Published using Google Docs
De belangrijkste feiten over de Cito-toets in groep 4
Updated automatically every 5 minutes

De belangrijkste feiten over de Cito-toets in groep 4

Organogram: Cito-toets groep 4 inhouden

https://www.citotoetsgroep4.nl/cito-toets-groep-4-oefenen/

Cito-toets groep 4 oefenboeken > Rekenen > Taal > Spelling > Categoriewoorden > Werkwoorden

> Begrijpend lezen

> Woordenschat