteråt. Pris enligt överenskommelse.

Övrigt         Enligt överenskommelse

Utöver ovannämnda event uttrycks önskemål från studenterna om event som är något utöver det vanliga. Ofta efterfrågas det event belägna hos er. Det kan tillexempel vara rundvandring i era lokaler följt av mat och mingel. Ett annat exempel är en casekväll där man kan få lösa några för ert relevanta problem, eller prova på en typisk arbetsuppgift. Detta event kan designas helt enligt era önskemål och vi hjälper er gärna att arbeta fram en idé.

Annonsering

Facebookannons            3500 kr

Annons på Ernst och KARG:s facebooksida. Kan innehålla text, foto, länk och liknande. Når ut till de studenter som valt att gillat vår sida, samt vid populärt inlägg kan spridas ytterligare. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första inlägg samt ett påminnelseinlägg närmare eventet.

Instagramannons            2000 kr

Annons på Ernst och KARG:s instagramsida. Kan innehålla text, foto och liknande. Når ut till de studenter som valt att följa vår sida.

Mailutskick         1500 kr / 2000 kr

Till en årskurs alt. ett program inom kemiteknologsektionerna; Bioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik samt Kemiingenjör. Bra för utskick ni vill rikta till specifika studenter, där ni garanterat når ut till alla dessa. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelsemail närmare eventet.  

Mailutskick Sektion         3000 kr

Till samtliga studerande på kemiteknologsektionerna; Bioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik samt Kemiingenjör. På det sättet når ni samtliga studenter garanterat. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelsemail närmare eventet.

Information på sektionshemsidor         2500 kr

På kemiteknologsektionerna två sektioner. Priset gäller per event.

Annons i sektionstidningar         2000 kr

Vi har på kemiteknologsektionerna två sektionstidningar som är mycket populära framförallt bland första och andra årsstudenter. Priset inkluderar en annons i vardera tidning. Per event. 

Arbetsmarknadsmässa KARM

Arbetsmarknadsmässa KARM Kemiprogrammens arbetsmarknadsmässa. Kommer att arrangeras under en dag i november 2020 i Kemihuset på Chalmers. Separat inbjudan kommer att skickas under våren. Priserna inkluderar lunch samt internet till alla företagsrepresentanter. Det kommer även att hållas en bankett efter mässan där ni gärna får delta och träffa studenter på båda sektionerna.

Första priset utan bankett/Andra med för två personer

KARM I         15 000 kr / (16 000 kr inkl. bankett)

Monteryta 9 m2

KARM II         12 000 kr / (13 000 kr inkl. bankett)

Monteryta 6 m2 

KARM III                                               Enligt överenskommelse
Annan monteryta

Sponsring

Enligt överenskommelse