Indkaldelse til Javagruppens ordinære

generalforsamling 2018

På grund af sygdom hos vores sekretariat blev den oprindelige indkaldelse til generalforsamling desværre ikke sendt ud i rettidig jf til foreningens vedtægter. Vi indkalder derfor igen til Javagruppens ordinære generalforsamling. Den bliver afholdt torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 til 21.00 hos henholdsvis Lund & Bendsen, Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup samt OpenMinds, Fredens Torv 1, 8000 Aarhus.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen via videoopkald, bedes du tilmelde dig ved at skrive info@javagruppen.dk, og så vil du få en mail med instruktioner.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde på samme lokationer.

Javagruppens aktuelle vedtægter findes her: 

https://docs.google.com/document/u/1/d/1JDyBvy0gbkhfIn04bNMM8wa5hkEvQmeqyo6d4hp0RnA/pub

Med venlig hilsen

Martin Boel

Formand for Javagruppen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens beretning

Ledelsesberetningen findes her:
https://drive.google.com/file/d/1qHIHHhPYoy14xivO0_GBaCHihoBW8qo2/view?usp=sharing


Regnskabet findes her:
https://drive.google.com/file/d/1jpVgZqzaAJYgJAPm74lzISG503e17FiW/view?usp=sharing

  1. Beretning fra evt. Udvalg
  2. Behandling af indkomne forslag

Martin Boel foreslår at vores vedtægter opdateres så de reflektere den faktiske arbejdsgang for 7. Tegningsregler:

Eksisterende formulering:

"Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i samtykke med et bestyrelsesmedlem. Samtykke kan ske ved underskrevet fax eller ved e-mail til jugdk@javagruppen.dk"

Forslået ny formulering:

"Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i samtykke med et bestyrelsesmedlem. Samtykke kan ske ved e-mail til jugdk@javagruppen.dk eller godkendelse i javagruppens jira"


  1. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår at kontingent for fuldt medlemskab er uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.

Bestyrelsen foreslår at kontingent for navngivet medlemskab er uændret kr. 1.000,00 årligt eksklusiv moms.
Bestyrelsen foreslår at kontingent for private medlemskab er uændret kr. 800,00 årligt eksklusiv moms.
Bestyrelsen foreslår at kontingent for studiemedlemskab er uændret kr. 0,00 årligt eksklusiv moms.

  1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen bedes du skrive til: info@javagruppen.dk

Vi har modtaget følgende personer der stiller op til bestyrelsesarbejdet:

Anders Skarby, inno-tech.dk, der ønsker at opstile med følgende kommentarer:

Af praktiske oplysninger:

 

  1. Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

  1. Valg til evt. Udvalg
  2. Eventuelt

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk - Javagruppen, Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup