Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na 2.nedeľu po Narodení Pána

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

Féria

Štvrtok

Féria

Piatok

Féria

Sobota

Féria

Nedeľa

Slávnosť Krstu Krista Pána


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

7.1.2018

18:00

+ Marta

 Utorok

8.1.2019

18:00

- na úmysel

Streda

9.1.2019

18:00

- na úmysel

Štvrtok

10.1.2019

18:00

- na úmysel

Piatok

11.1.2019

18:00

+ Peter, Mária a syn Anton 

Sobota

12.1.2019

8:15

- za dary Ducha Svätého

Nedeľa

13.1.2019

9:00

+ Mária a Ján Truska

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

Streda

   9.1.2019

17:00

- na úmysel

Štvrtok

Piatok

11.1.2019

17:00

+ rodina Bobáková, Gubánová a Chrenková

Sobota

Nedeľa

13.1.2019

10:30

+ rodina Gajdošová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063