Rantalainen.tif

                        

MUISTIO

                        25.10.2018

Suomen Silmähoitajat ry

Tilikausiyhteenveto 2017                          

Suomen Silmähoitajat ry:n vuosikokoukselle

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot koostuvat Silmähoitaja-päivien osallistumis- ja esittelypaikkamaksuista. Nämä kasvoivat noin 3000 eur edelliseen vuoteen verrattuna. Silmähoitaja-lehden lakkautus näkyy siinä, että tilausmaksutuottoja ei ollut lainkaan vuonna 2017. Sen sijaan nettisivumainoksia oli myyty 2 kappaletta, yhteensä 1600 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot laskivat noin 5000 eur edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstökulut koostuvat luentopalkkioista sekä Niemiselle & Westerholmille myönnetyistä lahjakorteista.

Varsinaisen toiminnan kulut koostuvat Silmähoitaja-päivien muista kuluista (esiintyjät, tilat jne) ja tässä ryhmässä ovat myös mm. taskukalenterit ja nimikorttikotelot.

Muissa kuluissa on hallituksen kokouskulut, matkakulut ja päivärahat. Lisäksi tässä ryhmässä on osallistumiskulut ESCRS konferenssiin. Tähän ryhmään kuuluvat myös hallinnolliset kulut tilitoimiston laskuista toimistotarvikkeisiin. Poikkeus aikaisempiin vuosiin on siinä, että vuonna 2017 tähän ryhmään ei kirjattu jaettuja apurahoja.

Isoimmat muutokset aikaisempaan vuoteen verrattuna löytyy luonnollisesti Silmähoitaja-lehden lakkautuksesta (taitto- ja toimituskulut v. 2016 n. 13.000 eur) ja nettisivujen uudistamisesta (kulut v. 2017 n. 7800 eur)

Varsinaisen toiminnan kulut laskivat n. 2000 eur edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä varsinaisen toiminnan kulujäämä on -3.255,89 euroa.

Varainhankinta

Varainhankintaan kuuluvat jäsenmaksutuotot, jotka laskivat n. 2500 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Aikaisempiin kausiin muutoksena tähän ryhmään kirjattiin myös saadut avustukset sekä jaetut apurahat.

Varainhankinnan tuottojäämä oli 13.255,00 euroa.

Koko tilikauden ylijäämä on 9.999,11 euroa. Laskua edelliseen vuoteen on 5.462,70 euroa.

TASE

Tase näyttää yhdistyksen varat ja velat

Varat

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 yhdistyksen pankkitilillä on ollut 51.590,11 eur.

Velat

        Yhdistyksen oma pääoma on erittäin vahva: 48.520,73 eur

Tilinpäätöshetkellä on ollut maksamatonta ennakonpidätystä verottajalle, maksamattomia luentopalkkioita ja apurahoja. Nämä kaikki on hoidettu uuden tilikauden puolella, eikä yrityksellä siis ole varsinaista velkaa kenellekään.

31.12.2016 mennessä jakamatta jääneitä apurahoja on 450,40 eur.

Yhteenveto:

Yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa ja toiminta kannattavaa. Taloudenpito on hoidettu hyvin.

        Sanna Raskinen

        kirjanpitäjä

        Rantalainen Oy Lahti

        p. 044 753 5740

        sanna.raskinen@rantalainen.fi