КЗ НВО СЗНЗ І ступеня «Гармонія» -

Гімназія ім. Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт»

Затверджено на засіданні науково-методичної ради

протокол № 1 від 28 серпня 2017 року

Голова НМР __________ Ткаченко Г.О.

ПЛАН РОБОТИ

циклового методичного об’єднання

вчителів-філологів

на 2017 – 2018 н.р.

Голова ЦМО   Рожанчук І.В.

ЗМІСТ РОБОТИ

методичного об’єднання вчителів-філологів

Протягом 2017 – 2018 н.р. педагогічний колектив КЗ НВО «СЗНЗ І ступеня «Гармонія» - Гімназія імені Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт»  працюватиме над педагогічною темою «Інноваційні технології в системі методичної роботи вчителів НВО – засіб творчого розвитку учнів», що стала наступним етапом реалізації єдиної перспективної педагогічної теми  закладу «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в навчальному закладі».  Саме вивчення й опис інноваційної діяльності стало визначальним пріоритетом  роботи циклового методоб’єднання вчителів-філологів. Високоякісне викладання предметів гуманітарного циклу, вироблення стійких компетентностей володіння мовою й мовленням, уміння спілкуватися, розвиток літературної освіти, формування умінь застосовувати набуті знання практично, у житті  – актуальні  вимоги державної освітньої політики щодо підготовки учнів-випускників до ДПА у форматі ЗНО, тому головним завданням МО є розробка нових оптимальних педагогічних технологій («ІКТ-супровід», «Мистецтво життєтворчості», «Технологія людинотворення», «Критичне мислення», «Розвивальне навчання», «Проблемно-пошукове навчання», «Повноцінне засвоєння знань», «Інноваційні технології», технологія «Мистецтво життєтворчості» та інших), створення персональних веб-сторінок учителів-філологів на сайті НВО, що презентуватиме досвід роботи МО,  забезпечуватиме удосконалення педагогіко-методичних, психологічних та інших професійних компетентностей учителів, і сприятиме створенню комфортного навчально-виховного середовища в НВО з метою підвищення результативності учнівської діяльності.

Гармонійне поєднання новітніх освітніх технологій з класичними принципами, вироблення стійкої мотивації навчання в гімназистів, стимулювання їх самоосвіти, розвиток учнівської ерудиції, формування грамотної, усебічно розвинутої, творчої особистості – компетентного знавця рідної  мови й літератури, світового красного письменства – наступне важливе завдання вчителів-філологів.  У зв’язку з тим що державна підсумкова атестація залишається основним внутрішньо шкільним показником відповідності навчальних досягнень дежстандарту  цього навчального року для 9-их, а 11-ті класи складатимуть ДПА у форматі ЗНО, методоб’єднання   планує моніторинг якості й відповідності оцінювання знань з філологічних дисциплін, а також продовжити вивчення результативності навчання учнів 10, 11-их класів з метою підтвердження високого рівня медалістів НВО. Особлива увага приділятиметься застосуванню ІКТ-супроводу учнів на уроках філологічного циклу, розвитку усного й писемного  мовлення учнів, виробленню стійких навичок логічно, послідовно, переконливо доводити власну думку на уроках з української мови та літератури, щоб усебічно підготуватися до ДПА та ЗНО.

 

 Таким чином методична проблема, яку визначили для себе вчителі-філологи, - це «Інноваційні технології на уроках філологічного циклу як засіб творчого розвитку учнів».

Циклове методичне об’єднання працюватиме в таких напрямках:

Загальнонавчальна діяльність

  1. Вивчення та виконання нормативних документів МОН України. Вивчення нового закону про освіту.
  2. Опрацювання нових програм, змін та нововведень й оновлення календарно-тематичного планування відповідно до них.
  3. Удосконалити методичні матеріали вчителів МО на сайті НВО. Розробити персональні Microsoft-сторінки вчителів-філологів  та педагогів, що атестуються.
  4. Проведення моніторингу якості й відповідності оцінювання знань з філологічних дисциплін, а також вивчення результативності навчання учнів гімназійних класів.

5. Умотивоване, доцільне поєднання інноваційних технологій з класичними методами навчання на уроках філологічного циклу та в позаурочній діяльності.

6. Удосконалення та розвиток рівневої та профільної диференціації учнів.

7. Розробка завдань, укладання системи творчих робіт за зразком ДПА та ЗНО, проведення консультацій, тренінгів, контроль результативності знань й умінь.

8. Підготовка учнів 9-их,  до державної підсумкової атестації (відстеження якості написання диктантів, консультації, робота з культури мови, стилістики); учнів 11-их класів до ДПА у форматі  ЗНО (контрольні роботи за зразком ЗНО, зрізи знань (тести, твори за вимогами ЗНО, консультації).

9. Аналіз ефективності мовних і літературних досягнень учнів на рівні зіставлення семестрового оцінювання, річного з результатами незалежної експертизи знань.

10. Спільна робота вчителів-філологів щодо наповнення кабінету шевченкознавства (розробка картотеки навчальної й художньої літератури; забезпечення дидактичних матеріалів, створення проекту «Символи Шевченкових творів»).

Організація роботи з обдарованими дітьми

1. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми щодо підготовки до предметних олімпіад, конкурсів.

2. Організація й проведення гімназійних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних ігор, тематичних вечорів, між предметних декад, місячників з наступним аналізом роботи членів МО.

3. Оновлення навчально-методичних підходів стосовно написання учнями середньої й старшої ланки творчих і науково-дослідницьких робіт з рідної мови, української та зарубіжної літератури.

4. Забезпечення психологічної й педагогічної підтримки дитини з метою гуманізації навчання та впровадження наскрізних змістових ліній.

5. Індивідуальна робота з учнями, що виявляють недостатній рівень навчальних досягнень.

Робота з кадрами та методична діяльність.

1. Спрямування науково-методичної роботи членів МО на підвищення рівня професійних компетенцій за допомогою самоосвіти й завдяки активізації їх участі в діяльності творчих груп.

2. Моніторинг результативності роботи вчителів-філологів за індивідуальною педагогічною темою. Збагачення портфоліо новими розробками, розробка методичних презентацій досвіду.

3. Апробація досвіду Окольничої Л.М. -  учителя, що атестуються.

4. Продовження співпраці членів МЩ з методичними кабінетами ЦМПС та Кіровоградського ОІППО ( проведення міських та обласних семінарів, відкритих уроків, участь у секційних засіданнях, виступи для слухачів курсів, проведення практичних занять).

5. Удосконалення практики самоаналізу й звітування вчителів-філологів, що атестуються в даному навчальному році.

6.Активізація роботи стосовно створення й видання методичних посібників, друкування уроків у фахових періодичних виданнях.

7.Методичний супровід молодих учителів (фахові консультації, узаємовідвідування уроків).

8. Участь учителів-філологів у фахових конкурсах.

9. Участь у міських та обласних заходах, проектах.

Позакласна робота з предметів філологічного циклу.

1.Участь у традиційних проектах НВО «Мовний режим у гімназії», «Україна – європейська крана», «Відкриваю Україну».

2. Проведення місячника української мови та писемності, філологічної декади, дня рідної мови,  інших тематичних заходів.

Керівник ЦМО                                              /________________/ І.В. Рожанчук.